Visa sökformulär

Västerås får 2,3 miljoner för att bygga vattenpark

Västerås stad har fått 2,3 miljoner kronor i bidrag från Boverket för att anlägga en 15 hektar stor vattenpark i Johannisberg.

Vattenparken ska bli ett grönområde och användas för rekreation. Parken ska också rena dagvatten från västra Västerås och bidra till att förbättra vattenkvaliteten i
Mälaren. Dessutom ska vattenparken gynna den biologiska mångfalden i området med miljöer som gynnar insekter.

Hela vattenparksområdet motsvarar ungefär 25 fotbollsplaner men själva vattenytorna blir cirka 6,5 hektar, eller cirka elva fotbollsplaner.

Vattenparken ska byggas under 2019 och kommer troligen att bli klar under 2020.

Vattenparken som  är ett samarbete mellan Västerås stad och Mälarenergi samordnas med det pågående EU-projektet  LIFE IP Rich Waters.

Den totala kostnaden är cirka 15 miljoner kronor varav Boverket bidrar med hälften.

Nyhetsbild

Publicerad 2018-12-07 08.28

Senast ändrad 2018-12-12 07.59