Visa sökformulär

Use Talande webb to translate this website. Click on start then the globe and select your language to start translating.

En skärmbild av spelaren talande webb med jordgloben för översättning markerad.

Om coronaviruset covid-19

Här hittar du information om vilka åtgärder vi har vidtagit i våra verksamheter, länkar till mer information och svar på vanliga frågor kring covid-19.

Så kan du hjälpa till att minska smittspridningen

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Avstå från sociala sammanhang med större antal deltagare.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Avstå från onödiga resor.

Mer information om hur du kan minska smittspridningen hittar du på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats..

Läs mer om vaccinering mot covid-19 i Västmanland på 1177.  Länk till annan webbplats.Vaccinering är en del i kampen mot covid-19. Även efter att du har blivit vaccinerad är det viktigt att du fortsätter följa de allmänna råden. Det beror på flera saker:

 • Efter andra dosen tar det 1-2 veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen, beroende på vilket vaccin du har fått.
 • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
 • Du kan sprida viruset även om du själv inte är sjuk. Du kan till exempel få viruset på dina händer och sedan föra det vidare till någon annan som blir sjuk.
 • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccineringen.

1 juli anpassades åtgärder som genomförts för att minska smittspridningen. Det innebär att:

 • Begränsningen på storlek för sällskap slopas på uteserveringar.
 • Inomhus får ett sällskap om åtta personer sitta tillsammans i en servering.
 • Regleringen av öppettider för serveringsställen försvinner.
 • Antalet deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler höjs till 50.
 • Inomhus tillåts 50 deltagare vid olika evenemang.
 • Om deltagarna anvisas en plats blir taket 300 personer.
 • Utomhus tillåts 3 000 sittande deltagare.
 • För demonstrationer utomhus tillåts 1 800 deltagare.
 • För motionslopp gäller max 900 deltagare.

Läs mer om anpassningarna 1 juli på Folkhälsomyndighetens webb. Länk till annan webbplats.

Så påverkas Västerås stads verksamheter

Västerås stad följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter ger, och anpassar sina verksamheter för att begränsa smittspridningen. Här hittar du information om vilka åtgärder Västerås stad vidtar för att minska smittspridningen, och hur våra verksamheter påverkas. Listan kan komma att fyllas på allt eftersom nya beslut fattas.

Mötesplatsen för ensamkommande ungdomar tar inte emot fysiska besök, men handledarna finns tillgängliga via telefon eller e-post. De erbjuder också digital läxhjälp på distans. Kontaktuppgifter finns på sidan om Invandring och integration Länk till annan webbplats.:

Integrationsenheten har ställt in nya kursstarter för föräldrautbildningen ”Föräldraskap i Sverige”.

Öppna förskolorna är stängda tills nya direktiv kommer som gör det möjligt att öppna verksamheten. Föräldrastöd och familjetelefon finns för den som behöver.

https://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen.html Länk till annan webbplats.

Mötesplatser för äldre kommer att öppnas utifrån lokala förutsättningar. Kolla med din mötesplats för att få veta vad som gäller där.

Mötesplatser för äldre.

Sedan besöksförbudet hävdes har vi successivt öppnat upp växelvårds- och trygghetsplatser samt dagverksamhet för personer med demensdiagnos. Verksamheterna är anpassade utifrån smittläget och allmänna råd. Vi erbjuder så mycket som är möjligt utifrån corona-anpassningar. Vi prioriterar så att många får lite stöd snarare än att få personer får mycket stöd. Hör av dig till respektive verksamhet för att höra vad du kan få för stöd i nuläget.

Anundshögsområdet är tillgängligt för besök. Besökscentret och Café Anund är öppet tisdag–söndag, 11–16.

Anundshög Länk till annan webbplats.

Via de här länkarna hittar du aktuell information om förhållningsregler och öppettider för badhusen:

Medley, som driver Lögarängsbadet Länk till annan webbplats.

Actic, som driver Kristiansborgsbadet Länk till annan webbplats.

Föreställningar är gratis i stadsdelarna, men du måste ändå ha biljett. Culturens föreställningar kostar 75 kronor för vuxen och 20 kronor för barn och bör bokas i förväg. Det finns ett begränsat antal platser. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber dig att stanna hemma om du är sjuk eller känner symptom.

Programmet hösten 2021

Fritidsgårdarna är öppna för ungdomar födda 2002 och senare. Verksamheten coronaanpassas efter omständigheter och förutsättningar på respektive gård.

Fritidsklubbarna är öppna för 10–12-åringar, men coronaanpassas efter omständigheter och förutsättningar på respektive klubb.

Västerås stads fritidsklubbar

Västerås stads fritidsgårdar

Alla verksamheter ska genomföras så att gällande direktiv och rekommendationer för att begränsa smittspridningen kan följas. Antal personer i verksamhetslokaler kan komma att begränsas utifrån smittskyddssynpunkt. De som berörs kommer i så fall att informeras.

Västerås stad vill fortsatt uppmuntra stort gemensamt ansvarstagande för att upprätthålla så smittsäker verksamhet som möjligt och på så vis undvika ytterligare nedstängningar. Ansvariga ledare har en viktig roll att upprätthålla en smittsäker verksamhet före, under och efter genomförd aktivitet.

Det här gäller från och med tisdag 1 juli

 • Det maximala antalet idrottsutövare i motionslopp och andra idrottstävlingar utomhus ska räknas utifrån deltagare i start- och målområde men inte i övriga tävlingsområdet. Det gäller lopp och tävlingar som huvudsakligen genomförs i eller på vatten, i skog och mark eller på väg.
 • De specifika allmänna råd som rör idrotts- och fritidsverksamhet tas bort helt inklusive råden om enstaka tävlingar och mindre cuper. Rekommendationerna till lägerverksamhet och cuper kvarstår.
 • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt, eller på annat sätt undvika trängsel.
 • Publik är tillåtet (ansvaret ligger på arrangören)
  Inomhus: 50 personer stående, eller upp till 300 personer om de erbjuds sittplats.
  Utomhus: 600 personer stående, eller upp till 3 000 om de kan erbjudas sittplats. Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen kan begränsa evenemang om smittspridningen är stor eller om risken för smittspridning är hög.
 • Tävling (motionslopp, orientering, friidrott, etc.) för vuxna är tillåtet utomhus – men med max deltagarantal på 900 personer.
 • Omklädningsrum bör undvikas men kan användas. Fortsätt att byta om och duscha hemma vid träningar och matcher om det är möjligt.
 • Fortsätt stanna hemma vid symtom.

