Logotyp
Visa sökformulär

Resultat från förskoleenkät 2017

I årets förskoleenkät är föräldrar i genomsnitt mycket nöjda med både kommunala och fristående förskolor i Västerås. Särskilt nöjda är de med hur förskolorna arbetar med normer och värden, barns inflytande samt trygghet och omsorg.

Så här tycker föräldrarna om förskolan

​Kommunala och fristående förskolor

Västerås stads förskoleenkät fick nya frågor 2017. Frågor till vårdnadshavare har hämtats från Skolinspektionens frågeformulär till förskoleföräldrar i syfte att dels kunna jämföra med resultat för andra kommuner, dels för att få bättre kvalitetssäkrade frågor. För barn har nya frågor utvecklats för att få mer information om barns upplevelser av förskolan.
 
De slutsatser som kan dras hittills är att föräldrar i genomsnitt är mycket nöjda med både kommunala och fristående förskolor. Särskilt nöjda är de med hur förskolorna arbetar med normer och värden, barns inflytande samt trygghet och omsorg. Föräldrar är däremot något mindre nöjda med anpassningar efter barns behov (som innefattar frågor om gruppstorlekar och personaltäthet), särskilt i kommunala förskolor.

Kommunala förskolor

Andelen mycket nöjda föräldrar med information om barns utveckling har ökat från 58 procent 2016 till 71 procent 2017. Där spelar digitala verktyg en stor roll. Många förskolor arbetar med digitala böcker inför utvecklingssamtalen. Många av de äldre barnen på förskolorna får vara med på utvecklingssamtalen, vilket kan bidra till både ett ökat lärande och en upplevelse av ökad delaktighet. Information till vårdnadshavare, liksom barns inflytande, har varit och är ett fokusområde för verksamhetsområdet. Förskolorna har arbetat på olika sätt för att utveckla delaktighet och information. Att dela in barnen i mindre grupper för att öka delaktigheten och möjligheten till dialog är en vanlig åtgärd och där har det skett en stor utveckling under våren. Arbetet med pedagogisk dokumentation och reflektion tillsammans med barnen är ett annat exempel på ett område där utveckling sker.

Flicka och pojkar

Publicerad 2017-06-09 09.05

Senast ändrad 2017-10-05 06.00