Visa sökformulär

Use Talande webb to translate this website. Click on start then the globe and select your language to start translating.

En skärmbild av spelaren talande webb med jordgloben för översättning markerad.

Om coronaviruset covid-19

Aktuellt just nu: Det här gäller i våra verksamheter fram till och med den 24 januari med anledning av rekommendationerna som kom strax innan jul

Fram till och med 24 januari gäller vissa rekommendationer för att minska smittsprindningen av covid-19. Här nedan kan du läsa vilka åtgärder som vidtagits i Västerås stads verksamheter med anledning av Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • All icke-nödvändig statlig, regional och kommunal verksamhet uppmanas stänga till den 24 januari. Det gäller bland annat museum, sim- och idrottshallar. För Västerås stads verksamheter innebär detta att:
 • Bibliotekens service är begränsad. Personalen har av smittskyddsskäl fått instruktioner att inte utföra personnära arbetsuppgifter. Det betyder till exempel att du inte kan få hjälp vid bokhyllorna eller handledning vid datorer/skrivare och så vidare. Just nu kan du:
  • Hämta reservationer.
  • Återlämna i bokinkast från utsidan.
  • Läsa dagstidningar. 20 minuter per besök.
  • Använda IT. 20 minuter per besök.
  • Självbetjäning på huvudbiblioteket är möjligt vardagar klockan 16.00 till 18.00.

  Flera av biblioteken erbjuder take-away-tjänster, hemleveransmöjligheter och annan service. Kolla med ditt närmaste bibliotek. Använd gärna våra digitala tjänster.
  Många i personalen jobbar med att plocka ihop alla de reservationer som nu görs online. För att de ska ha en smittsäker arbetsmiljö och för att det inte ska bli för trångt är bokhallarna (facklitteratur, skönlitteratur och barn- och ungdomsavdelningen) på huvudbiblioteket bara öppna vardagar kl. 16.00-18.00.
  Bokinkasten vid huvudbibliotekets huvudentré, Hammarby, Viksäng, Skiljebo och Önsta-Gryta är öppna dygnet runt. Vi har tagit bort förseningsavgiften för försenade lån. Boken kommer och Biblioteksbussens redan planerade verksamhet påverkas inte. Mer information hittar du hos Västerås stadsbibliotek.
 • Vallby Friluftsmuseum stängs.
 • Anundshög stängs.
 • Konstmuseet stängs.
 • Samtliga idrottshallar och gymnastiksalar stängs. Bara den verksamhet där idrott genomförs som yrkesutövning fortsätter. Skolverksamhet dagtid berörs inte.
 • Råby IP isbana, Månskenrinken samt Skultuna isrink stänger för allmänhetens åkning. Hakonplanen är fortsatt öppen för allmänhetens åkning. Vi kommer även att spola upp 29 aktivitetsplaner i stadsdelar och serviceorter. Karta över spolade isbanor.länk till annan webbplats Stadens konstgräsplaner samt Hakonplanen kommer fortsatt att vara öppna för organiserad idrottsverksamhet.
 • Ridskolor har bara den verksamhet igång som behövs för hästarnas välbefinnande.
 • Öppna förskolorna stängs.
 • Fritidsgårdarna stängs från måndag och personalen övergår till att arbeta uppsökande. Klubbarna hålls öppna för de barn som inte har föräldrar hemma.
 • Mötesplatserna stänger. Detta gäller också Skultuna kommundelsförvaltning.

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken. Rekommendationen om munskydd gäller från 7 januari, vardagar 07.00-09.00 och 16.00-18.00. Rekommendationen gäller dig som är född 2004 och tidigare.Mer information finns hos VLlänk till annan webbplats.
 • Alla arbetsgivare uppmanas se till så att all personal som kan arbetar hemma fram till 24 januari.
 • Alkoholservering på restauranger och barer förbjuds från och med klockan 20.00. Tidigare låg den gränsen på klockan 22.00.
 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från 24 december.
 • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etcetera begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
 • För många människor rör sig i butiker, enligt Folkhälsomyndigheten. För att minska smittspridningen uppmanas handeln att ställa in årets mellandagsrea.
 • Gymnasieskolor ska undervisa på distans till och med den 24 januari. Gymnasiesärskolan är undantagen.

Här kan du läsa mer om rekommendationerna.länk till annan webbplats

Aktuellt just nu: Om vaccination

På söndagen 27 december genomfördes vaccinering mot covid-19 på tre av Västerås stads äldreboenden. Det var en tidig leverans av 200 vaccindoser som distribuerades i Region Västmanland. Det är Region Västmanland som är ansvarig i Västerås för vaccineringen mot covid-19 som kommer att genomföras under 2021. Svar på många av dina frågor om vaccinering kan du hitta på 1177.selänk till annan webbplats.

Här nedanför hittar du övrig information om åtgärder vi gjort sedan tidigare i våra verksamheter, länkar till mer information och svar på vanliga frågor kring Covid-19.

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i regionerna. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

De skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden innebär att:

Risken för att få, och sprida covid-19 vidare, ökar ju fler man träffar. Därför är det viktigt att begränsa antalet möten även under storhelgerna och att göra anpassningar. Att hålla avstånd, träffas utomhus eller digitalt minskar risken för smittspridning. Nya nära kontakter bör begränsas. Umgänge bör bara ske i en mindre krets. Du bör också undvika att ingå i flera olika kretsar. Ju färre som samlas desto bättre. Det är också viktigt att undvika aktiviteter och miljöer som innebär ökad risk för smitta, till exempel alla situationer där trängsel kan uppstå.

Eventuella resor bör ske på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Tänk på att begränsa det kollektiva resandet så mycket som möjligt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet, utöver den mindre krets som du umgås nära med. Du bör också säkerställa att du kan isolera dig eller ta dig hem på ett smittsäkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19. Planera din resa så att du kan välja platsbokning, välj andra sätt att färdas än kollektivtrafik och allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds. I första hand bör du välja andra sätt att transportera dig, som att gå, cykla eller ta egen bil. Undvik avgångar med trängsel.

Äldre och personer som tillhör andra riskgrupper löper högre risk för allvarlig sjukdom. Det är därför viktigt att såväl personer i riskgrupp som personer i deras omgivning säkerställer att möten kan ske på ett säkert sätt. Även här gäller det att begränsa antalet kontakter, att hålla avstånd, att följa riktlinjerna för hygien och att säkerställa att den som uppvisar minsta symtom på covid-19 avstår från att träffas. Så länge inget förbud införts får besök på särskilda boenden för äldre göras. Det ska ske under säkra former och i enlighet med boendets besöksrutiner. Kontrollera med verksamheten eller din kommun vilka riktlinjer som gäller.