Välkommen ut i friska luften! Att vara ute och röra på sig är bra för hälsan, men tänk på att hålla avstånd till andra.

Att träna ute är ett bra alternativ. Tänk på att hålla avstånd till andra. Använd gärna handskar och rengör händerna efteråt.

Öppet varje dag klockan 10.00–17.00. Djuren går ute varje dag. Systrarna på Gaggeska gården håller öppet utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd med samma öppettider som museet.

Vallby Friluftsmuseum Länk till annan webbplats.

Bibliotekens service är begränsad. Här hittar du mer information. Personalen har av smittskyddsskäl fått instruktioner att inte utföra personnära arbetsuppgifter. Det betyder till exempel att du inte kan få hjälp vid bokhyllorna eller handledning vid datorer/skrivare och så vidare. Just nu kan du:

 • hämta reservationer
 • återlämna i bokinkast från utsidan
 • studera (10 platser)
 • läsa dagstidningar (20 minuter per besök)
 • använda IT (20 minuter per besök)
 • använda självbetjäning på huvudbiblioteket, vardagar klockan 13.00 till 18.00.

Flera av biblioteken erbjuder take-away-tjänster, hemleveransmöjligheter och annan service. Kolla med ditt närmaste bibliotek. Använd gärna våra digitala tjänster.

Många i personalen jobbar med att plocka ihop alla de reservationer som nu görs online. För att de ska ha en smittsäker arbetsmiljö och för att det inte ska bli för trångt är bokhallarna (facklitteratur, skönlitteratur och barn- och ungdomsavdelningen) på huvudbiblioteket öppna vardagar klockan 13.00–18.00.

Bokinkasten vid huvudbibliotekets huvudentré, Hammarby, Viksäng, Skiljebo och Önsta-Gryta är öppna dygnet runt. Vi har tagit bort förseningsavgiften för försenade lån.

Boken kommer och Biblioteksbussens redan planerade verksamhet påverkas inte. Mer information om serviceställen och -tider. Länk till annan webbplats.

Konstmuseet och Karlsgatan 2 har öppet för besök, med en mängd åtgärder för att förhindra smittspridning. Offentlig konst, visningar utomhus och digitala erbjudanden är fortfarande tillgängliga.

Västerås konstmuseum Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att barn och ungdomar kan fortsätta med sin kulturskoleundervisning och utveckla sina kulturella intressen och färdigheter så långt det är möjligt. Västerås kulturskola följer Folkhälsomyndighetens och Västerås stads rekommendationer och restriktioner för att minska smittspridningen av covid-19.

Den 4 februari meddelade regeringen att barn och unga födda 2002 och senare ska kunna delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus.

 • Sedan den 8 februari har Kulturskolan fysisk undervisning på plats även för gymnasieungdomar. Det innebär alltså att vi har fysisk undervisning för samtliga elever upp till och med gymnasiet. Folkhälsomyndighetens grundläggande råd och verksamhetsspecifika rekommendationer ska följas.

Inga konserter/föreställningar med publik genomförs.

Västerås kulturskola

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens löpande trängselkontroller av serveringar fortsätter. Ordinarie tillsyn av näringslivsverksamheter fortsätter, i första hand med bokade fysiska möten med distans och i andra hand via digitala möten.

Nu lättar restriktionerna på serveringsställen. Från 1 juli gäller att:

 • Restriktioner om storlek på sällskap utomhus tas bort.
 • Inomhus får sällskap vara max 8 personer.
 • Begränsningen av öppettider på serveringsställen tas bort.
 • Sittande förtäring och en meters avstånd mellan sällskap gäller fortfarande.

Med anledning av covid-19 pandemin finns trängselregler för verksam­heter som serverar mat eller dryck. Reglerna gäller för serveringsställen, till exempel restauranger, barer, kaféer, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster. (Lag 2020:526 om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen)

Trängselregler som verksamheterna är skyldiga att följa

 • Se till att det inte uppstår trängsel i lokalerna. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla minst 1 meters avstånd mellan varandra. Ni ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till er verksamhet.
 • Servera mat och dryck genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir träng­sel är detta tillåtet.
 • Se till att gästerna alltid intar mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk. Uppmuntra gärna besökarna att hålla ännu större avstånd, cirka 1,5–2 meter, för ge utrymme att resa sig upp och skjuta ut stolen med tillräckligt stort avstånd till nästa sällskap.
 • För att minimera trängsel och undvika långbord kan ni begränsa sällskapens storlek vid ett och samma bord genom aktiv bordsplacering (”var god invänta hovmästare för bordsplacering”)
 • När det gäller sällskap där det är uppenbart att personerna lever nära varandra, till exempel familjer och nära vänner, är det viktigare se till att ett tillräckligt avstånd hålls mellan restaurangens olika grupper av gäster än avståndet mellan personerna inom samma sällskap. Men inomhus får det max vara 8 personer i sällskap vid samma bord.
 • Gäster som rör sig i lokalen måste göra det på ett sätt så det inte blir trängsel. Avstånd till andra gäster måste alltid vara mer än en meter. Är det mycket människor bör avstånden vara större.
 • Plexiglas, skärmar eller avskiljare kan skydda mot rena stänk och på det sättet hindra viss smittspridning. Den viktigaste åtgärden för att minska risken för smittspridning är dock alltid att hålla avstånd mellan sällskap. Användningen av avskiljare kan därför inte motivera ett kortare avstånd mellan sällskapen än en meter. Det kan dock ibland fortfarande vara en bra kompletterande smittskyddsåtgärd i vissa fall.

Det är fortfarande tillåtet att

 • servera buffé om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel. Vid köer ska en armlängds avstånd finnas mellan gästerna.
 • sälja hämtmat så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar. Vid
  sådan försäljning ska besökarna kunna hålla minst en meters avstånd till varandra.
 • låta gäster sitta och äta vid bardisken, så länge det inte uppstår trängsel. Det är extra viktigt att vara observant på att de andra gästerna som beställer vid bardisken tydligt separeras från de som äter vid bardisken. Gäster kan inte heller sitta och äta vid bardisken om det skapar flaskhalsar så folk inte tar sig förbi och därför skapar trängsel.

