Visa sökformulär

Ett tiotal byggprojekt stoppas

Det är resultatet av fastighetsnämndens beslut den 22 februari.  Den nya politiska majoriteten i staden har beslutat att inte förtäta på grönområden.

Sammanlagt är det cirka 700 bostäder som stoppas. Samtidigt vill den politiska majoriteten öka takten i andra exploateringsprojekt, tex Sätra, Kopparlunden, Ängsgärdet, Gäddeholm och stationsområdet.

- Sammantaget ska vi bygga fler bostäder än tidigare, men vi ska inte bygga dem genom förtätning på grönområden, säger kommunalrådet Jesper Brandberg (L).

Västerås bostadsbyggande
I Västerås finns idag planer för att bygga ca 10 000 nya bostäder. I Västerås stads översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 beräknas befolkningen öka med 80 000 personer (från 150 000 till 230 000) till år 2050. För att möta behovet av bostäder innebär det att 40 000 nya bostäder kommer att behöva byggas.

Läs mer om hur Västerås utvecklas.

Publicerad 2019-01-23 13.56

Senast ändrad 2019-12-18 10.20