Det kan till exempel innebära att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.

Det kan handla om att uppmana medarbetarna att jobba hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att jobba hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Max 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Från och med 24 november får max 8 personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polisen kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 8 deltagare. Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Beslutet om max 8 personer gäller över jul och nyår.

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
 • andra sammankomster där mötesfriheten utövas.

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
 • danstillställningar
 • tivolinöjen och festtåg
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte. Det som avgör är om tillställningen riktas till allmänheten eller inte, vilket innebär att till exempel privata fester, företagsevenemang, bibliotek och simhallar inte berörs.

Att äta mat på en pub, restaurang eller pizzeria räknas inte som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Serveringsställen kan dock omfattas av reglerna om allmän sammankomst eller offentlig tillställning om serveringen av mat är en del av ett annat evenemang.

Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar, på allmänna färdmedel, torg eller köpcenter.

Invest Västerås
En del planerade möten med företag kommer att skjutas upp, och en del möten kommer att genomföras digitalt.

Visit Västerås
En del möten kommer att arrangeras digitalt. De möten som skulle ha genomförts med de restriktioner som gällde tidigare om max 50 personer kommer att skjutas fram i tiden.

Expectrum
Expectrum påverkas varken som plats eller verksamhet. De har redan övergått till digital kursverksamhet och har inga allmänna sammankomster, utan endast ett fåtal möten som räknas inom ramen för de regler som gäller för arbetsplatser eller skola.

Stadsarkivet
Programverksamheten påverkas av restriktionen och nästa veckas föredrag bokas om. Stadsarkivet kommer att informera via sändlistor, webb och sociala medier.

Vigslar
Västerås stads rekommendation är att vigslar ska hållas utomhus. Det gäller fram till årsskiftet men kan komma att förlängas eller ändras om situationen förändras och regeringen eller Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer.

Serveringsställen
Att äta mat på en pub, restaurang eller pizzeria räknas inte som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. För serveringsställen gäller reglerna om smittskyddsåtgärder på serveringsställen, bland annat att sällskap inte får vara större än 4 personer och att det alltid ska vara minst en meter mellan sällskap. Serveringsställen kan dock omfattas av reglerna om allmän sammankomst eller offentlig tillställning om serveringen av mat är en del av ett annat evenemang.

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är inte tillåten mellan klockan 20.00 och 11.00. Serveringar som inte har tillstånd att servera alkohol kan dock fortsätta ha öppet som vanligt.

Förbudet gäller inte på särskilda boenden (till exempel äldreboenden) eller rumsservering på hotell eller minibarer på hotellrum. Förbudet gäller från den 24 december 2020 till den 28 februari 2021.

Allmänna råd för att undvika smittspridning

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Avstå sociala sammanhang med större antal deltagare
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
 • Avstå onödiga resor

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för allmän spridning av covid-19 som mycket hög i hela landet. Det är därför viktigt att alla med symtom, även lindriga symtom, begränsar sina sociala kontakter där det finns risk för smittspridning. Detta gäller både i arbetslivet och privatlivet.

Gemensamt uttalande från kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson och stadsdirektör Helene Öhrling

Du har rätt att må bra och känna dig trygg. Under punkten ”Stöd och hjälp för dig som är orolig, utsatt eller mår dåligt” kan du läsa mer och hitta specifik hjälp. Du kan också ringa till Västerås stads Kontaktcenter som lotsar dig vidare till rätt hjälp.

Telefon: 021-39 00 00 (öppen vardagar mellan klockan 7.30 och 17.00)

Vanliga symtom på covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av coronaviruset. Sjukdomen påminner om en förkylning eller influensa, med feber, snuva, torrhosta, muskelvärk, huvudvärk, halsont och illamående som vanliga symtom.

Symtomen kommer oftast två till fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del personer blir allvarligt sjuka och kan exempelvis få andningssvårigheter och lunginflammation.

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Information om symtom samt när och var du söker vård, 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Mer information om covid-19

Coronaviruset och dess påverkan väcker många frågor. Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information. Du som har frågor om coronaviruset covid-19 kan ringa det nationella informationsnumret 113 13. Notera att väntetiden kan vara lång då. Vi rekommenderar därför att du i första hand söker information via webblänkarna nedan. Längre ned på denna sida hittar du även information som är specifik för Västerås stad.

Regionen har inrättat ett Kontaktcenter för medborgare som inte har BankID Och inte själva kan logga in på 1177.se. För att nå dit ringer du: 021-17 30 00, knappar sig fram till Kontaktcenter.

Mer information om provtagning och vaccinering på 1177.selänk till annan webbplats

Covid-19 liknar på många sätt en vanlig säsongsinfluensa. De allra flesta blir lindrigt sjuka, men en liten grupp får en mycket allvarlig sjukdom och dödsfall förekommer för både säsongsinfluensa och covid-19. I jämförelse med säsongsinfluensa så drabbar covid-19 betydligt fler i en befolkning där smittan sprider sig. Den snabba och breda smittspridningen beror på att ingen i befolkningen har hunnit utveckla immunitet (ett skydd) mot denna nya virusvariant, vilket resulterar i fler sjuka och fler som behöver sjukhusvård.

Den 16 november meddelade regeringen vid en presskonferens att det införs en begränsning på max 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det gäller från den 24 november..

Information om vad som är allmän sammankomst, Polisen länk till annan webbplats

Restauranger, barer, caféer, skolmatsalar och andra matserveringar ska ha rutiner för att undvika trängsel mellan människor i matköer, eller vid bord, bufféer och bardiskar. Det är viktigt att alla som besöker matställen kan hålla minst 1 meters avstånd till varandra för att bromsa spridningen av covid-19.

När du äter ute får du därför bara äta och dricka när du sitter vid ett bord. Du kan beställa, betala och hämta mat till bordet, till exempel från en buffé, om det inte leder till köer eller trängsel. Du kan också beställa och ta med dig hämtmat som vanligt. Om det finns barservering kan du sitta och äta vid bardisken om det är ordnat så du inte trängs med andra gäster. Det får inte skapas flaskhalsar så folk inte tar sig förbi och därför skapar trängsel.

Är ni flera som sitter tillsammans, till exempel din familj eller nära vänner som du umgås ofta med, är det viktigare att ni håller ett tillräckligt avstånd till restaurangens andra grupper av gäster än avståndet mellan personerna inom ditt sällskap. Men ditt sällskap ska inte vara större än 4 personer oavsett inbördes relation. Är ni ett större sällskap bör ni dela upp er i mindre grupper som sinsemellan håller ett tillräckligt avstånd.