Rutiner för egenkontroll

Som ett led i er egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Mer information

Här kan du läsa mer om regler för restauranger, barer och caféer:

Länk till Folkhälsomyndighetens information till restaurangverksamheter Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Har du frågor?

Om du har frågor om verksamheter som serverar mat eller dryck kan du kontakta Kontaktcenter 021-39 00 00.

Simundervisningen för årskurs nio på Persboskolan ställs in på grund av att det är få deltagare och att de är tillsammans med Tibbleskolan. Vi vill undvika att blanda skolorna under denna period.

Vi har bibliotek där vi kommer att följa de riktlinjer som Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen beslutar om. Anläggningarna (ishall, fotbollsplan etc) följer de riktlinjer som finns.

Ring oss hellre just nu. Vi kanske kan svara på din fråga via telefon istället? 021-39 00 00 är numret till oss. Om du har ett inbokat besök är du självklart välkommen på detta, du kommer som vanligt till stadshusentrén och anmäler dig. Du kan även lämna in handlingar via brevinkastet. Du kan också mejla oss på kontaktcenter@vasteras.se.

Stadsarkivet kommer att informera via sändlistor, webb och sociala medier hur verksamheten påverkas.

Västerås stads rekommendation är att vigslar ska hållas utomhus.

Expectrum påverkas varken som plats eller verksamhet. De har redan övergått till digital kursverksamhet och har inga allmänna sammankomster, utan endast ett fåtal möten som räknas inom ramen för de regler som gäller för arbetsplatser eller skola.

En del möten kommer att arrangeras digitalt. De möten som skulle ha genomförts med de restriktioner som gällde tidigare om max 50 personer kommer att skjutas fram i tiden.

En del planerade möten med företag kommer att skjutas upp, och en del möten kommer att genomföras digitalt.

Barn och elever i förskola och skola

Förskolan och skolan har öppet som vanligt, men vi gör anpassningar för att minska smittspridningen. Regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger instruktioner och rekommendationer om detta. Friska barn kan gå i förskolan eller pedagogisk omsorg. Friska elever som går i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan ska vara i skolan som vanligt. Alla som har symtom ska stanna hemma. Det gäller även vid milda symtom. Det är viktigt att inte smitta andra.

Grundskolan och gymnasieskolan har öppet som vanligt med undervisning i skolan. Undantag kan göras om Folkhälsomyndigheten eller smittskyddsläkaren rekommenderar distansundervisning eller stängning av en skola eller klass.

Vuxenutbildningen har öppet som vanligt. Delar av undervisningen kan fortfarande behöva ske på distans för att förhindra smittspridning. Fortfarande gäller stor försiktighet och eget ansvar att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.

Information om vad som krävs för att en förskola eller skola ska stängas, Skolverket Länk till annan webbplats.

Här under hittar du svar på vanliga frågor som rör barn och elever i förskola och skola.

Vanliga frågor om barn och elever i förskola och skola

Det är viktigt att barn och elever stannar hemma från förskolan, pedagogisk omsorg och skolan om de är sjuka eller har milda symtom. Symtom är framför allt hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sina sociala kontakter för att inte smitta andra. Håll barnen hemma om de är sjuka. Gör sjukanmälan som vanligt. Tänk på att barn och elever ska vänta två dygn efter att de är friska innan de går tillbaka till förskola, pedagogisk omsorg eller skola. De barn som fortfarande har torrhosta och lätt snuva kan gå tillbaka till verksamheten om det har gått sju dygn sedan de blev sjuka, och de inte har haft några andra symtom på två dygn.

Vid oro och allmänna frågor om coronaviruset hänvisas elever, vårdnadshavare och medarbetare till Folkhälsomyndighetens och Vårdguidens webbplatser eller att ringa 113 13.

Generell information kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymtom, 113 13 Länk till annan webbplats.
Information om coronaviruset, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.
Information om coronaviruset, 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att barn, elever och vuxna som har minsta symtom ska stanna hemma. Det gäller även om symtomen är milda som förkylning, snuva, hosta eller feber. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. På 1177 kan du läsa mer.

Information om coronaviruset, se under rubriken När ska jag stanna hemma, 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt rinnsnuva efter utevistelse eller gråt och/eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på ny infektion och möjlig covid-19. På Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer.

Information om coronaviruset, se under rubriken Små barn är ofta förkylda, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Flera av symtomen vid pollenallergi är samma som vid covid-19. På 1177 kan du läsa vad du ska göra om du misstänker att ditt barn har en pollenallergi.

Information om pollenallergi, 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Ett barn med pollenallergi kan efter dialog med förskollärare/lärare vara på förskolan, pedagogisk omsorg eller skolan.

Oro för smitta är inte en grund för att hålla barn hemma från skolan. Skolplikten gäller i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Barn/elever och barn/elever med nära anhöriga i riskgrupp som har frågor hänvisas till 1177 och i så fall därifrån till behandlande läkare.

Information om coronaviruset, 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Barn eller elever som bor i en familj där någon har covid-19 ska stanna hemma.

För barn och elever som har vårdnadshavare som är sjuka, men inte har konstaterad covid-19, gäller följande. Alla friska barn kan gå i förskolan eller pedagogisk omsorg. Alla friska elever ska gå i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som vanligt. Skolplikten gäller i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Vårdnadshavare som är sjuka, men inte har konstaterad covid-19, bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas. Rektor avgör om, och i så fall hur, lämning och hämtning kan göras på ett säkert sätt.

Hur länge ska anhöriga stanna hemma om en familjemedlem har konstaterad covid-19, 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Ersättning i samband med coronaviruset, Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Från och med den 7 januari 2021 har Folkhälsomyndigheten fattat beslut om att personer som reser med allmän kollektivtrafik rekommenderas att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: klockan 07.00-09.00 och 16.00-18.00 vardagar. Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre. Detta innebär att elever i grundskolan som har sin skolskjuts via den allmänna kollektivtrafiken inte omfattas. Elever i gymnasieskolan uppmanas att i första hand välja andra färdmedel till skolan och de som reser med kollektivtrafiken uppmanas att ta del av den nya rekommendationen och var och ens ansvar att ha med sig munskydd.

Information om munskydd i kollektivtrafiken, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Enligt Skolverket är det upp till varje huvudman för förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg att bedöma om ett barn har rätt till plats i det enskilda fallet. Kontakta rektor eller chef för att få reda på vad som gäller för ditt barn.

