Visa sökformulär

Hjälp oss att bli bättre - svara på förskole- och skolenkäten 2020!

Alla svar är anonyma och ska lämnas in senast den 21 februari.

En gång om året skickar Västerås stad ut en enkät för att ta reda på vad barn, elever och vårdnadshavare tycker om förskolan och skolan i Västerås. Det gör vi för att förskolan och skolan ska bli bättre.

Alla svar är anonyma och ska lämnas in senast den 21 februari 2020.

Vårdnadshavarenkäten finns på svenska, arabiska, engelska, kurmanî, somaliska och sorani.

Så snart den totala insamlingen är klar får varje förskola och skola sina resultat.

För mer information kontakta din förskola eller skola.

Tack för att du hjälper oss att göra förskolan och skolan bättre.

Pojke klättrar i träd

Publicerad 2020-01-21 14.16

Senast ändrad 2020-01-29 16.02