Visa sökformulär

Dags att söka stipendium

Är du gymnasieelev? Då är det dags att söka stipendium. Stipendierna kan sökas av elever vid Västerås gymnasieskolor, både kommunala och fristående.

Norbergska skolstiftelsen

Stipendium kan sökas av studiebegåvade och välartade elever från dåvarande Hubbo församling som bedriver studier för inhämtande av kunskaper av allmänbildande art eller för utbildning till högre yrkeskunskap, såsom vid gymnasieskola, folkhögskola eller liknande skolor.

Förlängd ansökningstid till: 19 oktober

Blankett för ansökan om stipendium från Norbergska skolstiftelsenPDF

Blankett för ansökan om stipendium från Norbergska skolstiftelsen, ifyllnadsbarWord

Wahlbeckska välgörenhetsfonden/Stiftelsen Bror Jacob Lövéns fond

Stipendium kan sökas av elever vid Västerås gymnasieskolor. Stipendiet är inkomstprövat och det som avgör om eleven kan få stipendium är ekonomiska och sociala förhållanden. För Stiftelsen Bror Jacob Lövéns fond gäller dessutom att sökande ska vara mantalsskriven inom dåvarande Tillberga kommun, som är postnummer 722 31 och 722 33.

Sista ansökningsdag: 22 november

Blankett för ansökan om stipendium från Wahlbeckska välgörenhetsfonden/Stiftelsen Bror Jacob Lövéns fondPDF

Blankett för ansökan om stipendium från Wahlbeckska välgörenhetsfonden/Stiftelsen Bror Jacob Lövéns fond, ifyllnadsbarWord

Läs mer om stipendier och fonder här

Tjej med dator och kille med bok

Kontakta oss

Fondhandläggare gymnasiet

Västerås stads fondhandläggare för gymnasiet svarar på frågor om Norbergska skolstiftelsen och Wahlbeckska välgörenhetsfonden/Stiftelsen Bror Jacob Lövéns fond.

Telefonnummer: 021-39 41 35

Publicerad 2018-10-03 16.46

Senast ändrad 2018-10-12 09.30