Visa sökformulär

Västerås stad fortsätter att spola isbanor

Liksom tidigare vintrar kommer Västerås stad även i fortsättningen att spola isbanor i stadsdelarna. Tekniska nämnden ändrade på tisdagen sitt tidigare beslut sedan finansieringen lösts.

Liksom tidigare vintrar kommer Västerås stad även i fortsättningen att spola isbanor i stadsdelarna. Sammanlagt handlar det om nära 40 grus- och asfaltsplaner som spolas av staden. Till det kommer tio planer som spolas av privatpersoner.

Tekniska nämnden beslutade på tisdagen att riva upp beslutet från i oktober som grundades på sparkrav. Anledningen är att finansieringen lösts för 2018. Kostnaden för spolning beräknas till cirka en miljon kronor.

För kommande år ska spolningen tas in i årsplanen. En förutsättning för spolning är naturligtvis att vädret inte sätter hinder i vägen.
Även i fortsättningen uppmuntras ideella krafter som spolar isbanor.


Nyhetsbild

Publicerad 2018-01-23 15.39

Senast ändrad 2018-01-23 15.42