Visa sökformulär

Gideonsbergare - tyck om din stadsdel

Välkommen att vara med och föreslå hur du tycker din stadsdel kan utvecklas.

Vi kommer att besöka stadsdelen vid ett flertal tillfällen för att samla in dina synpunkter. Du föreslår förbättringsområden som kan göras med enkla åtgärder. Det handlar bland annat om att utveckla trafiksäkerheten, parkeringar, grönområden, parker och belysning.

Till och med söndagen den 13 maj kan du gå in via kartan och lokalisera platser som du tycker behöver förbättras. Därefter får du rösta på vilka åtgärder som ska göras. Budgeten är 500 000 kronor.

Tyck om din stadsdel är det nya namnet på det projekt som vi tidigare kallade Trygghetsprojekt i stadsdelar och som har bidragit till ökad trygghet på olika håll i staden.

Här hittar du länken till kartan där du kan lokalisera platserna som du tycker behöver förbättras.länk till annan webbplats

Publicerad 2018-04-26 09.59

Senast ändrad 2018-04-26 11.41