Visa sökformulär

Vinnarna av Pedagogiska priset 2017

Idag har Pedagogiska priset 2017 delats ut till framstående pedagoger i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna. Priset är på 25 000 kronor och ska gå till fortbildning, studieresa eller liknande.

Pristagare

Sara Bergström och Linda Bjällerstedt, Bjurhovdasmyckets förskola, för deras förmåga att väva samman estetik och it-verktyg i det pedagogiska arbetet.

”För ert kreativa och skickliga arbete med barnens lärande genom barnkonventionen. Vi imponeras av ert förhållningssätt där ni genom estetiska lärprocesser ger barnen förutsättningar att växa vidare och vara delaktiga i sitt eget lärande. Med skicklighet inspirerar ni barn och vuxna att använda digitala verktyg i det pedagogiska arbetet. Ni för dessutom ert arbete vidare genom pedagogisk dokumentation och inspiration till kollegor. Trots kvantiteten är det kvaliteten som utmärker ert arbete!”

Johanna Malmer Wallenius, Viksängskolan, för hennes arbete med att utveckla undervisningen utifrån forskning och elevernas utvärdering.

”För ditt systematiska arbete med att utveckla undervisningen och din roll utifrån forskning och elevernas behov. Med en kontinuerlig omvärldsspaning kring forskning och inlärning utmanar du dig själv att utvecklas i din profession. Likaså när du låter eleverna utvärder dig. Du har fångat skillnaden mellan formativ och summativ bedömning och tillämpar den på ett tydligt sätt, vilket ger en god kunskapsutveckling hos eleverna.
Du skapar pedagogisk utveckling och ökade kunskapsresultat!”

Lärarna på gymnasieenheten, Skultuna kommundelsförvaltning, för deras arbete med att ge varje elev förutsättningar att lyckas. ”För er förmåga att se kompetensen hos varje elev. Det arbete ni bedriver, där ni tar till vara på elevernas olikheter och varje dag väljer att se det som en styrka, kräver ett långsiktigt och kompetent arbete. Hos er byggs tillit och trygghet upp för att skapa en lust och glädje som gör att eleven vågar tro att målen kan uppnås.
Ni är de pedagogiska vardagshjältar som vi vill att alla skolor ska ha!”

Nyhetsbild

Publicerad 2017-11-28 16.47

Senast ändrad 2017-11-29 08.11