När du rör dig i restaurangen måste det ske på ett sådant sätt att det inte blir trängsel. Du måste alltid hålla ett avstånd på mer än en meter till andra gäster. Är det mycket människor bör du hålla längre avstånd. 

Om du upplever att ett matställe inte gör tillräckligt för att du och andra kunder ska kunna hålla avstånd och följa trängselreglerna, kan du anmäla detta till Västerås stad. Västerås stad kommer att följa upp ärendet och ta kontakt med verksamheten. Stadens livsmedelsinspektörer arbetar med att kontinuerligt informera verksamheter om de regler som gäller genom olika utskick och under planerade besök.

Från 1 juli 2020 träder en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020. Lagen ger kommunen hela ansvaret för tillsynen av hur restauranger, barer och kaféer uppfyller lagens krav på att minska smittspridning av covid-19. Kommunen får även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Syftet med lagen är att effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19.

Oro, utsatthet och psykisk ohälsa är just nu vanligare i alla åldrar. Oavsett situation har du rätt att må bra och känna dig trygg. Gör du inte det kan du få stöd.

Kontakta socialtjänsten
Socialtjänsten (soc) är öppen som vanligt och redo att hjälpa dig om det skulle behövas. Du har rätt att må bra. Ingen får slå dig eller göra saker som får dig att må dåligt. Som barn ska du även ha en vuxen som tar hand om dig.

Bris stödlinje för barn

 • Telefon: 116 111 (telefontider: måndag-fredag 9.00–12.00 och 14.00-21.00, lördag-söndag 14.00-21.00).
 • Bris livechattlänk till annan webbplats

Stödinformation hos Uppdrag Psykisk Hälsa
Uppdrag Psykisk Hälsa är ett samarbete mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Där finns råd och länkar för olika målgrupper baserat på åldrar och behov.

Stöd till barn 0–12 år
Alla barn är individer, de påverkas på olika sätt. De kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan eller fritidsaktiviteter, eller att inte få träffa kompisarna. Det är viktigt att ge barnen trygghet, uppmärksamhet och att lyssna närvarande när barnet vill prata.

Tips för barn 0–12 år, Uppdrag Psykisk Hälsalänk till annan webbplats

Stöd till ungdomar 12–25 år
Ungdomar behöver en trygg grund i hemmet och i sin egen familj, men har också ofta frågor och funderingar som de vill dela med andra ungdomar, eller med någon vuxen utanför familjen.

Tips för ungdomar 12–25 år, Uppdrag Psykisk Hälsalänk till annan webbplats

here 4U-jouren
Vi har öppnat here 4U-jouren för barn och unga i Västerås. Alla barn och unga erbjuds stöd via telefon, i vår chatt på here 4U:s facebooksida och det går såklart också bra att maila. Vi svarar så fort vi kan!

Så kan du prata med ditt barn om coronaviruset
På krisinformation.se finns tips om hur du kan prata med ditt barn om coronavirusetlänk till annan webbplats

Stöd till vuxna
Oron kan även vara stor hos vuxna. Som företagare eller anställd kan man känna en större oro eller stress kopplat till sitt arbete. Som ansvarstagare kan man även behöva hantera osäkerhet i familjen, bland vänner, släktingar och grannar. Det är även lätt att uppleva att man inte räcka till, och glömma den egna hälsan.

Information, råd och stöd, Region Västmanlandlänk till annan webbplats

Familjecentrum
Finns i sju olika stadsdelar i Västerås, samt i Skultuna, och erbjuder kostnadsfritt stöd till barn, ungdomar och föräldrar.

Information om Familjecentrum och hur du tar kontakt

Äldrelinjen
Äldrelinjen är för äldre och deras närstående, som behöver prata med någon med anledning av coronavirusets spridning. Även du som har frågor om verksamheter inom funktionsnedsättning kan ringa hit.

Stöd vid våld och hot
Våld och hot i nära relationer kan vara svårt att ta sig ur på egen hand. Inom Västerås stad finns också Centrum mot våld i nära relationer. Här krävs inte beslut från socialtjänsten för att du ska få hjälp och här finns råd och stöd för att du ska kunna ta dig ur din situation. Du kommer i kontakt med Centrum mot våld i nära relationer på:

 • Telefon 021-39 37 10 (Telefontid: måndag till fredag 13.00-14.30).
 • Mejl: cmv@vasteras.se.

Orosanmälan
Om du känner oro för att ett barn eller ungdom far illa, ring i första hand och rådgör med något av våra Familjecentrum. Om situationen är akut, ring socialtjänsten via växel 021-39 00 00.

Information om orosanmälan och hur du kan gör en anmälan digitalt

Konsekvenser av de skärpta föreskrifterna och allmänna råden

För att begränsa smittspridningen av covid-19 vidtar Västerås stad en rad åtgärder. Här hittar du information om hur våra verksamheter påverkas och hur de påverkats under 2020. Listan kan komma att fyllas på allt eftersom beslut fattas.

Kommunens verksam­heter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter ger. För att begränsa smittspridningen anpassar sig alla våra verksamheter. Det innebär bland annat att du ska undvika att besöka många av våra verksamheter, och det ber vi dig respektera så mycket det går. Samtidigt är vårt uppdrag att få samhället att fungera så långt som möjligt även under en kris eller pandemi. Det gör att vi på olika sätt finns för dig som verkligen behöver.

Kreativt återanvändningscenters utbildningar ställs om och blir digitala. Utställningen i samband med ljusfesten sker digitalt.

Grundskolornas öppna hus ersätts med information på skolornas webbar. Naturskolans utbildningar på skolorna genomförs utomhus i mindre grupper.

Gymnasieskolornas informationsträffar genomförs digitalt. Gymnasieskolorna har distansundervisning till viss del sen tidigare.

Mötesplatsen för ensamkommande ungdomar tar inte emot fysiska besök, men handledarna finns tillgängliga via telefon eller e-post. De erbjuder också digital läxhjälp på distans. Kontaktuppgifter finns på sidan om Invandring och integrationlänk till annan webbplats:

Integrationsenheten har ställt in nya kursstarter för föräldrautbildningen ”Föräldraskap i Sverige”.

Mötesplatser håller stängt med anledning av de nya rekommendationerna som presenterades den 18 december. Om du undrar hur det fungerar på ett visst ställe, ta direktkontakt med verksamheten.

