Visa sökformulär

Resultat från gymnasieenkät 2018

Resultatet i årets gymnasieenkäter visar att de allra flesta elever känner sig trygga i skolan, att de får hjälp i skolarbetet om de behöver det och att lärarna väntar sig att man som elev ska göra sitt bästa.

Så här tycker eleverna om gymnasieskolan

Kommunala och fristående skolor

Skolenkäten har redovisats under april 2018, men eftersom Västerås stad har bytt till Skolinspektionens frågor är det inte möjligt att göra jämförelser mellan åren. Orsaken till bytet är att de frågor som tidigare använts, som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), inte har utvecklats sedan 2016.

Resultatet visar att de allra flesta elever känner sig trygga i skolan, att de får hjälp i skolarbetet om de behöver det och att lärarna väntar sig att man som elev ska göra sitt bästa.

Kommunala skolor

De resultat som finns i enkäten visar att de allra flesta elever upplever att de trivs i skolan, att de får hjälp om de behöver det, samt att det är ett högt mått av trivsel och trygghet i skolan. Det finns några frågor där eleverna i de kommunala skolorna har lägre resultat än elever i de fristående skolorna, och det är på frågan ”I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns”. Här finns det en utvecklingsmöjlighet för den kommunala verksamheten.

Elever i grupp

Publicerad 2018-06-15 12.55

Senast ändrad 2018-06-15 12.55