Vårdnadshavare ska alltid informera rektor i förskola eller skola eller chef för pedagogisk omsorg om längre frånvaro. Rektor eller chef gör en bedömning om behov av plats. Att du stannar hemma med ditt barn med anledning av coronaviruset är inte en anledning för uppsägning av plats.

Du som har fått ändrat schema och behöver arbeta på obekväm arbetstid, kan ansöka om en tillfällig plats i nattverksamhet för ditt barn. Verksamheten har öppet på kvällar, nätter och helger och tar emot barn mellan 1-12 år.

Ansök om plats i e-tjänsten för förskola och fritidshem

Ring Kontaktcenter 021-39 00 00 knappval 2, vardagar 07.30-17.00, för mer information.

Nej, du behöver inte betala avgiften om förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg måste stänga, om det inte handlar om enstaka dagar. Det gäller enbart om verksamheten stänger utifrån den nya lagen om tillfällig stängning som började gälla den 21 mars 2020.

Du har rätt till omsorg om du arbetar i samhällsviktig verksamhet och din arbetsgivare har sagt att du behövs vid en tillfällig stängning. Du ska i första hand försöka ordna omsorg på annat sätt.

Ditt barn kan också ha rätt till omsorg på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl. Prata med barnets rektor, chef för pedagogisk omsorg eller med socialtjänsten om du tror att det gäller ditt barn.

Om det blir aktuellt med en stängning får du information av förskolan, skolan, pedagogisk omsorg eller socialtjänsten om hur du anmäler behov av omsorg.

Du får information från din förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg om vad du ska göra om det blir aktuellt.

Beslutar regeringen om stängning går Västerås stad ut med instruktioner till alla vårdnadshavare i Västerås. Vi arbetar med frågan och instruktioner kommer om det blir aktuellt.

Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Om besök hos äldre och personer med funktionsnedsättning

I takt med att allt fler väljer att vaccinera sig så ökar möjligheterna att ses. Det gäller både besök till äldre och personer med funktionsnedsättning som bor i grupp- och servicebostäder. Vad gäller äldre så säger rekommendationerna nu att äldre som har fått sin första vaccindos mot covid-19 kan träffa närstående och vänner tre veckor efter den första dosen. 

Vid besök så är det mycket viktigt att tänka på att följa allmänna råd och gällande rekommendationer. Det gäller även personer som har haft covid-19 eller är vaccinerade.

Tänk på detta:

 • Säkra besök förutsätter att besökare är helt friska och inte har några symtom.
 • Tvätta händerna eller använd handsprit.
 • Följ instruktionerna på plats.
 • Använd gärna munskydd i allmänna utrymmen och undvik att träffa andra än den du besöker.

Om du har funderingar kring något så får du gärna höra av dig till den verksamhet som är aktuellt för dig.

Fortsätt att följa de allmänna råden, även efter vaccinering

Fler och fler blir vaccinerade, vilket är mycket positivt. Det är dock viktigt att fortsätta följa de allmänna råden även efter att du eller någon i din närhet har blivit vaccinerad. Det beror på flera saker:

 • Du kan sprida viruset även om du själv inte är sjuk. Du kan till exempel få viruset på dina händer och sedan föra det vidare till någon annan som blir sjuk
 • Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen, beroende på vilket vaccin du har fått.
 • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
 • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.

Mötesplatser för äldre och restauranger på servicehusen öppnar successivt

Vi öppnar successivt upp restauranger och mötesplatser för de som bor på servicehusen. Vi utvärderar löpande hur det går och följer smittspridningen. Om du undrar hur det fungerar på ett visst ställe, ta direktkontakt med verksamheten.

Växelvård, trygghetsplats och dagverksamhet

Vi öppnar successivt upp växelvårds- och trygghetsplatser samt dagverksamhet för personer med demensdiagnos. Verksamheterna är anpassade utifrån smittläget och vi erbjuder så mycket som är möjligt utifrån corona-anpassningar. Vi prioriterar så att många får lite stöd snarare än att få personer får mycket stöd. Hör av dig till respektive verksamhet för att höra vad du kan få för stöd i nuläget.

Daglig verksamhet LSS och sysselsättning psykiatri för personer med funktionsnedsättning – andra aktiviteter erbjuds

Anpassning av verksamheten gäller fortfarande, i både kommunal och privat regi. Beslutet är taget av nämnden för personer med funktionsnedsättning och gäller till och med den 1 augusti 2021. Tänk på att beslutet gäller även personer som har vaccinerat sig. Anledningen är att även personer som har vaccinerat sig kan bära och föra över smitta till andra, som kanske inte vaccinerat sig. Därför är det viktigt att vi fortsätter med anpassad verksamhet. Vi erbjuder istället andra aktiviteter, där man inte är nära varandra och riskerar att utsättas för smitta. Ta reda på vad som gäller genom att ringa den verksamhet som är aktuell för dig.

Löpande anpassningar efter de senaste rekommendationerna

Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och har en nära dialog med smittskyddsenheten på Region Västmanland. Våra medarbetare får löpande uppdaterad information om coronaviruset. Det betyder att vi löpande anpassar våra arbetssätt när det kommer nya rekommendationer eller restriktioner.

Känner du dig orolig eller har frågor om corona-pandemin och allt som händer i samhället nu? Då är du välkommen att ringa äldrelinjen. Äldrelinjen är för äldre och deras närstående, som behöver prata med någon med anledning av coronavirusets spridning. Även du som har frågor om verksamheter inom funktionsnedsättning kan ringa hit. Telefonnumret är 021-39 29 29 och telefonen är öppen vardagar mellan klockan 7.30 och 16.00.

Vid allt arbete gäller god handhygien, det vill säga desinfektion av händer och underarmar. Vi har även många särskilda rutiner för exempelvis hemtjänstmedarbetares väskor och hantering av smutstvätt med mera. Dessa är länsgemensamma riktlinjer som utarbetats av smittskyddsenheten vid Region Västmanland.

Så här använder vi skyddsutrustning för att minska risken för smittspridning. Bilden nedan visar vilken typ av skyddsutrustning som gäller vid olika situationer.