Sedan besöksförbudet hävdes har vi successivt öppnat upp växelvårds- och trygghetsplatser samt dagverksamhet för personer med demensdiagnos. Verksamheterna är anpassade utifrån smittläget och lokala allmänna råd från 12 november. Vi erbjuder så mycket som är möjligt utifrån corona-anpassningar. Vi prioriterar så att många får lite stöd snarare än att få personer får mycket stöd. Hör av dig till respektive verksamhet för att höra vad du kan få för stöd i nuläget.

Området är stängt för besök, med hänsyn tagen till regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer som kom den 18 december.

Via de här länkarna hittar du aktuell information om förhållningsregler och öppettider för badhusen:

Medley, som driver Lögarängsbadetlänk till annan webbplats

Actic, som driver Kristiansborgsbadetlänk till annan webbplats

Föreställningarna är inställda som en följd av att Folkhälsomyndigheten avråder från deltagande i till exempel föreställningar och konserter.

Fritidsgårdarna håller stängt och personalen övergår till att arbeta uppsökande. Klubbarna hålls öppna för de barn som inte har föräldrar hemma.

Västerås stads fritidsklubbar

Västerås stads fritidsgårdar

Idrottshallar stängs med anledning av de nya restriktioner som regeringen meddelade gäller från och med den 18 december. Idrott som genomförs inom ramen för yrkesverksamhet fortsätter. Du som är frisk och vill åka skridskor kan göra det under allmänhetens åkning på Hakonplanen. Tänk på att hålla avstånd till andra.

Välkommen ut i friska luften! Att vara ute och röra på sig är bra för hälsan, men tänk på att hålla avstånd till andra.

Att träna ute är ett bra alternativ. Tänk på att hålla avstånd till andra. Använd gärna handskar och rengör händerna efteråt.

Området är stängt för besök, med hänsyn tagen till regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer som kom den 18 december.

Västerås konstmuseum/Karlsgatan 2 är stängt för besök, med hänsyn tagen till regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer som kom den 18 december.

Vår verksamhet för barn i grundskoleålder och yngre (0-15 år) fortsätter utifrån de restriktioner och förhållningssätt som gällt sedan tidigare. Det är viktigt att barn kan fortsätta med sin kulturskoleundervisning och utveckla sina kulturella intressen och färdigheter så långt det är möjligt.

Undervisning för gymnasieelever och äldre (upp till 20 år) genomförs från och med måndag den 7 december och fram till jullovet digitalt på distans. Enskild undervisning för elever i gymnasiesärskola är undantagen och fortsätter fysiskt på plats som tidigare.

Inga konserter/föreställningar med publik genomförs.

Västerås stadsbibliotek, stadsdels- och kvartersbibliotek är för närvarande stängda för besök. De digitala tjänsterna fungerar som vanligt. Du kan fortsatt låna e-böcker, strömma ljudböcker och filmer med mera. Bibliotekets kundtjänst finns tillgänglig under vardagar 11.00-18.00 och lördag 10.00-14.00

Möjligheten att hämta böcker som är reserverade online och använda IT (dator, utskrift, kopiera, scanna) är kraftigt begränsad. Vi ber dig därför tänka igenom om det verkligen är nödvändigt att låna böcker eller använda IT just nu.

Möjlighet att hämta reserverationer och använda IT (dator, utskrift, kopiering, scanning):

 • Huvudbiblioteket vardagar kl 12-15 samt lördag och söndag 11-14.
 • Råby bibliotek vardagar kl 12-14

Du har också möjlighet att hämta reservationer på:

 • Viksängs bibliotek vardagar kl 12-14.

Återlämning av material sker alltid i bibliotekens återlämningsfack.

Boken kommer och Biblioteksbussens redan planerade verksamhet påverkas inte.Mer information om serviceställen och -tider.länk till annan webbplats

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens löpande trängselkontroller av serveringar fortsätter. Ordinarie tillsyn av näringslivsverksamheter fortsätter, i första hand med bokade fysiska möten med distans och i andra hand via digitala möten.

Simundervisningen för årskurs nio på Persboskolan ställs in på grund av att det är få deltagare och att de är tillsammans med Tibbleskolan. Vi vill undvika att blanda skolorna under denna period.

Vi har bibliotek där vi kommer att följa de riktlinjer som Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen beslutar om. Anläggningarna (ishall, fotbollsplan etc) följer de riktlinjer som finns.

Ring oss hellre just nu. Vi kanske kan svara på din fråga via telefon istället? 021-39 00 00 är numret till oss. Om du har ett inbokat besök är du självklart välkommen på detta, du kommer som vanligt till stadshusentrén och anmäler dig. Du kan även lämna in handlingar via brevinkastet. Du kan också mejla oss på kontaktcenter@vasteras.se.

Information om barn och elever i förskola och skola

Förskolan och skolan har öppet som vanligt, men vi gör anpassningar för att minska smittspridningen. Regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger instruktioner och rekommendationer om detta. Friska barn kan gå i förskolan eller pedagogisk omsorg. Friska elever som går i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan ska vara i skolan som vanligt. Alla som har symtom ska stanna hemma. Det gäller även vid milda symtom. Det är viktigt att inte smitta andra.

Grundskolans högstadium har möjlighet till fjärr- eller distansundervisning. Det är behovet på varje skola som avgör om det ska införas. Skolorna ger information till sina elever vad som gäller för just den skolan. Möjligheten gäller inte för låg- och mellanstadiet.

Gymnasieskolorna har fjärr- och distansundervisning, men det kommer att finnas undantag. Skolorna ger information till sina elever vad som gäller för just den skolan.

Vuxenutbildningen har öppet som vanligt. Delar av undervisningen kan fortfarande behöva ske på distans för att förhindra smittspridning. Fortfarande gäller stor försiktighet och eget ansvar att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.

Information om vad som krävs för att en förskola eller skola ska stängas, Skolverketlänk till annan webbplats

Från och med den 7 januari 2021 har Folkhälsomyndigheten fattat beslut om att personer som reser med allmän kollektivtrafik rekommenderas att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: klockan 7.00-9.00 samt 16.00-18.00 vardagar. Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre. Detta innebär att elever i grundskolan som har sin skolskjuts via den allmänna kollektivtrafiken inte omfattas. Elever i gymnasieskolan uppmanas att i första hand välja andra färdmedel till skolan och de som reser med kollektivtrafiken uppmanas att ta del av den nya rekommendationen och var och ens ansvar att ha med sig munskydd.

