Visa sökformulär

Avgiftsnivåerna för maxtaxa ändras

Inkomsttaket i maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg höjs från och med den 1 januari
2019.

Det innebär att exempelvis den högsta avgiftsnivån höjs med 43 kronor från 1 382 kronor till 1 425 kronor.

Avgift i procent av hushållets månadsinkomst

För förskola/pedagogisk omsorg

  • Barn 1: 3 procent, men högst 1 425 kronor
  • Barn 2: 2 procent, 950 kronor
  • Barn 3: 1 procent, 475 kronor

För fritidshem/pedagogisk omsorg

  • Barn 1: 2 procent, men högst 950 kronor
  • Barn 2: 1 procent, 475 kronor
  • Barn 3: 1 procent, 475 kronor

Inkomsttaket, hushållets inkomst per månad före skatt, är 47 490 kronor.

Publicerad 2018-12-14 15.00

Senast ändrad 2018-12-14 15.10