Visa sökformulär

Undrar du vart Svartån tagit vägen?

Nu är det är inte mycket vatten kvar i ån mellan Turbinbron och Stora Gatan. Anledningen är att vi ska renovera kajmurarna längs med Fiskartorget och Erik Hahrs gata. Det kommer också byggas en 160 meter lång stödmur som är en del av en faunapassage som planeras i ån.

Arbetet med kajmurarna och stödmuren väntas vara klart i vår och under stora delar av den tiden kommer det inte finnas vatten i ån. Det kan bli buller under vardagar mellan 7-19 av transporter, spontning samt övriga aktiviteter. Arbetet beräknas vara klart våren 2019.

Bakgrund

Västerås stad och Mälarenergi deltar i EU-projektet Life IP Rich Waters. LIFE IP Rich Waters är Sveriges största projekt för bättre vatten. Målet är att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön.

LIFE IP Rich Waters utvecklar nya och bättre metoder och ökar kunskapen om hur miljöproblem kan åtgärdas på ett effektivt sätt. Rich Waters ska också skapa förutsättningar för nya initiativ och projekt. Ett sätt är att visa goda exempel. Därför gör vi även en rad konkreta åtgärder, som att bygga vandringsvägar för fisk eller sanera förorenade områden med salix. Övergödning, vandringshinder för fisk och miljögifter är de allvarligaste miljöproblemen i Norra Östersjöns vattendistrikt, som omfattar Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län.

På Länsstyrelsens webbplats hittar du mer information om projektet.länk till annan webbplats

Är du intresserad och vill veta mer om bygget och om faunapassagen är du välkommen att höra av dig till:

Susanna Hansen, vattensamordnare, Västerås stad, 021-391123, susanna.hansen@vasteras.se

Johan Lind, Mälarenergi Vattenkraft, tel. 021-395404, johan.lind@malarenergi.se

David Liderfelt, projektledare Länsstyrelsen, 010-2249413, david.liderfelt@lansstyrelsen.se

Åsa Erlandsson, projektledare Länsstyrelsen, 010-22 49 316, asa.erlandsson@lansstyrelsen.se

Nyhetsbild

Publicerad 2018-08-21 12.00

Senast ändrad 2018-08-21 13.09