Visa sökformulär

Ändrade regler för tid i fritidshem

Grundskolenämnden i Västerås stad har beslutat att barn till föräldralediga och arbetssökande ska få mer tid i fritidshem, upp till 15 timmar per vecka från förskoleklass till och med årskurs 3. Ändringen gäller från 1 juli 2018.

Rätten till fritidshem för barn till föräldralediga och arbetssökande gäller skoldagar efter förskoleklass och skola. På skollov är barnen lediga.

Eftersom barn till föräldralediga och arbetssökande inte får vara på fritidshem under skollov, så gäller utökning av timmar från skolstart den 20 augusti 2018.

Syftet med ändringen är att ge fler barn möjlighet att ta del av fritidshemmens pedagogiska verksamhet, utifrån ny lagstiftning som ger fritidshemmen ett utökat kunskapsuppdrag.

Frågor och svar

 1. Hur fördelas timmarna i fritidshem?
  Svar: De 15 timmarna fördelas jämnt över veckans skoldagar efter förskoleklass och skola.
 2. Får barnen äta frukost?
  Svar: Nej.
 3. Hur länge får barnet vara kvar på eftermiddagen?
  Svar: Som längst tre timmar efter förskoleklass och skola.
 4. Går man tillsammans på gemensam aktivitet, vad gäller om barnet redan har förbrukat sina timmar?
  Svar: Antingen är gruppen tillbaka på fritidshemmet när första barnet ska gå hem eller så har personalen gjort upp med förälder att hämta på annan plats.

Språkhjälp finns i stadshusentrén följande tider:
Arabiska: tisdagar klockan 13.00-16.00.
Somaliska: onsdagar klockan 13.00-16.00.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med följande frågor:

 • förskola
 • fritidshem
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola

Öppettider: 07.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Publicerad 2018-06-19 08.30

Senast ändrad 2018-06-19 08.56