Visa sökformulär

Use Talande webb to translate this website. Click on start then the globe and select your language to start translating.

En skärmbild av spelaren talande webb med jordgloben för översättning markerad.

Information om Coronaviruset

Västerås stad följer noggrant coronavirusets, covid-19, utveckling och vi arbetar hela tiden för att förhindra och hantera den smittspridning som pågår. Det är ett allvarligt läge och vår målbild är att säkerställa det kommunala uppdraget. Nedan finns information om de åtgärder vi har gjort i våra verksamheter samt länkar till mer information och svar på vanliga frågor.

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för allmän spridning av covid-19 är mycket hög i hela landet. Det är ett allvarligt läge och det är viktigt att vi alla i samhället är uthålliga och gör rätt för att bekämpa spridningen. Det är fortsatt mycket viktigt att alla med symptom, även lindriga symptom, begränsar sina sociala kontakter där covid-19 riskerar att överföras. Detta gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

På fredagen 27 mars beslutade regeringen att det blir förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Detta gäller från och med söndag 29 mars och tills vidare, i hela Sverige. Västerås stad jobbar under helgen med att sammanställa vilka av våra verksamheter som påverkas. Skolverksamheten påverkas till exempel inte. Vi återkommer med information här på vasteras.se gällande förbudet och om det påverkar våra verksamheter.På polisens webbplats finns en sammanställning om vad som är allmän sammankomst.länk till annan webbplats


Så kan du undvika smittspridning

Nedan hittar du generella tips på saker som du kan göra för att minska smittspridningsrisken.

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händer.
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även om du bara har milda symptom.
 • Hosta och nys i armvecket. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun, där smittan sprids.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand.

Vanliga symptom på covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av coronaviruset. Sjukdomen påminner om en förkylning eller influensa, med feber, snuva, torrhosta, muskelvärk, huvudvärk, halsont och illamående som vanliga symptom.

Symptomen kommer oftast två till fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del personer blir allvarligt sjuka och kan exempelvis få andningssvårigheter och lunginflammation.

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

På vårdguidens hemsida 1177.se kan du läsa mer om symptom samt när och var du söker vårdlänk till annan webbplats

Varför är det så stora risker med corona/covid-19?

Covid-19 liknar på många sätt en vanlig säsongsinfluensa. De allra flesta blir lindrigt sjuka, men en liten grupp får en mycket allvarlig sjukdom och dödsfall förekommer för både säsongsinfluensa och covid-19.

I jämförelse med säsongsinfluensa så drabbar covid-19 betydligt fler i en befolkning där smittan sprider sig. Den snabba och breda smittspridningen beror på att ingen i befolkningen har hunnit utveckla immunitet (ett skydd) mot denna nya virusvariant, vilket resulterar i fler sjuka och fler som behöver sjukhusvård. För säsongsinfluensa så finns det även vaccin och läkemedel, vilket saknas för Covid-19.

Anmäl ditt intresse som resursstöd

Just nu är det viktigare än någonsin att vi tar ansvar, samarbetar och visar omtanke för varandra. Till följd av utbrottet av corona/covid-19 öppnar vi därför en funktion där du som kan och vill hjälpa till kan skicka in en intresseanmälan.

Om du blir aktuell för ett uppdrag som resursstöd hör vi av oss till dig med mer information. Du som vill anmäla intresse ska inte tillhöra någon riskgrupp.

För mer information om corona/covid-19

Coronaviruset och dess påverkan väcker många frågor. Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information. Du som har frågor om coronaviruset covid-19 kan ringa det nationella informationsnumret 113 13. Notera att väntetiden kan vara lång då. Vi rekommenderar därför att du i första hand söker information via webblänkarna nedan. Längre ned på denna sida hittar du även information som är specifik för Västerås stad.

Socialtjänstens verksamhet arbetar även under krisen

Behöver du hjälp finns vår socialtjänst att nå som vanligt. Regeringens beslut om hemundervisning och att att i största möjliga mån arbeta hemifrån kan resultera i fler ärenden inom våld i nära relation. Av denna anledning vill vi förtydliga att hjälp finns att få även nu. Behöver du hjälp kan du ringa oss på telefonnummer: 021-39 00 00 knappval 9. Vid akuta situationer ringer du 112.

Information in other languages

You can use Google translate on this website. Just click "Translate" at the top of this page and chose a language.

