Logotyp
Visa sökformulär

Äldreboende, trygghetsbostäder och förskola byggs i Södra Källtorp

Nu utvecklar vi området kring Wenströmska skolan i det nya bostadsområdet Södra Källtorp i Västerås.

Vi har utsett fastighetsbolaget Hemsö att utveckla området. Hemsö köper Wenströmska skolan och bygger ett äldreboende med 120 platser, 60 trygghetsbostäder samt en förskola med 72 platser. Den totala investeringen blir 490 miljoner kronor.

Visionen är att skapa ett nytt område med samhällsservice där kärnan är äldreboendet kombinerat med trygghetsboende och förskola som ger en grund för nya mötesplatser och ökat serviceutbud. Vi avvecklar den tidigare skolverksamheten helt och gymnasieskolan rivs för att ge plats åt de nya boendena och förskolan. Vi behåller den befintliga idrottshallen som får en ny entré samt nya omklädningsrum. Förskolan byggs i anslutning till idrottshallen. Totalt planeras cirka 700 bostäder att byggas i den nya stadsdelen.

Vi tecknar ett 25-årigt hyresavtal med fastighetsbolaget för äldreboendet och förskolan samt för fem trygghetsbostäder. Ett 15-årigt avtal tecknas för idrottshallen. Den totala uthyrningsbara ytan blir 15 000 kvadratmeter.

Äldreboendet beräknas börja byggas under 2018 och vara klart för inflyttning under andra kvartalet 2020. Förskolan och trygghetsbostäderna beräknas stå klara under 2021. Äldreboendet och förskolan certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Bilden visar en skiss över hur det nya bostadsområdet i Södra Källtorp kan komma att se ut.

Bilden visar en skiss över hur det nya bostadsområdet i Södra Källtorp kan komma att se ut.

Publicerad 2017-11-14 13.46

Senast ändrad 2017-11-16 11.06