 • Den vänstra figuren visar hur våra medarbetare är klädda under hela arbetspasset. Det gäller både i möten med kunder och kollegor.
 • Den mittersta figuren visar klädsel och utrustning vid till exempel omvårdnad.
 • Den högra figuren visar hur medarbetare ska vara klädda om kunden har symtom eller bekräftad smitta.
Illustration skyddsutrustning

I nuläget finns det väldigt få personer med konstaterad covid-19 inom äldreomsorgen. Det gäller både kommunala och privata boenden. Du som är orolig för en närstående som bor vid något av stadens boenden vänder dig direkt till boendet.

Rutiner inom äldreomsorgen

Grundläggande rutiner vid symptom

Kunder med symtom:

 • rekommenderas att inte träffa andra människor än medarbetarna för att inte riskera att smitta andra.
 • rekommenderas att vara hemma till och med två dagar efter att de blivit friska och inte längre har några symtom.
 • får besök av ett färre antal medarbetare för att minska risken för smittspridning till andra medarbetare eller andra kunder.

Medarbetare med symtom:

 • stannar hemma från jobbet.
 • kan återgå till arbetet två dagar efter att de blivit friska och inte längre har några symtom.

Vi jobbar hårt för att på olika sätt skydda de mest sårbara. Nu finns nästan ingen smitta alls på våra äldreboenden men det här är några av våra rutiner vid smitta:

 • Kunder med symtom isoleras om möjligt i enkelrum eller lägenhet med stängd dörr. Kunden är isolerad till och med två dagar efter det att hen blivit frisk och inte längre har några symtom.
 • De smittade tas omhand på bästa sätt och vi säkerställer att de får den vård de behöver. Vi begränsar i möjligaste mån antalet medarbetare som tar hand om den smittade kunden.
 • Vi informerar anhöriga om symtomen. Vi informerar även anhöriga om kunden av annat skäl får försämrat hälsoläge, det ingår i vår vanliga rutin.
 • Om en kund insjuknar när den bor i ett flerbäddsrum betraktas de övriga medboende i rummet/lägenheten som exponerade. Då håller vi dem under observation för eventuella symtom under de närmaste 14 dagarna.

Utöver det följer vi de riktlinjer och rutiner som finns kring hygien och använder den skyddsutrustning som ska användas.

Vi försöker att minska antalet medarbetare som kommer hem till dig. Detta kan innebära att dina tider behöver ändras. Ibland måste vi prioritera om vår personal och hjälpa de som har störst behov i första hand. Det kan innebära att ditt besök planeras om, eller till och med bokas av. Om du har insatser som ”tillsyn” och ”social kontakt” kan de behöva göras per telefon istället.

Vi arbetar för att varje hemtjänstkund ska träffa färre personer, detta för att minska risken för smittspridning. Det kan innebära att hemtjänstkundernas inplanerade besök kan komma att ändras. Vi måste kunna prioritera om var våra medarbetare gör störst nytta och var de behövs i första hand. Det kan innebära att vissa besök planeras om, eller till och med bokas av. Om besöken är av karaktären ”tillsyn” eller ”social kontakt” kan de behöva göras per telefon istället. Även om äldre och andra riskgrupper ska undvika folksamlingar så kan du ta emot besök från hemtjänsten.

Västerås stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hygien för att förhindra smittspridning. Våra medarbetare arbetar alltid med så kallad basal hygien samt handtvätt och skyddsutrustning i den omfattning som rekommenderas. Det är vi noga med.

Inför varje inflyttning samråder hälso- och sjukvårdsenheten på vård- och omsorgsförvaltningen med ansvarig chef och vid behov även med medicinsk ansvarig sjuksköterska. Beslutet tar hänsyn till eventuell smitta på enheten men också om den som vill flytta in är smittad eller inte. Detta för att få en god patientsäkerhet och bättre kontroll vid in- och utflyttningar.

Generella rutiner för inflyttning

 • Vid eventuell smitta kan besöksstopp gälla på boendet. Normalt gäller inte det vid in- eller utflyttning, men vid enskilda fall kan det behövas. Ansvarig chef tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska avgör.
 • Om den som bodde i lägenheten tidigare inte varit smittad av covid-19, så är det de vanliga rutinerna som gäller för tömning och iordningställning av lägenheten. Enhetschefen tar direktkontakt med anhörig till avliden person så snart det är möjligt. Anhöriga tillfrågas om de kan tömma lägenheten inom 1-3 dagar (maximalt 4 i undantagsfall). Om så är fallet erbjuder vård- och omsorgsförvaltningen flyttstädning som debiteras förvaltningen och inte dödsboet.
 • Nyinflyttad boende hålls isolerad under 14 dagar i den mån det är möjligt. Detta för att försäkra sig om att kunden inte tar med sig smitta in på boendet.
 • Nyinflyttade utan symtom på luftvägsinfektion får flytta in på våningar där det inte finns isolerade/smittade.
 • För att förenkla god hygien i rummet/lägenheten rekommenderas minimalt med möbler under smittperioden.

Generella rutiner för utflyttning

 • I lägenhet där den boende inte varit smittad av covid-19 gäller våra vanliga rutiner för tömning av möbler och iordningsställande.
 • I lägenhet där boende haft misstänkt eller konstaterat smitta ska lägenheten låsas, bommas igen, i en vecka. Efter en vecka kan lägenheten tömmas på möbler och vanlig flyttstädning utföras.
 • Om boende på korttidsenhet är smittad av covid-19 genomförs inte flytten till anvisat boende förrän personen är frisk.

Renoveringar tillfälligt stoppade

För tillfället genomförs inga renoveringar av lägenheter. Detta för att minska risken för smittspridning.

Den 1 november 2020 upphörde frivilliga resursgruppens uppdrag med att hjälpa dig som är 70 år eller äldre,att handla. Anledningen till beslutet är ett EU-direktiv som förbjuder betalning med signatur.

De sista livsmedelsleveranserna genomfördes under onsdag och torsdag vecka 44.

Så länge kontaktpersonen och stödfamiljen samt personen med funktionsnedsättning är friska och symtomfria fortsätter verksamheten. Ersättningen för uppdraget löper på som vanligt. Tyvärr kan inga träffar ske i gruppbostäder. Kontakta boendets personal innan en planerad träff.

