Visa sökformulär

Västerås är en del av totalförsvaret

Det försämrade säkerhetspolitiska läget i världen har gjort att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska stärkas. Här kan du läsa mer om vilket ansvar Västerås stad har, och vad du själv kan göra för att höja din egen beredskap inför en tänkbar allvarlig samhällsstörning.

Västerås stad har ett ansvar för att värna civilbefolkningen och se till att vårt samhälle fungerar även under höjd beredskap och krig. Vi ska säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg fungerar. Vi ska också bidra till Försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Du kan också göra vissa saker för att förbereda dig och känna till vilken hjälp du kan få av oss. På den här sidan har vi samlat bra information.

För att ytterligare förbättra vårt arbete är vi med i det som kallas Totalförsvarsövning 2020. Det är samtliga kommuner i Sverige som tillsammans med Länsstyrelser, Regioner och flera statliga myndigheter planerar för hur vi kan bli ännu bättre på att ta hand om oss alla medborgare och få samhället att fortsätta fungera i händelse av höjd beredskap.

Totalförsvaret består av både civilt och militärt försvar.

Vill du läsa mer om Totalförsvarsövning 2020 kan du klicka härlänk till annan webbplats.

Nyhetsbild

Publicerad 2019-11-11 09.08

Senast ändrad 2019-12-18 10.17