Visa sökformulär

Nu kan du söka fönsterbidrag för bulleråtgärder

Om du påverkas av högt trafikbuller från någon av Västerås stads gator och vägar kan du i vissa fall få bidrag för att åtgärda och minska bullernivån i din fastighet.

Bidraget kan sökas av dig som är fastighetsägare inom Västerås kommun. Bidraget gäller för bostadsfastigheter och lägenheter som är byggda före 1998, för fönster i ett bostadsrum (sovrum och vardagsrum) som har över 65 dBA ekvivalent bullernivå (dygnsmedelvärde) vid fasad. Bidragets storlek är 75 % av kostnaden, dock max 2 000 kr/m2 glasyta, för att sätta in en extra ruta utanpå befintligt fönster, en så kallad tillsatsruta. Bidrag lämnas även för byte till ljuddämpande uteluftsdon, högst 625 kronor per öppning. Priserna är i 2019 års nivå och ska indexuppräknas årligen.

Observera att du som fastighetsägare måste söka bidraget före genomförande av fönsteråtgärd och du erhåller bidraget i efterskott.

Läs mer om reglerna för fönsterbidrag.länk till annan webbplats

Publicerad 2019-01-02 11.12

Senast ändrad 2019-01-03 13.15