Tänk på att:

 • Det är viktigt att hålla god handhygien och att inte ha alltför nära kontakt, undvik exempelvis att ta i hand eller kramas.
 • Undvik större sociala sammanhang. Gemensamma promenader är en bra aktivitet.
 • Om någon av kontaktpersonen, stödfamiljen eller personen med funktionsnedsättning är över 70 år rekommenderas att inga fysiska möten sker. Håll gärna kontakten på annat sätt.

Medarbetare med symptom för covid-19 ska inte vara på jobbet. Om du möter någon som är det ändå ska du i första hand framföra det till medarbetaren eller enhetschefen. Du kan även snabbt framföra dina åsikter genom att:

Det är en utmanande situation som vi arbetar i och vi är tacksamma om du hör av dig till oss om du har synpunkter eller förbättringsförslag. Det ger oss chansen att förbättra oss. Du kan lämna synpunkter eller förbättringsförslag så här:

 • via kontakt med berörd verksamhetschef.
 • via kontakt med vår äldreombudsman eller Västerås stads fristående äldrekommission. Du kan lämna dina synpunkter anonymt. Kontaktuppgifter hittar du genom att klicka här:

Kontaktuppgifter till ombudsman och äldrekommission

Näringslivet

Många företag och personer inom näringslivet i Västerås påverkas av covid-19 och de rekommendationer regeringen beslutat om med anledning av pandemin. Här kan du läsa mer om bland annat de åtgärder kommunstyrelsen har beslutat att genomföra för att stödja det lokala näringslivet och vilka regler som gäller för verksamheter som serverar mat eller dryck.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 13 maj 2020 att avsätta 5 miljoner kronor för att åtgärder ska kunna genomföras som ska stödja det lokala näringslivet med anledning av den påverkan som covid-19 har. Åtgärderna handlar om att införa reducerad parkeringsavgift i city, slopade avgifter för uteserveringar samt reducerad hyra för torghandel. Samtliga partier är överens om beslutet. Nu ska behörig nämnd besluta om åtgärderna ska genomföras. Samverkan kring åtgärderna har skett med det lokala näringslivet, bland annat med Västerås Citysamverkan.

Avgiftsfritt för uteserveringar med flera

 • Fram till 31 december 2021 behöver uteserveringar inte betala någon avgift för att hyra kommunal mark. Butiker som har försäljning utanför butiken behöver inte heller betala avgift för att hyra kommunal mark. Däremot måste de betala för polistillstånd. Torghandlare slipper torghandelsavgiften.

Avgiftsfritt vid Bryggeritomten

 • Det är avgiftsfritt att parkera på Bryggeritomten på lördagar från den 16 januari till 31 mars 2021.

Avgifter och fakturor till Västerås stad

 • Har ditt företag inte möjlighet att betala avgifter eller fakturor till Västerås stad i tid? Hör av dig till Västerås stad. För frågor om avgifter och fakturor som gäller Västerås stad ring 021-39 00 00.

Företagens likviditet

 • Vi kommer att försöka betala snabbare än sista betaldatum och som vanligt vara noggranna med att betala fakturor i tid.

Tillsyn

 • Vi har dragit ner på tillsynsbesök på verksamheter som omfattas av livsmedelslagen och miljöbalken. Vi kommer endast att utföra besök som är bokade och överenskomna i förväg. Viss tillsyn kommer att kunna göras på distans.

Evenemang

 • Vi kommer i möjligaste mån flytta fram evenemang istället för att avboka.

Kampanjer

 • #Västeråshjälte är en kampanj som Visit Västerås har tagit initiativ till. Kampanjen syftar till att få västeråsarna att stödja det lokala näringslivet.

Har du frågor?

Om du har frågor kan du kontakta Västerås stad på telefon: 021-39 00 00. Du kan också kontakta Invest Västerås, som har upprättat en ny kontaktväg för företagare. Telefon 021-39 00 03 eller e-post invest@vasteras.se.

Information som är viktig att känna till för dig som företagare, verksamt.se Länk till annan webbplats.

Nu lättar restriktionerna på serveringsställen. Från 1 juli gäller att:

 • Restriktioner om storlek på sällskap utomhus tas bort.
 • Inomhus får sällskap vara max 8 personer.
 • Begränsningen av öppettider på serveringsställen tas bort.
 • Sittande förtäring och en meters avstånd mellan sällskap gäller fortfarande.

Med anledning av covid-19 pandemin finns trängselregler för verksam­heter som serverar mat eller dryck. Reglerna gäller för serveringsställen, till exempel restauranger, barer, kaféer, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster. (Lag 2020:526 om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen)

Trängselregler som verksamheterna är skyldiga att följa

 • Se till att det inte uppstår trängsel i lokalerna. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla minst 1 meters avstånd mellan varandra. Ni ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till er verksamhet.
 • Servera mat och dryck genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir träng­sel är detta tillåtet.
 • Se till att gästerna alltid intar mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk. Uppmuntra gärna besökarna att hålla ännu större avstånd, cirka 1,5–2 meter, för ge utrymme att resa sig upp och skjuta ut stolen med tillräckligt stort avstånd till nästa sällskap.
 • För att minimera trängsel och undvika långbord kan ni begränsa sällskapens storlek vid ett och samma bord genom aktiv bordsplacering (”var god invänta hovmästare för bordsplacering”)
 • När det gäller sällskap där det är uppenbart att personerna lever nära varandra, till exempel familjer och nära vänner, är det viktigare se till att ett tillräckligt avstånd hålls mellan restaurangens olika grupper av gäster än avståndet mellan personerna inom samma sällskap. Men inomhus får det max vara 8 personer i sällskap vid samma bord.
 • Gäster som rör sig i lokalen måste göra det på ett sätt så det inte blir trängsel. Avstånd till andra gäster måste alltid vara mer än en meter. Är det mycket människor bör avstånden vara större.
 • Plexiglas, skärmar eller avskiljare kan skydda mot rena stänk och på det sättet hindra viss smittspridning. Den viktigaste åtgärden för att minska risken för smittspridning är dock alltid att hålla avstånd mellan sällskap. Användningen av avskiljare kan därför inte motivera ett kortare avstånd mellan sällskapen än en meter. Det kan dock ibland fortfarande vara en bra kompletterande smittskyddsåtgärd i vissa fall.

