Visa sökformulär

Nominera till Pedagogiska priset 2019

Västerås stad delar varje år ut Pedagogiska priset. Det gör vi för att lyfta upp skickliga pedagoger. Nu behöver vi hjälp för att få fram Västerås just nu bästa pedagoger. Vem nominera du?

Varje år delar Västerås stad ut pris till skickliga pedagoger inom förskola och skola. Det kan vara en lärare, förskollärare, fritidspedagog eller annan pedagogisk personal. Tre pris à 25 000 kronor delas ut i kategorierna förskola, grundskola samt gymnasieskola och vuxenutbildning.

Nominera till Pedagogiska priset

Du som bor, studerar eller arbetar i Västerås kommun kan skicka in en nominering. Du kan nominera en pedagog, ett arbetslag, en förskola eller skola. Nomineringen kan gälla både kommunala och fristående förskolor och skolor. I nomineringen behöver du ange vem och varför du vill nominera personen eller personerna. Du behöver beskriva det pedagogiska arbetet som den eller de nominerade utför.

Så här nominerar du

Nyhetsbild

Niklas Alm, pristagare 2018

Nomineringen ska vara skriftlig och ska innehålla:

  • Namn på den eller de som du vill nominera samt deras arbetsplats.
  • Motivering som tydligt beskriver det pedagogiska arbetet och hur det har påverkat barn, elever och eventuellt kollegor.
  • Namn på dig som nominerar.

Nomineringen ska vara hos barn- och utbildningsförvaltningen senast den 20 oktober.

Adress

Västerås stad
Barn- och utbildningsförvaltningen
Stadshuset
721 87 Västerås

E-post

buf@vasteras.se

Film med förra årets pristagare


Niklas Alm fick Pedagogiska priset 2018. I filmen kan du se honom berätta om varför han fick priset och vad det betytt för honom.

Din nominering kan leda till något mer än de rader som du skriver. Ta chansen att nominera du med!

Publicerad 2019-09-10 14.05

Senast ändrad 2019-12-18 10.18