Visa sökformulär

Nu anlägger vi rondellen på Kopparbergsvägen

Ombyggnation av Kopparbergsvägen pågår för fullt och har nu i produktionsplaneringen kommit fram till anläggande av rondellen, innercirkeln av cirkulationsplatsen.

För att kunna utföra arbeten samt att upprätthålla en bra arbetsmiljö i samband med förbipasserande trafik utformas arbetsplatsen som en cirkulationsplats (rondell). Utformningen utförs så att låga hastigheter kommer att råda. Framkomligheten är begränsad. Ombyggnationen beräknas att vara färdigt i december 2018. Vissa arbeten såsom planteringar med mera kommer att göras under våren 2019.

Publicerad 2018-08-23 12.41

Senast ändrad 2018-08-23 12.53