Visa sökformulär

Hjälp oss att bli bättre - svara på förskoleenkäten 2018!

En gång om året skickar Västerås stad ut en förskoleenkät för att ta reda på vad barn och föräldrar tycker om förskolan i Västerås. Det gör vi för att förskolan ska bli bättre.

Förskolenämnden i Västerås stad har beslutat att förskoleenkäten ska genomföras en gång om året.

Alla som svarar på Västerås stads förskoleenkät gör det anonymt senast den 14 februari 2018.

Enkäterna skickas ut på svenska. De enkäter som besvaras av föräldrar finns översatta på arabiska, engelska, somaliska och sorani.

Resultatet återkopplas till respektive enhet så snart den totala insamlingen avslutats. Resultaten publiceras på www.vasteras.se i juni 2018.

Vi tackar på förhand för gott samarbete för att förbättra förskolan i Västerås.

Med vänlig hälsning
Barn- och utbildningsförvaltningen

Publicerad 2018-02-08 09.21

Senast ändrad 2018-02-08 08.57