Information om munskydd i kollektivtrafiken, Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Det är viktigt att barn och elever stannar hemma från förskolan, pedagogisk omsorg och skolan om de är sjuka eller har milda symtom. Symtom är framför allt hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sina sociala kontakter för att inte smitta andra. Håll barnen hemma om de är sjuka. Gör sjukanmälan som vanligt. Tänk på att barn och elever ska vänta två dygn efter att de är friska innan de går tillbaka till förskola, pedagogisk omsorg eller skola. De barn som fortfarande har torrhosta och lätt snuva kan gå tillbaka till verksamheten om det har gått sju dygn sedan de blev sjuka, och de inte har haft några andra symtom på två dygn.

Vid oro och allmänna frågor om coronaviruset hänvisas elever, vårdnadshavare och medarbetare till Folkhälsomyndighetens och Vårdguidens webbplatser eller att ringa 113 13.

Generell information kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymtom, 113 13länk till annan webbplats
Information om coronaviruset, Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats
Information om coronaviruset, 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att barn, elever och vuxna som har symtom ska stanna hemma. Det gäller även om symtomen är milda som förkylning, snuva, hosta eller feber. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

På 1177 kan du läsa mer om coronaviruset.

Information om coronaviruset, 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt rinnsnuva efter utevistelse eller gråt och/eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på ny infektion och möjlig covid-19.

På 1177 kan du läsa mer om coronaviruset.

Information om coronaviruset, 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Flera av symtomen vid pollenallergi är samma som vid covid-19. På 1177 kan du läsa vad du ska göra om du misstänker att ditt barn har en pollenallergi.

Information om pollenallergi, 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Ett barn med pollenallergi kan efter dialog med förskollärare/lärare vara på förskolan, pedagogisk omsorg eller skolan.

Barn/elever och barn/elever med nära anhöriga i riskgrupp som har frågor hänvisas till 1177 och i så fall därifrån till behandlande läkare.

Information om coronaviruset, 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Barn eller elever som bor i en familj där någon har covid-19 ska stanna hemma.

För barn och elever som har vårdnadshavare som är sjuka, men inte har konstaterad covid-19, gäller följande. Alla friska barn kan gå i förskolan eller pedagogisk omsorg. Alla friska elever ska gå i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan som vanligt. Skolplikten gäller i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Gymnasieskolorna har fjärr- och distansundervisning, men det kommer att finnas undantag. Skolorna ger information till sina elever vad som gäller för just den skolan.

Vårdnadshavare som är sjuka, men inte har konstaterad covid-19, bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas. Rektor avgör om, och i så fall hur, lämning och hämtning kan göras på ett säkert sätt.

Hur länge ska anhöriga stanna hemma om en familjemedlem har konstaterad covid-19, 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Ersättning i samband med coronaviruset, Försäkringskassanlänk till annan webbplats

Oro för smitta är inte en grund för att hålla barn hemma från skolan. Skolplikten gäller i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Enligt Skolverket är det upp till varje huvudman för förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg att bedöma om ett barn har rätt till plats i det enskilda fallet. Kontakta rektor eller chef för att få reda på vad som gäller för ditt barn.

Vårdnadshavare ska alltid informera rektor i förskola eller skola eller chef för pedagogisk omsorg om längre frånvaro. Rektor eller chef gör en bedömning om behov av plats. Att du stannar hemma med ditt barn med anledning av coronaviruset är inte en anledning för uppsägning av plats.

Du som har fått ändrat schema och behöver arbeta på obekväm arbetstid, kan ansöka om en tillfällig plats i nattverksamhet för ditt barn. Verksamheten har öppet på kvällar, nätter och helger och tar emot barn mellan 1-12 år.

Ansök om plats i e-tjänsten för förskola och fritidshem

Ring Kontaktcenter 021-39 00 00 knappval 2, vardagar 07:30-17:00, för mer information.

Du har rätt till omsorg om du arbetar i samhällsviktig verksamhet och din arbetsgivare har sagt att du behövs vid en tillfällig stängning. Du ska i första hand försöka ordna omsorg på annat sätt.

Ditt barn kan också ha rätt till omsorg på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl. Prata med barnets rektor, chef för pedagogisk omsorg eller med socialtjänsten om du tror att det gäller ditt barn.

Om det blir aktuellt med en stängning får du information av förskolan, skolan, pedagogisk omsorg eller socialtjänsten om hur du anmäler behov av omsorg.

Du får information från din förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg om vad du ska göra om det blir aktuellt.

Beslutar regeringen om stängning går Västerås stad ut med instruktioner till alla vårdnadshavare i Västerås. Vi arbetar med frågan och instruktioner kommer om det blir aktuellt.

Nej, du behöver inte betala avgiften om förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg måste stänga, om det inte handlar om enstaka dagar. Det gäller enbart om verksamheten stänger utifrån den nya lagen om tillfällig stängning som började gälla 21 mars.

Information för dig inom näringslivet

Coronaviruset har stora konsekvenser för vårt lokala näringsliv, då minskad köpkraft leder till ekonomiska förluster. Utifrån vad vi som kommun kan och får göra tog vi fram ett första paket med åtgärder. Ett andra åtgärdspaket presenterades därefter. De åtgärderna förlängdes också.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 13 maj att avsätta 5 miljoner kronor för att åtgärder ska kunna genomföras som ska stödja det lokala näringslivet med anledning av den påverkan som Covid-19 har. Åtgärderna handlar om att införa reducerad parkeringsavgift i city, slopade avgifter för uteserveringar samt reducerad hyra för torghandel. Samtliga partier är överens om beslutet. Nu ska behörig nämnd besluta om åtgärderna ska genomföras. Samverkan kring åtgärderna har skett med det lokala näringslivet, bland annat med Västerås Citysamverkan.

Åtgärderna som kan genomföras är:

Gratis parkering på skolgårdar
Fram till skolstart hösten 2020 införs även gratis parkering på kommunala gymnasieskolor i Västerås.

Buffert för ytterligare åtgärder
Utifrån att ett löpande arbete pågår för att hitta åtgärder som kan stötta näringslivet så avsätts 700 000 kronor för kommande åtgärder. Bland annat innebär det landsbygdssäkring och att småföretagare inom besöksnäringen kan få ta del av stödet.

Har du frågor?
Vid frågor, kontakta Västerås stad på telefon: 021-39 00 00.

Du kan också kontakta Invest Västerås som har upprättat en ny kontaktväg för företagare. Telefon 021-39 00 03 eller e-post invest@vasteras.se

Information som är viktig att känna till för dig som företagare, verksamt.selänk till annan webbplats

Avgiftsfritt vid Bryggeritomten

 • Det är avgiftsfritt att parkera på Bryggeritomten på lördagar från den 16 januari till 31 mars 2021.

