Visa sökformulär

Alharith fick årets honnörspremium

Barn- och utbildningsförvaltningen har år 2019 utsett Alharith Shaghi, klass 9.2, Kunskapsskolan, till mottagare av honnörspremien ur fonden Fru Margit Zetterlunds minne. Premien är på 2 300 kronor.

Alharith blev mycket glad och överraskad över honnörspremien. Elever, personal och föräldrar applåderade ivrigt på Vallby Friluftsmuseum vid utdelningen på skolavslutningen. Alharith ärades också med blommor och diplom.

- Tack för stipendiet. Det har varit en tuff men också mycket rolig och lärorik tid på Kunskapsskolan som fått mig att utvecklats på många plan. Jag ser fram emot fortsatta studier och hoppas att de håller samma nivå, berättar Alharith efter utdelningen.

Alharith uppfyller kraven

Alharith uppfyller de krav som donatorn har satt upp i sina stadgar.

Nyhetsbild

”Premiet ur fonden skall vara ett honnörspremium och utdelas till endast en elev i grundskolans högstadium. Denna elev skall ha ådagalagt synnerliga goda personliga egenskaper, antingen genom uppnådda studieresultat i religionskunskap, historia eller svenska, genom insatser i kamratlivet eller genom annan för honom själv eller skolan hedrande gärning.”

Motivering

Alharith har under hela sin skoltid på Kunskapsskolan varit ett föredöme för andra elever genom sitt sätt att agera och uttrycka sig. Han är en elev som står för sina åsikter om alla människors lika värde och handlar därefter. Han är alltid trevlig och snäll mot alla, både vuxna och barn, på och utanför skolan. Dessutom har han vid flera tillfällen ställt upp för skolan genom att representera skolan i olika forum. Till exempel som guide för besökare från Sverige och utlandet, och han har varit delaktig i informationskvällar för nya elever och föräldrar.

Alharith är en mycket ambitiös och ödmjuk elev som alltid tar sig an utmaningar och ger etthundra procent utan att någonsin hävda eller förhöja sig själv på bekostnad av andra. På grund av hårt arbete och sin strävan att aldrig ge upp har han lyckats uppnå sina mål och kommer att lämna grundskolan med högsta betyg i så gott som samtliga ämnen.

- Detta gör Alharith till en värdig stipendiat till Fru Margit Zetterlunds Honnörspremium 2019, säger Åsa Lundkvist, direktör på barn- och utbildningsförvaltningen.

Publicerad 2019-06-14 10.20

Senast ändrad 2019-12-18 10.19