Visa sökformulär

Viktor fick årets honnörspremium

Barn- och utbildningsförvaltningen har år 2018 utsett Viktor Björklind, klass 9:4, Kristiansborgsskolan till mottagare av honnörspremien ur fonden Fru Margit Zetterlunds minne. Premien är på 1 800 kronor.

​Viktor blev mycket överraskad och glad över honnörspremien. Cirka 500 elever, personal och föräldrar applåderade ivrigt på Arosvallen vid utdelningen på skolavslutningen. Viktor ärades också med blommor och diplom.

- Det är med oerhörd glädje och stolthet, som jag får dela ut ett honnörspremium till en av Kristiansborgsskolans elever i årskurs 9. Jag tror att jag har hela skolan bakom mig - elever och personal - när jag säger att det är ett synnerligen välförtjänt pris som tilldelats Viktor, och vi kommer att sakna honom på skolan i höst, berättar Annelie Aleson, rektor på Kristiansborgsskolan.

Viktor uppfyller kraven

Viktor uppfyller de krav som donatorn har satt upp i sina stadgar.
”Premiet ur fonden skall vara ett honnörspremium och utdelas till endast en elev i grundskolans högstadium. Denna elev skall ha ådagalagt synnerliga goda personliga egenskaper, antingen genom uppnådda studieresultat i religionskunskap, historia eller svenska, genom insatser i kamratlivet eller genom annan för honom själv eller skolan hedrande gärning.”

Motivering

Viktor har ända sedan han började på skolan i årskurs 6 varit en ambitiös och målmedveten elev. Han har genom hårt arbete lyckats nå de högsta betygen i samtliga ämnen. Viktor räds inte de stora, svåra frågorna och han blir väldigt engagerad i just det arbetsområde som är aktuellt. Han vågar ställa ”besvärliga” frågor och på så sätt har han lyckats utveckla kunskap och förståelse inom de olika ämnena.

Men det är ändå Viktors förmåga att läsa av olika situationer och agera utifrån andras behov som gör honom till en elev som vi gärna vill visa lite extra uppskattning för. Han välkomnar och hejar på, motiverar och hjälper till – vare sig man är elev, lärare eller annan personal på skolan. Klasskamraterna beskriver Viktor med ord som omtänksam, smart, hjälpsam, trevlig och glad. De uppfattar antagligen honom så, eftersom det är viktigt för Viktor att alla är med på tåget och om han uppfattar att så inte är fallet, så ser han till att det blir så!

- Detta gör Viktor till en värdig stipendiat till Fru Margit Zetterlunds Honnörspremium 2018, säger Åsa Lundkvist, direktör på barn- och utbildningsförvaltningen.

Viktor Björklind

Publicerad 2018-06-12 15.27

Senast ändrad 2018-06-19 10.46