Avgifter och fakturor till Västerås stad

 • Har ditt företag inte möjlighet att betala avgifter eller fakturor till Västerås stad i tid? Hör av dig till Västerås stad. För frågor om avgifter och fakturor som gäller Västerås stad ring 021-39 00 00.

Företagens likviditet

 • Vi kommer att försöka betala snabbare än sista betaldatum och som vanligt vara noggranna med att betala fakturor i tid.

Tillsyn

 • Vi har dragit ner på tillsynsbesök på verksamheter som omfattas av livsmedelslagen och miljöbalken. Vi kommer endast att utföra besök som är bokade och överenskomna i förväg. Viss tillsyn kommer att kunna göras på distans.

Evenemang

 • Vi kommer i möjligaste mån flytta fram evenemang istället för att avboka.

Kampanjer

 • #Västeråshjälte är en kampanj som Visit Västerås har tagit initiativ till. Kampanjen syftar till att få Västeråsarna att stödja det lokala näringslivet.

Har du frågor?
Har du frågor kan du kontakta Västerås stad på 021-39 00 00.

Du kan också kontakta Invest Västerås som har upprättat en ny kontaktväg för företagare. Du når Invest Västerås på telefon: 021-39 00 03 eller e-post: invest@vasteras.se

Information som är viktig att känna till för dig som företagare, verksamt.selänk till annan webbplats

Regeringen förbereder olika typer av insatser och stöd till idrottsföreningar och kulturaktörer.

Om idrott med anledning av covid-19, regeringen.selänk till annan webbplats

För kulturaktörer med anledning av covid-19, regeringen.selänk till annan webbplats

Med anledning av covid-19 pandemin finns trängselregler för verksam­heter som serverar mat eller dryck. Reglerna gäller för serveringsställen, till exempel restauranger, barer, kaféer, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster. (Lag 2020:526 om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen)

Trängselregler som verksamheterna är skyldiga att följa:

 • Se till att det inte uppstår trängsel i lokalerna. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla minst 1 meters avstånd mellan varandra. Ni ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till er verksamhet.
 • Servera mat och dryck genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir träng­sel är detta tillåtet.
 • Se till att gästerna alltid intar mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk. Uppmuntra gärna besökarna att hålla ännu större avstånd, cirka 1,5–2 meter, för ge utrymme att resa sig upp och skjuta ut stolen med tillräckligt stort avstånd till nästa sällskap.
 • För att minimera trängsel och undvika långbord kan ni begränsa sällskapens storlek vid ett och samma bord genom aktiv bordsplacering (”var god invänta hovmästare för bordsplacering”)
 • När det gäller mindre sällskap där det är uppenbart att personerna lever nära varandra, till exempel familjer och nära vänner, är det viktigare se till att ett tillräckligt avstånd hålls mellan restaurangens olika grupper av gäster än avståndet mellan personerna inom samma sällskap. Men det får max vara 4 personer i sällskap vid samma bord.
 • Gäster som rör sig i lokalen måste göra det på ett sätt så det inte blir trängsel. Avstånd till andra gäster måste alltid vara mer än en meter. Är det mycket människor bör avstånden vara större.
 • Plexiglas, skärmar eller avskiljare kan skydda mot rena stänk och på det sättet hindra viss smittspridning. Den viktigaste åtgärden för att minska risken för smittspridning är dock alltid att hålla avstånd mellan sällskap. Användningen av avskiljare kan därför inte motivera ett kortare avstånd mellan sällskapen än en meter. Det kan dock ibland fortfarande vara en bra kompletterande smittskyddsåtgärd i vissa fall.

Det är fortfarande tillåtet att:

 • Servera buffé om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel. Vid köer ska en armlängds avstånd finnas mellan gästerna.
 • Sälja hämtmat så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
 • Om det inte uppstår trängsel kan man låta sina gäster sitta och äta vid bardisken. Det är extra viktigt att vara observant på att de andra gästerna som beställer vid bardisken tydligt separeras från de som äter vid bardisken. Gäster kan inte heller sitta och äta vid bardisken om det skapar flaskhalsar så folk inte tar sig förbi och därför skapar trängsel.

Rutiner för egenkontroll

Som ett led i er egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Bra länk för mer information:

Stödmaterial

Affisch "så kan du undvika smitta när du äter ute" för utskrift och användning i resturanger och kaféerPDF

Vid eventuellt övriga frågor – kontakta Kontaktcenter 021-39 00 00.

MSB har en föreskrift där samtliga verksamheter som anses vara samhällsviktiga listas. Utifrån föreskriften bedömer ni om ni bedriver en samhällsviktig verksamhet. Ni ska inte lämna in bedömningen till Västerås stad eller någon annan.

Information om samhällsviktiga verksamheter, MSBlänk till annan webbplats

Ni behöver göra en bedömning över vilka personer som behövs för att ni ska kunna hålla er samhällsviktiga verksamhet på en acceptabel nivå. Ni ska sedan meddela vårdnadshavare om de behövs vid en stängning.

Om det blir aktuellt med en stängning får vårdnadshavare information av förskolan, skolan eller pedagogisk omsorg om hur de gör för att anmäla behov av omsorg.

Västerås stad kommer att tillfälligt sänka hyrorna för flera verksamheter som drabbats hårt av coronaepidemin.

Västerås stad hyr ut lokaler till flera verksamheter som drabbats hårt av den pågående coronaepidemin. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna har staden beslutat att delta i det statliga program som erbjuder hyresstöd till företag inom sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter.

De hyresgäster/företagare som ingår i de utpekade branscherna och som vill ansöka om hyresrabatt från Västerås stad ska ta kontakt med teknik- och fastighetsförvaltningen via sin kontaktperson/förvaltare.

Hyresstödet kommer att gälla för perioden mellan den 1 april och 30 juni 2020, och som hyresgäst kan du vid maximalt stöd få en hyresrabatt på 50 procent av dina fasta hyreskostnader. Staten kommer att stå för halva kostnaden och Västerås stad som fastighetsägare kommer att stå för den andra halvan. Som hyresgäst behöver du inte tänka på det statliga bidraget eftersom detta ansöks av Västerås stad.

Om verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Åter igen stark avrådan från besök

Från den 23 december upphör Folkhälsomyndighetens beslut om besöksförbud inom äldreomsorgen och vi återgår till stark besöksavrådan. Vi avråder också starkt från besök hos personer med funktionsnedsättning boende i grupp- eller servicebostäder.

