Visa sökformulär

Mark- och exploateringsdagar för stadsbyggare

Den 6-7 november är Västerås stad värdkommun för MEX-dagarna, mark- och exploateringsdagarna. Det är Föreningen Sveriges Stadsbyggare som arrangerar olika föreläsningar om stadsbygge och stadsplanering.

Föreningen Sveriges Stadsbyggare är en ideell förening som arbetar med utveckling, fortbildning, samarbete och information inom samhällsbyggandet. Inom föreningen finns kommittéer som representerar olika områden inom samhällsbyggandet. Tidskriften Stadsbyggnad är föreningens forum för information och kunskapsspridning.

Länk till Föreningen Sveriges stadsbyggare där du kan läsa hela programmetlänk till annan webbplats

Publicerad 2018-10-18 13.36

Senast ändrad 2018-10-18 13.36