Visa sökformulär

Ändrade regler för ansökan och plats i förskola och pedagogisk omsorg

Förskolenämnden i Västerås stad har beslutat att ändra reglerna för ansökan och plats i förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Syftet är att få en snabbare hantering och erbjuda vårdnadshavare plats till barnet på behovsdatum. De ändrade reglerna gäller från 1 januari 2018.

Ansöka om plats

Du kan lämna fem önskemål. Om det finns platser på de förskolor som du önskar får du ett av de alternativen. Pedagogisk omsorg kan bara erbjudas om du har önskat det.

När en förskola inte kan ta emot fler barn och du inte kan få ett erbjudande på något av dina fem önskemål utökas sökområdet. Därför kan du bli erbjuden en plats på en annan förskola i kommunen som ligger längre bort från ditt hem.

Om du senast fyra månader före behovsdatum ansökt om kommunal förskola eller pedagogisk omsorg, ska du erbjudas plats för barnet på behovsdatum. När du uppger datum för behov av plats är det viktigt att du räknar med cirka 14 dagar för inskolning.

Erbjudande av plats

När du har fått ett erbjudande svarar du ja eller nej. På erbjudandet står det när du senast ska svara. När du har svarat stängs ansökan. Du kan göra en ny ansökan när du vill.

 • När du svarar ja till ett erbjudande innebär det att ditt barn börjar inskolning med fysisk närvaro på det startdatum som står i erbjudandet.
 • När du svarar nej till ett erbjudande stängs ansökan.
 • Om du inte svarar görs bedömningen att du avstår från erbjudandet och ansökan stängs.

Urval vid stor efterfrågan

Om efterfrågan på plats i förskola är större än tillgången erbjuds plats i följande ordning:

 1. Barn som enligt skollagen kapitel 8 paragraf 7 behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.
 2. Önskat behovsdatum (enligt skollagen).
 3. Så nära barnets eget hem som möjligt (enligt skollagen).
 4. Om flera barn har samma behovsdatum erbjuds barn som har syskon på samma förskola plats först.
 5. Om flera barn har samma behovsdatum och söker till samma förskola erbjuds det äldre barnet plats först.

Byte av förskola/pedagogisk omsorg – ny ansökan

Om ditt barn har en plats och du önskar byta till annan förskola eller pedagogisk omsorg gör du en ny ansökan. När det finns tillgång till platser får du ett erbjudande.

Ansök i e-tjänsten

Du ansöker och säger upp plats i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Det gäller för både kommunala och fristående verksamheter. Du loggar in i e-tjänsten med Mobilt BankID eller e-legitimation, som du får av din bank. Blanketterna som finns på Västerås stads webbplats kommer att tas bort.

 • I e-tjänsten kan du ansöka om plats och ändra dina uppgifter när det passar dig. Länk till e-tjänst för förskola och fritidshem
 • Västerås stads Kontaktcenter kan hjälpa till och svara på frågor, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.
 • Språkhjälp finns i stadshusentrén följande tider:
  Arabiska: tisdagar klockan 13.00-16.00.
  Somaliska: onsdagar klockan 13.00-16.00.

Frågor och svar

 1. Finns min ansökan och mina önskemål kvar i e-tjänsten efter årsskiftet?
  Ja din ansökan finns kvar. När du får ett erbjudande svarar du ja eller nej. På erbjudandet står det när du senast ska svara. När du har svarat stängs ansökan.
 2. Finns min ansökan med mitt önskemål om byte av förskola kvar i e-tjänsten efter årsskiftet?
  Ja ditt önskemål finns kvar. När du får ett erbjudande svarar du ja eller nej. På erbjudandet står det när du senast ska svara. När de har svarat stängs ansökan.
 3. Idag kan jag ange tre önskemål, hur lägger jag till två önskemål?
  Efter årsskiftet kan du via e-tjänsten lägga till två önskemål, så det blir fem.
Stövlar på tork

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor om förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Publicerad 2017-11-15 09.05

Senast ändrad 2017-12-06 15.52