Visa sökformulär

Anders och Kristina invigde poliskontor och förnyade löftet

Västerås stad har tillsammans med Lokalpolisområde Västerås en samverkansöverenskommelse.  Vi kallar det för ett medborgarlöfte, där vi är överens om att gemensamt arbeta för att minska viss brottslighet och att öka tryggheten för boende och besökare i Västerås.  På måndagen skrev kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) och lokalpolisområdeschef Kristina Holgersson under löftet för 2018, och passade också på att inviga det nya poliskontoret för de västra stadsdelarna.

-Att vi nu har ett poliskontor på plats är ett bra bevis på att samarbetet mellan Västerås stad och Lokalpolisområde Västerås nu stärkts ytterligare.  När vi arbetar och samverkar mot ett gemensamt mål har vi stora möjligheter att öka tryggheten för västeråsarna, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande.

Poliskontoret kommer att vara öppet onsdagar 13.00-15.00 och finns i Bäckbyhuset.

Underlaget som använts till medborgarlöftet är Polisens strategiska initiativ, medarbetardialog i LPO Västerås, polisers kunskap och erfarenhet, stadens och samverkansparters synpunkter/erfarenheter, medborgardialog och befintlig statistik som analyserats för framtagande av den lokala problembilden i Västerås.

Västerås stad och Lokalpolisområde Västerås lovar att arbeta för ett tryggt och säkert Västerås genom synlighet och närvaro för att öka den upplevda tryggheten.

Utifrån den målsättningen har följande medborgarlöften gemensamt tagits fram:

  • Aktivt och synligt polisiärt arbete med fokus på de västra stadsdelarna,
    Råby och Bäckby, samt i Centrum ska bedriva
  • Riktade gemensamma insatser av Västerås stad och polis ska genomföras
    på Bäckby och Råby
  • Arbeta med konceptet Sociala insatsgrupper - genom tidiga, tydliga och samordnade insatser minska risken att unga väljer en kriminell livsstil

Så här såg det ut när Anders Teljebäck klippte bandet och invigde poliskontoret i Bäckbyhuset:

Anders Teljebäck (S) kommunstyrelsens ordförande och Kristina Holgersson, lokalpolisområdeschef Västerås.

Anders Teljebäck (S) kommunstyrelsens ordförande och Kristina Holgersson, lokalpolisområdeschef Västerås.

Publicerad 2018-03-27 09.08

Senast ändrad 2018-03-27 09.23