Visa sökformulär

Start för asfalteringssäsongen

På torsdagen inledde årets asfalteringssäsong. Fram till oktober ska många slitna gator asfalteras och många potthål försvinna. Totalt handlar det om en investering i beläggningsunderhåll på 37 miljoner kronor.

Sammanlagt är det över 170 000 kvadratmeter som ska asfalteras. Det motsvarar nästan 30 fotbollsplaner.

Först ut var den tillfälliga bussgatan vid Bäckby centrum. Den drygt 200 meter långa sträckan är idag en grusväg och gruset var tillräckligt varmt för att det skulle vra lämpligt att lägga asfalt. Därefter kommer ett stort antal gator eller delsträckor av gator, gång- och cykelvägar samt ett 20-tal busshållplatser att få ny beläggning.

Här kan du se listan över det planerade beläggningsunderhållet. Tänk på att det är en planering och att gator kan läggas till eller dras ifrån.

Lista över planerat beläggningsunderhåll.PDF

Asfalteringsmaskiner i arbete.

Publicerad 2018-04-12 13.12

Senast ändrad 2018-04-12 13.19