Stark besöksavrådan har vi för att minska risken för smittspridning. Det gäller att undvika besök så långt det är möjligt. I första hand, fundera på om ni kan ses digitalt (till exempel videomöte på telefon eller surfplatta). Eller om en person kan besöka fysiskt men koppla upp övriga personer digitalt, istället för att fler ses samtidigt. Vi förstår att det är svårt att undvika besök, och det behöver alltid balanseras med människors psykiska mående.

Ni som ändå ses behöver tänka på att hålla avstånd och ha rena händer. Träffas gärna utomhus om det är möjligt. Minska antal besök och besökare. Stanna alltid hemma vid minsta symtom på förkylning eller sjukdom. Det här behöver du också tänka på:

 • Ring innan och hör vad som gäller på boendet. Chefen för boendet vet förutsättningarna och om besök kan genomföras.
 • Lyssna på personalen och följ skriftliga instruktioner på plats.
 • Tvätta händerna eller använd handsprit.

Tänk på att utgå från den boendes önskemål och dagsform, många är oroliga för att bli smittade. Om du har funderingar kring något så får du gärna höra av dig till den verksamhet som är aktuellt för dig.

Anpassade verksamheter inom vård och omsorg

Mötesplatser för äldre och restauranger på servicehusen öppnar successivt

Sedan besöksförbudet hävdes 1 oktober har vi successivt öppnat upp restauranger och mötesplatser för de som bor på servicehusen. Vi utvärderar löpande hur det går och följer smittspridningen. Om du undrar hur det fungerar på ett visst ställe, ta direktkontakt med verksamheten.

Växelvård, trygghetsplats och dagverksamhet

Sedan besöksförbudet hävdes har vi successivt öppnat upp växelvårds- och trygghetsplatser samt dagverksamhet för personer med demensdiagnos. Verksamheterna är anpassade utifrån smittläget och vi erbjuder så mycket som är möjligt utifrån corona-anpassningar. Vi prioriterar så att många får lite stöd snarare än att få personer får mycket stöd. Hör av dig till respektive verksamhet för att höra vad du kan få för stöd i nuläget.

Daglig verksamhet LSS och sysselsättning psykiatri för personer med funktionsnedsättning – andra aktiviteter erbjuds

Verksamheterna i både kommunal och privat regi anpassas för att minska risken för smittspridning. Vi erbjuder istället andra aktiviteter, där man inte är nära varandra och riskerar att utsättas för smitta. Ta reda på vad som gäller genom att ringa den verksamhet som är aktuell för dig. Nämnden för personer med funktionsnedsättning har förlängt beslutet till den 31 mars 2021.

Löpande anpassningar efter de senaste rekommendationerna

Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och har en nära dialog med smittskyddsenheten på Region Västmanland. Våra medarbetare får löpande uppdaterad information om coronaviruset. Det betyder att vi löpande anpassar våra arbetssätt när det kommer nya rekommendationer eller restriktioner.

Känner du dig orolig eller har frågor om corona-pandemin och allt som händer i samhället nu? Då är du välkommen att ringa äldrelinjen. Äldrelinjen är för äldre och deras närstående, som behöver prata med någon med anledning av coronavirusets spridning. Även du som har frågor om verksamheter inom funktionsnedsättning kan ringa hit. Telefonnumret är 021-39 29 29 och telefonen är öppen vardagar mellan klockan 7.30 och 16.00.

Vid allt arbete gäller god handhygien, det vill säga desinfektion av händer och underarmar. Vi har även många särskilda rutiner för exempelvis hemtjänstmedarbetares väskor och hantering av smutstvätt med mera. Dessa är länsgemensamma riktlinjer som utarbetats av smittskyddsenheten vid Region Västmanland.

Så här använder vi skyddsutrustning för att minska risken för smittspridning. Bilden nedan visar vilken typ av skyddsutrustning som gäller vid olika situationer.

 • Den vänstra figuren visar hur våra medarbetare är klädda under hela arbetspasset. Det gäller både i möten med kunder och kollegor.
 • Den mittersta figuren visar klädsel och utrustning vid till exempel omvårdnad.
 • Den högra figuren visar hur medarbetare ska vara klädda om kunden har symtom eller bekräftad smitta.
Illustration skyddsutrustning

I nuläget finns det väldigt få personer med konstaterad covid-19 inom äldreomsorgen. Det gäller både kommunala och privata boenden. Du som är orolig för en närstående som bor vid något av stadens boenden vänder dig direkt till boendet.

Rutiner inom äldreomsorgen

Grundläggande rutiner vid symptom

Kunder med symtom:

 • rekommenderas att inte träffa andra människor än medarbetarna för att inte riskera att smitta andra.
 • rekommenderas att vara hemma till och med två dagar efter att de blivit friska och inte längre har några symtom.
 • får besök av ett färre antal medarbetare för att minska risken för smittspridning till andra medarbetare eller andra kunder.

Medarbetare med symtom:

 • stannar hemma från jobbet.
 • kan återgå till arbetet två dagar efter att de blivit friska och inte längre har några symtom.

Vi jobbar hårt för att på olika sätt skydda de mest sårbara. Nu finns nästan ingen smitta alls på våra äldreboenden men det här är några av våra rutiner vid smitta:

 • Kunder med symtom isoleras om möjligt i enkelrum eller lägenhet med stängd dörr. Kunden är isolerad till och med två dagar efter det att hen blivit frisk och inte längre har några symtom.
 • De smittade tas omhand på bästa sätt och vi säkerställer att de får den vård de behöver. Vi begränsar i möjligaste mån antalet medarbetare som tar hand om den smittade kunden.
 • Vi informerar anhöriga om symtomen. Vi informerar även anhöriga om kunden av annat skäl får försämrat hälsoläge, det ingår i vår vanliga rutin.
 • Om en kund insjuknar när den bor i ett flerbäddsrum betraktas de övriga medboende i rummet/lägenheten som exponerade. Då håller vi dem under observation för eventuella symtom under de närmsta 14 dagarna.

Utöver det följer vi de riktlinjer och rutiner som finns kring hygien och använder den skyddsutrustning som ska användas.

Vi försöker att minska antalet medarbetare som kommer hem till dig. Detta kan innebära att dina tider behöver ändras. Ibland måste vi prioritera om vår personal och hjälpa de som har störst behov i första hand. Det kan innebära att ditt besök planeras om, eller till och med bokas av. Om du har insatser som ”tillsyn” och ”social kontakt” kan de behöva göras per telefon istället.

