Visa sökformulär

Stor sanering vid Oljevägen

Nu inleds saneringen av två före detta oljedepåer vid Oljevägen. Det handlar om ett område på sammanlagt cirka 15 200 kvadratmeter (drygt två fotbollsplaner).

På området finns inga byggnader kvar men en del betongfundament och kulvertar. Schaktmassor ska köras bort
och en barriär i form av en spont sätts ner i marken för att skydda Mälaren från läckage. Arbetet ska vara klart i början av 2019. Rening av grundvattnet kommer att hålla på i flera år.

Det kan komma att lukta olja när saneringen startar.

Anledningen till att saneringen görs nu är att Naturvårdsverket bidrar med 19,6 miljoner i år. Resten av kostnaden delas mellan de bolag som varit verksamma i området. Totalt beräknas saneringen kosta 37,6 miljoner kronor.

Målet med saneringen är att området ska kunna används för hamnverksamhet och att Mälaren ska skyddas.
Entreprenör för saneringen är Geoserve AB.

Publicerad 2018-03-20 11.12

Senast ändrad 2018-03-20 11.12