Visa sökformulär

Ombyggnaden av Stora Torget och Bondtorget skjuts upp

Ombyggnaden av Stora Torget och Bondtorget skjuts upp. Det beslutade den avgående tekniska nämnden på onsdagen vid sitt sista sammanträde.

Ärendet om gestaltningsprogrammet lämnas därför över till den nya nämnden som tillträder efter valfullmäktige den 18 oktober.

Den avgående nämndordföranden Jazmin Pettersson (S) säger i en kommentar:

-Detta har varit ett av de större projekt tekniska nämnden har hanterat och vi är väldigt måna om att det fullföljs på ett bra sätt.

-I den nya majoriteten finns politiker som inte känner sig så insatta i frågan. Då är det bra att ge dem tid att sätta sig in i ärendet så att den nya nämnden kan följa projektet på ett bra sätt under den kommande mandatperioden.Nyhetsbild

Publicerad 2018-10-17 16.50

Senast ändrad 2018-10-18 10.02