Vi arbetar för att varje hemtjänstkund ska träffa färre personer, detta för att minska risken för smittspridning. Det kan innebära att hemtjänstkundernas inplanerade besök kan komma att ändras. Vi måste kunna prioritera om var våra medarbetare gör störst nytta och var de behövs i första hand. Det kan innebära att vissa besök planeras om, eller till och med bokas av. Om besöken är av karaktären ”tillsyn” eller ”social kontakt” kan de behöva göras per telefon istället. Även om äldre och andra riskgrupper ska undvika folksamlingar så kan du ta emot besök från hemtjänsten.

Västerås stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hygien för att förhindra smittspridning. Våra medarbetare arbetar alltid med så kallad basal hygien samt handtvätt och skyddsutrustning i den omfattning som rekommenderas. Det är vi noga med.

Inför varje inflyttning samråder hälso- och sjukvårdsenheten på vård- och omsorgsförvaltningen med ansvarig chef och vid behov även med medicinsk ansvarig sjuksköterska. Beslutet tar hänsyn till eventuell smitta på enheten men också om den som vill flytta in är smittad eller inte. Detta för att få en god patientsäkerhet och bättre kontroll vid in- och utflyttningar.

Inflyttning, generella rutiner:

 • Besöksförbudet gäller inte vid in- eller utflyttning, men vid enskilda fall kan det behövas, då avgör ansvarig chef tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska.
 • Om den som bodde i lägenheten tidigare inte varit smittad av covid-19, så är det de vanliga rutinerna som gäller för tömning och iordningställning av lägenheten. Enhetschefen tar direktkontakt med anhörig till avliden person så snart det är möjligt. Anhöriga tillfrågas om de kan tömma lägenheten inom 1-3 dagar (maximalt 4 i undantagsfall). Om så är fallet erbjuder vård- och omsorgsförvaltningen flyttstädning som debiteras förvaltningen och inte dödsboet.
 • Nyinflyttad boende hålls isolerad under 14 dagar i den mån det är möjligt. Detta för att försäkra sig om att kunden inte tar med sig smitta in på boendet.
 • Nyinflyttade utan symtom på luftvägsinfektion får flytta in på våningar där det inte finns isolerade/smittade.
 • För att förenkla god hygien i rummet/lägenheten rekommenderas minimalt med möbler under smittperioden.

Utflyttning, generella rutiner:

 • I lägenhet där den boende inte varit smittad av covid-19 gäller våra vanliga rutiner för tömning av möbler och iordningsställande.
 • I lägenhet där boende haft misstänkt eller konstaterat smitta ska lägenheten låsas, bommas igen, i en vecka. Efter en vecka kan lägenheten tömmas på möbler och vanlig flyttstädning utföras.
 • Om boende på korttidsenhet är smittad av covid-19 genomförs inte flytten till anvisat boende förrän personen är frisk.

Renoveringar tillfälligt stoppade

För tillfället genomförs inga renoveringar av lägenheter. Detta för att minska risken för smittspridning.

Den 1 november upphörde frivilliga resursgruppens uppdrag med att hjälpa dig som är 70 år eller äldre,att handla. Anledningen till beslutet är ett EU-direktiv som förbjuder betalning med signatur.

De sista livsmedelsleveranserna genomfördes under onsdag och torsdag vecka 44.

Så länge kontaktpersonen och stödfamiljen samt personen med funktionsnedsättning är friska och symtomfria fortsätter verksamheten. Ersättningen för uppdraget löper på som vanligt. Tyvärr kan inga träffar ske i gruppbostäder. Kontakta boendets personal innan en planerad träff.

Tänk på att:

 • Det är viktigt att hålla god handhygien och att inte ha alltför nära kontakt, undvik exempelvis att ta i hand eller kramas.
 • Undvik större sociala sammanhang. Gemensamma promenader är en bra aktivitet.
 • Om någon av kontaktpersonen, stödfamiljen eller personen med funktionsnedsättning är över 70 år rekommenderas att inga fysiska möten sker. Håll gärna kontakten på annat sätt.

Medarbetare med symptom för covid-19 ska inte vara på jobbet. Om du möter någon som är det ändå ska du i första hand framföra det till medarbetaren eller enhetschefen. Du kan även snabbt framföra dina åsikter genom att:

Det är en utmanande situation som vi arbetar i och vi är tacksamma om du hör av dig till oss om du har synpunkter eller förbättringsförslag. Det ger oss chansen att förbättra oss. Synpunkter eller förbättringsförslag kan lämnas så här:

 • Via kontakt med berörd verksamhetschef.
 • Via kontakt med vår äldreombudsman eller stadens fristående äldrekommission. Synpunkter kan lämnas anonymt. Kontaktuppgifter hittar du genom att klicka här:

Kontaktuppgifter till ombudsman och äldrekommission

Corona och trängsel

 • Välj att åka till en annan plats, där det inte är lika mycket folk och där du kan njuta på ett tryggt och säkert sätt. Titta i vår smultronställekarta för att hitta ett nytt ställe att besöka. Du kan även tipsa andra om dina favoritplatser genom att lägga till dem i kartan.
  Smultronställekartanlänk till annan webbplats
 • Håll avstånd till andra, även dina vänner.
 • Ta gärna med dig handsprit så att du kan hålla god handhygien ute i naturen.

Varken polisen eller Västerås stad kan avhysa personer utifrån grunden att det är trångt på en plats. En allmän plats är till för alla och under rådande viruspandemi är det viktigt att var och en tar ansvar för att inte sprida smitta vidare.

För dig som driver en verksamhet finns affischer framtagna av Folkhälsomyndigheten att skriva ut och sätta upp.

Affischer att skriva ut, Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Om det är trångt på vissa parkeringar bör du ändå tänka på att hålla avstånd för att minimera smittrisken. Parkera på aviserade parkeringsplatser och ställ dig så att utryckningsfordon kan komma fram utan problem.

Covid-19 har skapat en ny vardag med en del begränsningar. Men det finns mycket att uppleva i och runt Västerås. Via länkarna nedan hittar du tips på platser du kan besöka och aktiviteter du kan göra medan du fortfarande hjälper till att hindra smittspridningen. Kika gärna i vår smultronställekarta för att hitta ett nytt ställe att besöka. Du kan även tipsa andra om dina favoritplatser genom att lägga till dem i kartan.

Smultronställekartanlänk till annan webbplats

Tips på utomhusaktiviteter i Västerås

Karta med aktiviteter i Västmanlands länlänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på denna sida dig?