Visa sökformulär

Nya regler om handläggningstider och avgifter för bygglov

Det är nya regler för dig som ska bygga, riva, ändra markförhållandena eller söka förhandsbesked från 1 januari 2019. Det handlar främst om tid för handläggning och hur avgiften kan minska om vi överskrider den tiden.

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende på utsatt tid måste det vara komplett. Handlingstiden börjar gälla först när din ansökan eller anmälan är komplett. Det är därför viktigt att du tar reda på vad som ska skickas in tillsammans med din ansökan eller anmälan.

Om vi överskrider handläggningstiden kan avgiften för lov, anmälan och förhandsbesked minskas. Avgiften för ärendet kommer då att minska för varje vecka vi överskrider tiden. Det sker med en femtedel av ärendets hela av avgift per överskridande vecka.

Så här lång är handläggningstiden

Det är normalt 10 veckors handläggningstid för lov och förhandsbesked. För ärenden som enbart kräver en anmälan är handläggningstiden 4 veckor.

Handläggningstiden börjar löpa från den dag en komplett ansökan kommer in och när det inte finns något behov av att komplettera den. Om du som sökanden på eget initiativ ändrar din ansökan, börjar handläggningstiden om. Den räknas då från den dagen de nya handlingarna har kommit in till oss.

Om din ansökan inte är komplett och vi inom 3 veckor har bett dig komplettera din ansökan. Då börjar handläggningstiden löpa den dag de handlingar vi bett dig komplettera med, har kommit in.

Ibland måste vi förlänga handläggningstiden

I vissa fall krävs att vi gör djupare utredningar i ärendet. Då kan tiden för handläggning förlängas.

  • För ärenden om lov eller förhandsbesked är förlängningen 10 veckor.
  • För ärenden med anmälningar är den 4 veckor.

Vi meddelar dig om vi är tvungna att förlänga vår handläggningstid.

Hjälp med komplett ansökan

En komplett ansökan betyder att du ska ha skickat in allt vi behöver för att kunna handlägga ditt ärende. Du kan läsa mer om vilka handlingar som krävs på våra sidor under Bygga nytt, riva eller ändra. Du kan också ta kontakt med vår Bygglots.

Läs mer på sidan Bygga nytt, riva eller ändra.

Nya regler gäller från årsskiftet

De nya reglerna gäller bara för ansökningar som har kommit in till oss efter den 31 december 2018. Har du ett äldre ärende, gäller de gamla reglerna.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Publicerad 2018-12-28 12.00

Senast ändrad 2018-12-28 12.00