Visa sökformulär

Grusade planer för sopsaltning

Det blir inte någon sopsaltning av gång- och cykelvägnätet den här vintern. Partierna i majoriteten (S, L, C och MP) har inte kunnat enas om att genomföra sopsaltningen på grund av andra angelägna prioriteringar för nämnden.

Det innebär att gång- och cykelvägnätet kommer att plogas och grusas under den kommande vintern.

De senaste tre vintrarna har tre slingor på sammanlagt 2,4 mil sopsaltats på försök. Utvärderingen av försöket pekade på många fördelar men också att metoden är betydligt dyrare än vanlig snöröjning och att slitaget på cyklar ökar.

Sopsaltning innebär att en sopvals i fronten på fordonet sopar bort snö och is innan en behållare bak på fordonet sprutar ut saltvatten som gör att det inte blir någon återfrysning. Effekten blir torra och isfria körbanor även på vintern.

Nyhetsbild

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Publicerad 2019-11-22 10.40

Senast ändrad 2020-03-10 10.37