Visa sökformulär

Höga placeringar för Västerås inom hållbarhet

Under de senaste veckorna har Västerås stad tagit emot flera kvitton på att vi gör ett bra arbete med hållbarhet. Vi hamnar högt upp i rankningar över kommuners arbete med miljö, naturvård och tillgänglighet, och även om priser och utmärkelser inte är det viktigaste är det positivt att få ett kvitto på att vi jobbar åt rätt håll. De rankningar som presenterats jämför svenska kommuner och baseras på enkäter utförda av Aktuell hållbarhet, Humana och Naturvårdsverket.

Rankning inom miljö: plats 4

Den 27 juni presenterade Aktuell hållbarhet vinnaren av utmärkelsen Sveriges miljöbästa kommun 2018. Västerås hamnade på fjärde plats med 35,5 poäng av 44,5 möjliga. Även om placeringen är en försämring jämfört med tidigare år är Mikael Salo, Aktuell Hållbarhets chefredaktör, imponerad av Västerås:

– Västerås är en förebild med högt ställda miljömål och ett gediget miljöarbete som klarar att möta de allt hårdare krav vi ställer i undersökningen. Vi hoppas att landets övriga kommuner låter sig inspireras av denna gröna toppkommun, säger Mikael Salo, Aktuell Hållbarhets chefredaktör.

Årets tema i enkäten är klimat och klimatanpassning. När det gäller Västerås stads mål kopplade till klimat nämner Anna Jungmarker, processägare för miljö och klimat, att Västerås stad siktar högt:

– Vi har bra mål på det området, de är skarpare än de nationella. Att vi placerar oss i toppen i rankningen tyder på att vi har gjort ett bra övergripande arbete.

Samtidigt nämner Anna att enkäten fokuserar mer på ambitionsnivå än uppnådd miljöeffekt.

Rankning inom naturvård: plats 7

I Naturvårdsverkets rankning hamnar Västerås på en sjunde plats, med totalt 46 poäng av 55,5 möjliga. Syftet med Naturvårdsverkets enkät är att ge en så rättvis bild som möjligt av kommunernas arbete med att skydda, vårda och förvalta områden med biologiska värden, värden för friluftsliv och värden kopplade till exempelvis geologi och landskapsbild.

Västerås stad jobbar brett med naturvård ur alla perspektiv, och ser samtidigt till att sköta de områden vi ansvarar för på ett så bra sätt som möjligt. Naturskyddsföreningen nämner Björnön och den kommande faunapassagen vid Turbinhuset som bra exempel på kommunens naturvårdsarbete.

– Det är ett fantastiskt gäng som arbetar för att bevara och utveckla de naturvärden vi har i våra gröna områden. Stadsbiologen Kerstin Isaksson och stadsekologen Kristoffer Jasinski har varit drivande i arbetet med inventeringar av naturvärdena i Västerås och invånardialoger som ger oss ett bra underlag vårt utvecklingsarbete för att göra de gröna områdena trygga och trivsamma. Det är ett viktigt arbete för naturvärdena men också för att vi samtidigt utvecklar rekreationsområden och rogivande platser som bidrar till människors hälsa och välmående, säger Theresa D’Errico, strateg på enheten för hållbar utveckling.

Det finns flera exempel på insatser Västerås stad har gjort för att ta tillvara på och utveckla våra naturområden så att du som västeråsare ska kunna ta del av naturen och Mälaren. Stadsdelsskogarna har höga naturvärden och används flitigt av västeråsarna. Vågholmen, som egentligen är en vågbrytare, har förvandlats till en ö med såväl promenadstråk som utegym och grillplats. Även på det två kilometer långa gångstråket mellan Tegeludden och Stadsträdgården har vi gjort naturen mer tillgänglig: här kan du promenera längs Mälarens strand och ta dig fram även med barnvagn, rullator och rullstol.

Rankning inom tillgänglighet: plats 8

Även när det gäller tillgänglighetsarbete hamnar vi bland de tio bästa kommunerna. Per-Inge Hellman, strateg på enheten för hållbar utveckling, jobbar mycket med tillgänglighetsfrågor och menar att höga placeringar inom flera områden säger någonting om strukturen och organisationen.

– Vi har program och handlingsplaner, bra strukturer och koll på läget. Vissa delar behöver vi fördjupa oss i, bland annat den fysiska tillgängligheten i flerbostadshus och tillgängligheten på kommunala badplatser och skolgårdar. När det handlar om barn och unga ska det vara tillgängligt för alla. Det kan vara att det är så, men man måste veta att det är så, säger Per-Inge Hellman.

 

De genomförda enkäterna har visat vad vi gör bra i arbetet med hållbarhet, men också vad vi behöver utveckla och kan göra ännu bättre. Dessa utmaningar och brister tar vi med oss in i det fortlöpande arbetet med miljö, naturvård och tillgänglighet.

Vill du veta mer om undersökningarna? Då kan du läsa mer på respektive organisations webbplats.

Länk till Aktuell hållbarhets sida om Västerås resultat i undersökningenlänk till annan webbplats

Länk till Humanas Tillgänglighetsbarometerlänk till annan webbplats

Länk till Naturvårdsverkets sida om Västerås resultat i undersökningenlänk till annan webbplats

Nyhetsbild

Publicerad 2018-06-27 15.58

Senast ändrad 2018-06-29 14.25