Logotyp
Visa sökformulär

Nya regler för vissa bygglovbefriade åtgärder

Den 1 juli infördes ett antal nya regler när det gäller om bygglov krävs eller inte. Det handlar främst om bygglovbefrielse vid en- och tvåbostadshus. Oavsett om en åtgärd inte kräver lov kan det krävas anmälan och startbesked innan du får börja. Ta därför i god tid reda på vad som gäller innan du börjar planera det du vill göra.

Här berättar vi i korthet vilka åtgärder som är berörda av de nya reglerna.

  • Att göra liten tillbyggnad på en- och tvåbostadshus. Till exempel balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel.
  • Att i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus ställa upp högst två stycken av fritidsbåt, husbil eller husvagn.
  • Att byta färg samt beklädnad eller material på fasad eller tak som vetter in mot kringbyggd gård när det gäller annan byggnad än en- och tvåbostadshus.
  • Att ha en eller flera container för pågående verksamhet inom ett industriområde.
  • Att sätta upp eller bygga ny byggnad på allmän plats. Storlek högst 15 kvadratmeter och 3 meter i nockhöjd.
  • Att sätta upp eller bygga fristående väderskydd inom kollektivtrafik. Storlek högst 15 kvadratmeter och 3 meter i nockhöjd.
  • Vissa skyltar inom område där det finns detaljplan.
  • Ljusanordningar som inte har betydande inverkan inom område där det finns detaljplan.

För att de nya reglerna om bygglovbefrielse ska gälla behöver vissa krav vara uppfyllda. De skiftar lite beroende på vilken åtgärd det gäller. För vissa åtgärder behöver du ändå göra en anmälan och invänta beslut innan du kan börja.

De nya reglerna gäller inte heller överallt.

Ta reda på mer i detalj vad som gäller

Du kan ta kontakt med vår Bygglots för att få mer information om vad som krävs. Du kan också läsa mer på Boverkets webbplats.

Du når vår Bygglots via e-post kontaktcenter[a]vasteras.se, på telefon 021-39 00 00, knappval 3. Du kan också göra ett besök i Stadshusentrén, öppet vardagar 7.30-16.00. Från måndagen den 21 augusti är det öppet klockan 7.30 - 17.00.

Läs mer på sidan Bygga utan bygglov.

Boverkets webbplats om nya regler för bygglovbefriade åtgärder.länk till annan webbplats

Del av ett balkongräcke med en husfasad i bakgrunden
Kontakt

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: vardagar 7.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Publicerad 2017-08-11 12.22

Senast ändrad 2018-02-14 11.06