Visa sökformulär

Ändrade avgiftsnivåer för maxtaxa

Inkomsttaket i maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg höjs från och med den 1 januari 2018. Det innebär att exempelvis den högsta avgiftsnivån höjs från 1362 kronor till 1382 kronor.

Avgift i procent av hushållets månadsinkomst

Förskola/pedagogisk omsorg

  • Barn 1: 3 procent, men högst 1382 kronor
  • Barn 2: 2 procent, 922 kronor
  • Barn 3: 1 procent, 461 kronor

Fritidshem/pedagogisk omsorg

  • Barn 1: 2 procent, men högst 922 kronor
  • Barn 2: 1procent, 461 kronor
  • Barn 3: 1 procent, 461 kronor

Inkomsttaket (hushållets inkomst per månad före skatt) är 46080 kronor.

Publicerad 2017-11-27 08.00

Senast ändrad 2017-11-27 08.31