Logotyp
Visa sökformulär

Stor militärövning i Västerås under september

I september pågår en stor militär övning som påverkar Västerås trafik och framkomligheten på vägarna i vårt område. Övningen Aurora 17 är den största militära övningen i sitt slag på mer än 20 år.

Alla delar inom Försvarsmakten och fler än 19 000 män och kvinnor deltar. I övningen är också ett flertal myndigheter och andra länder med. Länsstyrelsen i Västmanlands län och flera aktörer inom U-Sam (krisberedskapssamverkan i U-län) är med.

När är övningen?
Övningen pågår mellan den 11 och 29 september. Övningen kommer att märkas i Västerås mellan den 18 och 29 september. Trafiken i Västmanland påverkas mest mellan måndag den 18 september till onsdag den 27 september.

Hur kommer västeråsarna att märka av övningen?
Invånarna kommer att märka av övningen Aurora 17 på olika sätt. Både före, under och efter övningen sker många transporter för att militära fordon och personal ska finnas där de behövs. Transporterna sker både med flyg, fartyg, på landsväg och järnväg.

Hur påverkar övningen oss i Västerås?
Hela Mälardalen kommer att märka av övningen Aurora 17. I Västmanland kommer det att röra sig en stor mängd fordon. Trafiken påverkas mest mellan måndag den 18 september till onsdag den 27 september.

Var kommer transporter att märkas?
Förbanden i Västerås/Sala-området hanterar huvudsakligen logistiktjänsten och är grupperade runt västra Västerås (Hässlö – Irsta), norra Västerås (bland annat Hökåsen), Sala (gruvområden) och Saladamm. Logistikresurser transporteras från 18 september till 22 september i huvudsak på E18, gamla E18 och riksväg 70 men även på det mindre vägnätet som binder samman de större vägarna.

Transport av militära förband från övningsområdet i Enköping till övningsområden söder om Mälaren sker under helgen 23 september till 25 september med större trafikmängder genom Enköping. Områden som berörs är främst riksväg 55 (Enköping – Strängnäs) och bort till riksväg 56 (Västerås - Eskilstuna). (Källa: http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/aurora-17/har-ovar-vi/länk till annan webbplats)

Var genomförs övningen?
De största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland och i Göteborg. Försvarsmakten kommer att använda mark som ligger utanför deras egna övnings- och skjutfält. I dessa områden informeras markägare och boende särskilt. Övningen genomförs i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige berörs.

Var hittar jag mer information om Aurora 17?
Västerås stads informationsaffisch (pdf)PDF
Artikeltexten på arabiskaPDF
Artikeltexten på farsiPDF
Artikeltexten på somaliskaPDF
Artikeltexten på finskaPDF
Artikeltexten på engelskaPDF

Mer information om trafik under militärövningen på Trafikverkets webb:
http://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2017-09/trafikpaverkan-under-forsvarsmaktens-ovning-aurora-17/länk till annan webbplats

Mer information på Länsstyrelsens webb:
http://www.lansstyrelsen.se/Vastmanland/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/Pages/forsvarsmaktsovning-aurora-17.aspxlänk till annan webbplats

Mer information, film och fler frågor och svar finns på Försvarsmaktens webb:
http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/aurora-17/länk till annan webbplats
Denna Pdf om övningen Aurora har Försvarsmakten skickat ut till hushåll i Mälardalen.PDF

Två militärer i skogen.

Övningen Aurora 17 pågår i mälardalenmellan den 11 och den 29 september. I Västerås påverkas trafik och framkomlighet. Foto: Försvarsmakten/Bezar Mahmod.

Publicerad 2017-09-18 07.00

Senast ändrad 2017-10-05 05.58