Det är fortfarande tillåtet att

 • servera buffé om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel. Vid köer ska en armlängds avstånd finnas mellan gästerna.
 • sälja hämtmat så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar. Vid
  sådan försäljning ska besökarna kunna hålla minst en meters avstånd till varandra. 
 • låta gäster sitta och äta vid bardisken, så länge det inte uppstår trängsel. Det är extra viktigt att vara observant på att de andra gästerna som beställer vid bardisken tydligt separeras från de som äter vid bardisken. Gäster kan inte heller sitta och äta vid bardisken om det skapar flaskhalsar så folk inte tar sig förbi och därför skapar trängsel.

Rutiner för egenkontroll

Som ett led i er egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Mer information

Här kan du läsa mer om regler för restauranger, barer och caféer:

Länk till Folkhälsomyndighetens information till restaurangverksamheter Länk till annan webbplats.

Har du frågor?

Om du har frågor om verksamheter som serverar mat eller dryck kan du kontakta Kontaktcenter 021-39 00 00.

MSB har en föreskrift där samtliga verksamheter som anses vara samhällsviktiga listas. Utifrån föreskriften bedömer ni om ni bedriver en samhällsviktig verksamhet. Ni ska inte lämna in bedömningen till Västerås stad eller någon annan.

Information om samhällsviktiga verksamheter, MSB Länk till annan webbplats.

Ni behöver göra en bedömning över vilka personer som behövs för att ni ska kunna hålla er samhällsviktiga verksamhet på en acceptabel nivå. Ni ska sedan meddela vårdnadshavare om de behövs vid en stängning.

Om det blir aktuellt med en stängning får vårdnadshavare information av förskolan, skolan eller pedagogisk omsorg om hur de gör för att anmäla behov av omsorg.

Västerås stad kommer att tillfälligt sänka hyrorna för flera verksamheter som drabbats hårt av coronaepidemin.

Västerås stad hyr ut lokaler till flera verksamheter som drabbats hårt av den pågående coronaepidemin. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna har staden beslutat att delta i det statliga program som erbjuder hyresstöd till företag inom sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter.

De hyresgäster/företagare som ingår i de utpekade branscherna och som vill ansöka om hyresrabatt från Västerås stad ska ta kontakt med teknik- och fastighetsförvaltningen via sin kontaktperson/förvaltare.

Hyresstödet kommer att gälla för perioden mellan den 1 april och 30 juni 2020, och som hyresgäst kan du vid maximalt stöd få en hyresrabatt på 50 procent av dina fasta hyreskostnader. Staten kommer att stå för halva kostnaden och Västerås stad som fastighetsägare kommer att stå för den andra halvan. Som hyresgäst behöver du inte tänka på det statliga bidraget eftersom detta ansöks av Västerås stad.

Trängsel på allmän plats och på parkeringar vid badplatser

För att minska smittspridningen av covid-19 är det viktigt att undvika platser med mycket folk. Här hittar du tips på hur både privatpersoner, föreningar och verksamheter kan hjälpa till att undvika trängsel. Nu när det är sommar är det många som vill bada. Västerås stad arbetar såhär kring parkeringar på badplatser:

 • Vissa dagar finns parkeringsvakter på plats vid Hallstagropen (på kommungränsen till Sala) och Björnöbadet när badgästerna börjar komma. Parkeringsvakterna förklarar att bilar bara får parkeras på anvisade platser, inte längs vägen och inte i terrängen
 • På Björnön är stannandeförbudet förlängt från Björnögården till Björnöhalsen. Anledningen är att bussen har svårt att komma fram
 • Parkeringsvakterna kommer även att göra nedslag vid Hökåsengropen och vid Lögarängen
 • En parkeringsanmärkning kostar 700 kronor.

Konsekvensen av att bilar parkeras på eller vid sidan av vägen blir att utryckningsfordon, bussar och annan nyttotrafik inte kan komma fram.

Om du är ute någonstans i Västerås, till exempel på en restaurang, och upplever trängsel kan du göra en trängselanmälan genom vår app Vårt Västerås eller på webbplatsen vasteras.se/trängselanmälan

Varken polisen eller Västerås stad kan avhysa personer utifrån grunden att det är trångt på en plats. En allmän plats är till för alla och under rådande viruspandemi är det viktigt att var och en tar ansvar för att inte sprida smitta vidare. Här är några tips på vad du kan göra om det är mycket folk där du är:

 • Håll avstånd till andra, även dina vänner.
 • Ta gärna med dig handsprit så att du kan hålla god handhygien ute i naturen.
 • Välj att åka till en annan plats, där det inte är lika mycket folk och där du kan njuta på ett tryggt och säkert sätt. Titta på vår smultronställekarta för att hitta ett nytt ställe att besöka. Du kan även tipsa andra om dina favoritplatser genom att lägga till dem i kartan.
  Länk till smultronställekartan Länk till annan webbplats.

Om det är trångt på vissa parkeringar bör du ändå tänka på att hålla avstånd för att minimera smittrisken. Parkera på aviserade parkeringsplatser och ställ dig så att utryckningsfordon kan komma fram utan problem.

Covid-19 har skapat en ny vardag med en del begränsningar. Men det finns mycket att uppleva i och runt Västerås. Via länkarna nedan hittar du tips på platser du kan besöka och aktiviteter du kan göra medan du fortfarande hjälper till att hindra smittspridningen. Kika gärna i vår smultronställekarta för att hitta ett nytt ställe att besöka. Du kan även tipsa andra om dina favoritplatser genom att lägga till dem i kartan.

Smultronställekartan Länk till annan webbplats.

Tips på utomhusaktiviteter i Västerås

Karta med aktiviteter i Västmanlands län Länk till annan webbplats.

Mer information om covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av coronaviruset. Sjukdomen påminner om en förkylning eller influensa, med feber, snuva, torrhosta, muskelvärk, huvudvärk, halsont och illamående som vanliga symtom.

Symtomen kommer oftast två till fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del personer blir allvarligt sjuka och kan exempelvis få andningssvårigheter och lunginflammation.

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Information om symtom samt när och var du söker vård, 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Covid-19 liknar på många sätt en vanlig säsongsinfluensa. De allra flesta blir lindrigt sjuka, men en liten grupp får en mycket allvarlig sjukdom och dödsfall förekommer för både säsongsinfluensa och covid-19. I jämförelse med säsongsinfluensa så drabbar covid-19 betydligt fler i en befolkning där smittan sprider sig. Den snabba och breda smittspridningen beror på att ingen i befolkningen har hunnit utveckla immunitet (ett skydd) mot denna nya virusvariant, vilket resulterar i fler sjuka och fler som behöver sjukhusvård.

