Visa sökformulär

Tyck till om hur vi ska minska bullret

En del västeråsare störs av buller från de större trafiklederna och den täta vägtrafiken i de centrala delarna av staden. För att minska bullret har vi tagit fram ett åtgärdsprogram, som du nu kan tycka till om.

Nyhetsbild

Vi vill veta vad du tycker

Satsar vi på rätt saker och har vi rätt prioriteringar? I samband med att åtgärdsprogrammet är på remiss har du möjlighet att komma med synpunkter på programmet. Fram till den 30 september kan du skicka in dina synpunkter till oss, med hjälp av kontaktformuläret nedan.

Fokus för våra bulleråtgärder

De områden åtgärdsprogrammet fokuserar på är:

  • förskolors och grundskolors utemiljöer
  • parker och rekreationsområden
  • fönsteråtgärder på bostadsfastigheter och vårdlokaler

Förslag på åtgärder

Programmet föreslår att man börjar med följande skyddsåtgärder, som isolerar bort bullret:

  • Fasadåtgärder: bättre tätning eller montering av tillsatsrutor, byte av fönster och ventilationsdon.
  • Bullerskyddsskärmar och vallar: där det finns utrymme och behov av att skydda utemiljöer kan bullerskyddsskärmar och/eller bullervallar anläggas.

På längre sikt genomförs följande åtgärder, som begränsar bullret vid ljudkällorna:

  • Tystare fordon: staden kan köpa in tystare fordon till sina verksamheter och kollektivtrafiken, samt informera västeråsarna om att de kan bidra till att minska bullret genom att köpa tystare fordon eller tystare däck.
  • Tystare vägbeläggning: staden kan använda särskilda bullerdämpande beläggningar som reducerar ljudnivåerna.

För att minska bullret krävs bra fysisk planering, en minskning av trafikmängden och en utveckling av tystare fordon, däck och vägbanor. Den fysiska planeringen handlar i första hand om:

  • Trafikplanering: staden kan exempelvis förbjuda eller begränsa trafik i områden där det är extra viktigt med låga bullernivåer.
  • Stads- och bebyggelseplanering: vid planering av nya områden kan man placera mindre känslig bebyggelse/verksamheter närmast stora gator. De blir då bullerskärmar för bebyggelsen bakom. Bostäder och skolor placeras i tystare delar av området.

Om åtgärderna i programmet genomförs kommer bullernivåerna att ligga under de nationella riktvärdena.Åtgärdsprogrammet och kontaktformuläret hittar du via länkarna här nedan.

Länk till åtgärdsprogrammetPDF

Länk till kontaktformuläret

Publicerad 2018-06-28 13.07

Senast ändrad 2018-06-28 13.20