Visa sökformulär

Kampanj mot tvångsgifte och utbildning om könsstympning

Sommarlovet närmar sig och då ökar risken för att barn kan komma att giftas bort då de reser till sina hemländer. Därför genomför Västerås stad tillsammans med Länsstyrelsen Västmanland en informationskampanj som riktar sig till de som i sitt yrke möter barn i riskzonen. Kampanjen vill också nå ungdomar med information om vart man kan vända sig om man känner oro för sig själv eller en kompis.

Kampanjen kommer att pågå hela sommaren här i Västerås och är en del i en nationell satsning.  Länsstyrelsen har tagit fram en kort film och affischer som belyser hedersproblematiken och berättar vad kompisar kan göra för varandra. Både film och affischer är tänkta att användas på skolor, fritidsgårdar och andra platser där ungdomar ofta rör sig. Filmen kommer att spridas i sociala medier med hashtaggen #jagbestämmersjälv.

Utbildningsdag om hedersvåld och könsstympning

Fredag den 25 maj får 200 medarbetare inom skola och socialtjänst en hel utbildningsdag om hedersvåld och könsstympning. Syftet med dagen är att öka personalens kunskap och förmåga att upptäcka våld i hederns namn.

- Med informationskampanjen och utbildningsdagen vill vi stärka de yrkesgrupper i Västerås stad som möter ungdomar som riskerar att utsättas för hedersvåld under sommaren, säger Carl-Johan Olofsgård som är Västerås stads samordnare mot våld i nära relationer. Det krävs mod att våga agera när man misstänker att något inte står rätt till. Därför är det så viktigt att vi uppmärksammar och pratar om hedersrelaterat våld, avslutar Carl-Johan.

För mer information

Carl-Johan Olofsgård
Västerås stads samordnare mot våld i nära relationer
Telefon: 021-39 85 78
e-post: carl.johan.olofsgard@vasteras.se

Issis Melin
Skolkurator och *HRV-ansvarig i Västerås stad
Telefon: 021-39 11 76
e-post: issis.mellin@vasteras.se

*HRV=Hedersrelaterat våld

Kampanjen heter Att vara orolig för en kompis

Vill du se affischerna och filmen? De finns på webbplatsen hedersförtryck.se.

Länk till kampanjmaterialetlänk till annan webbplats

del av en affisch i kmapanjen att vara orolig för en kompis

Publicerad 2018-05-23 16.06

Senast ändrad 2018-06-18 13.43