Restauranger, barer, caféer och andra matserveringar ska ha rutiner för att undvika trängsel mellan människor i matköer eller vid bord, bufféer och bardiskar. Det är viktigt att alla som besöker matställen kan hålla minst 1 meters avstånd till varandra för att bromsa spridningen av covid-19.

När du äter ute får du därför bara äta och dricka när du sitter vid ett bord. Du kan beställa, betala och hämta mat till bordet, till exempel från en buffé, om det inte leder till köer eller trängsel. Du kan också beställa och ta med dig hämtmat som vanligt. Om det finns barservering kan du sitta och äta vid bardisken om det är ordnat så du inte trängs med andra gäster. Det får inte skapas flaskhalsar så folk inte tar sig förbi och därför skapar trängsel.

Om ni är flera som sitter tillsammans, till exempel din familj eller nära vänner som du umgås ofta med, är avståndet till restaurangens andra grupper av gäster viktigare än avståndet mellan personerna inom ditt sällskap. Sitter ni inomhus får sällskapet inte vara större än 8 personer oavsett inbördes relation. Om ni är ett större sällskap bör ni dela upp er i mindre grupper som sinsemellan håller ett tillräckligt avstånd.

När du rör dig i restaurangen måste det ske på ett sådant sätt att det inte blir trängsel. Du måste alltid hålla ett avstånd på mer än en meter till andra gäster. Är det mycket människor bör du hålla längre avstånd. 

Om du upplever att ett matställe inte gör tillräckligt för att du och andra kunder ska kunna hålla avstånd och följa trängselreglerna, kan du anmäla detta till Västerås stad. Västerås stad kommer att följa upp ärendet och ta kontakt med verksamheten. Stadens livsmedelsinspektörer arbetar med att kontinuerligt informera verksamheter om de regler som gäller genom olika utskick och under planerade besök.

Från 1 juli 2020 träder en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen ger kommunen hela ansvaret för tillsynen av hur restauranger, barer och kaféer uppfyller lagens krav på att minska smittspridning av covid-19. Kommunen får även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Syftet med lagen är att effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19.

Oro, utsatthet och psykisk ohälsa är just nu vanligare i alla åldrar. Oavsett situation har du rätt att må bra och känna dig trygg. Gör du inte det kan du få stöd.

Kontakta socialtjänsten
Socialtjänsten (soc) är öppen som vanligt och redo att hjälpa dig om det skulle behövas. Du har rätt att må bra. Ingen får slå dig eller göra saker som får dig att må dåligt. Som barn ska du även ha en vuxen som tar hand om dig.

Bris stödlinje för barn

Stödinformation hos Uppdrag Psykisk Hälsa
Uppdrag Psykisk Hälsa är ett samarbete mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Där finns råd och länkar för olika målgrupper baserat på åldrar och behov.

Stöd till barn 0–12 år
Alla barn är individer och påverkas på olika sätt. De kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan eller fritidsaktiviteter, eller att inte få träffa kompisarna. Det är viktigt att ge barnen trygghet, uppmärksamhet och att lyssna närvarande när barnet vill prata.

Tips för barn 0–12 år, Uppdrag Psykisk Hälsa Länk till annan webbplats.

Stöd till ungdomar 12–25 år
Ungdomar behöver en trygg grund i hemmet och i sin egen familj, men har också ofta frågor och funderingar som de vill dela med andra ungdomar, eller med någon vuxen utanför familjen.

Tips för ungdomar 12–25 år, Uppdrag Psykisk Hälsa Länk till annan webbplats.

here 4U-jouren
Vi har öppnat here 4U-jouren för barn och unga i Västerås. Alla barn och unga erbjuds stöd via telefon, i vår chatt på here 4U:s facebooksida och det går såklart också bra att maila. Vi svarar så fort vi kan!

Så kan du prata med ditt barn om coronaviruset
På krisinformation.se finns tips om hur du kan prata med ditt barn om coronaviruset Länk till annan webbplats.

Stöd till vuxna
Oron kan även vara stor hos vuxna. Som företagare eller anställd kan man känna en större oro eller stress kopplat till sitt arbete. Som ansvarstagare kan man även behöva hantera osäkerhet i familjen, bland vänner, släktingar och grannar. Det är även lätt att uppleva att man inte räcka till, och glömma den egna hälsan.

Information, råd och stöd, Region Västmanland Länk till annan webbplats.

Familjecentrum
Finns i sju olika stadsdelar i Västerås, samt i Skultuna, och erbjuder kostnadsfritt olika former av individuellt stöd till familjer och vårdnadshavare.

Information om Familjecentrum och hur du tar kontakt

Äldrelinjen
Äldrelinjen är för äldre och deras närstående, som behöver prata med någon med anledning av coronavirusets spridning. Även du som har frågor om verksamheter inom funktionsnedsättning kan ringa hit.

Stöd vid våld och hot
Våld och hot i nära relationer kan vara svårt att ta sig ur på egen hand. Inom Västerås stad finns också Centrum mot våld i nära relationer. Här krävs inte beslut från socialtjänsten för att du ska få hjälp och här finns råd och stöd för att du ska kunna ta dig ur din situation. Du kommer i kontakt med Centrum mot våld i nära relationer på:

 • Telefon 021-39 37 10 (måndag till fredag 13.00-14.30).
 • Mejl: cmv@vasteras.se

Orosanmälan
Om du känner oro för att ett barn eller ungdom far illa, ring i första hand och rådgör med något av våra Familjecentrum. Om situationen är akut, ring socialtjänsten via växel 021-39 00 00.

Information om orosanmälan och hur du kan gör en anmälan digitalt

Coronaviruset och dess påverkan väcker många frågor. Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information. Du som har frågor om coronaviruset covid-19 kan ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tänk på att väntetiden kan vara lång. Vi rekommenderar därför att du i första hand söker information via webblänkarna nedan. Längre ned på denna sida hittar du även information som är specifik för Västerås stad.

Regionen har inrättat ett kontaktcenter för medborgare som inte har BankID och inte själva kan logga in på 1177.se. För att komma dit ringer du 021-17 30 00, och väljer Kontaktcenter.

Mer information om provtagning och vaccinering på 1177.se Länk till annan webbplats.