Information för dig inom näringslivet

Coronaviruset har stora konsekvenser för vårt lokala näringsliv, då minskad köpkraft leder till ekonomiska förluster.
Utifrån vad vi som kommun kan och får göra har vi nu tagit fram ett första paket med åtgärder:

Uteserveringar och butiker

 • Vi har tagit beslut om att skapa möjligheter att öppna uteserveringar under mars månad. För att få öppna uteservering under mars månad måste du som företagare dock sedan tidigare ha lämnat in en ansökan om tillstånd för uteservering.
 • Butiker får ha försäljning utanför butikslokalen utan att betala avgift till Västerås stad. Det hela är ett försök som gäller från 26 mars till 31 augusti.

Vi har för avsikt att se över möjligheterna att:

 • utöka ytorna för uteserveringar i de fall det är fysiskt möjligt utifrån aspekter som tillgänglighet och trafik

Avgifter och fakturor till Västerås stad

 • Har ditt företag inte möjlighet att betala avgifter eller fakturor till Västerås stad i tid? Hör av dig till Västerås stad. För frågor om avgifter och fakturor som gäller Västerås stad ring 021-39 00 00.

Företagens likviditet

 • Vi kommer att försöka betala snabbare än sista betaldatum och som vanligt vara noggranna med att betala fakturor i tid.

Tillsyn

 • Vi har dragit ner på tillsynsbesök på verksamheter som omfattas av livsmedelslagen och miljöbalken. Vi kommer endast att utföra besök som är bokade och överenskomna i förväg. Viss tillsyn kommer att kunna göras på distans.

Evenemang

 • Vi kommer i möjligaste mån flytta fram evenemang istället för att avboka.

Kampanjer

 • #Västeråshjälte är en kampanj som Visit Västerås har tagit initiativ till. Kampanjen syftar till att få Västeråsarna att stödja det lokala näringslivet.

Har du frågor?

Har du frågor kan du kontakta Västerås stad på 021 -39 00 00.

Du kan också kontakta Invest Västerås som har upprättat en ny kontaktväg för företagare. Telefon 021-39 00 03 eller e-post invest@vasteras.se

På verksamt.se kan du som företagare hitta information som är viktig att känna till.

Folkhälsomyndigheten har den 24 mars fattat ett nytt beslut om att skärpa regler inom restaurangbranchen för att förhindra smittspridning. Med stöd från smittskyddslagen har de tagit beslut att endast tillåta bordsservering. Detta gäller alla restauranger, personalrestauranger, skolmatsalar, cateringverksamhet, kaféer, nattklubbar och barer. Beslutet betyder att från och med 25 mars:

 • Tillåts det bara servering vid sittande bord och borden måste glesas ut så gäster/kunder har ett avstånd på minst 1,5 meter.
 • Barservering tillåts inte.
 • Dans tillåts inte.

Det är fortfarande tillåtet att:

 • Sälja hämtmat. Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det inte leder till trängsel eller köer.
 • Bufféer är fortfarande tillåtna så länge bufféservering kan ske utan trängsel. Det är inte maten som smittar utan Corona smittar mellan personer.

Beslutet är taget på grund av smittskyddslagen. Syftet med beslutet är att undvika trängseln när man står och köar. Verksamheterna ska riskminimeras, vilket innebär att alla ägare också ska göra en plan för hur man minskar smittspridningen.

Bra länkar till mer information:

SKRlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten om miljö- och hälsalänk till annan webbplats

Vid eventuellt övriga frågor – kontakta Kontaktcenter 021-39 00 00.

Information om äldreboenden samt boenden och andra verksamheter för personer med funktionsnedsättningar

Västerås stad har infört besöksförbud på alla stadens äldreboenden/servicehus, gruppbostäder, korttidsboenden och psykiatriboenden. Besöksförbudet är infört på grund av att Folkhälsomyndigheten bedömer risken för allmän smittspridning av coronavirus som mycket hög. Västerås stad följer myndigheternas och Region Västmanlands rekommendationer och riktlinjer. Vi förstår att det är ett tråkigt besked för många, men vi skulle inte ta beslutet om det inte var nödvändigt för att minska smittspridningen. Vid särskilda skäl kan undantag göras. Då förs en dialog med enhetschef för hantera undantaget.

Besöksförbud råder även på boenden för missbrukare. Besöksförbudet gäller dock inte servicebostäder eller trapphusboenden.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år bör begränsa sociala kontakter. Därför fattades den 17 mars beslut om att stänga mötesplatser och restauranger på servicehusen. Det är möjligt med avhämtning av matlådor. Den verksamhet som Studieförbundet Västmanland innan besöksförbudet bedrev på Västerås stads servicehus livesänds nu istället på Studieförbundets Facebooksida.

För att skydda de mest sårbara så har Västerås stad infört besöksförbud på alla stadens äldreboenden/servicehus, gruppbostäder, korttidsboenden och psykiatriboenden. Mötesplatser för äldre stängs.

Vi uppmanar också alla som arbetar med äldre eller personer med nedsatt immunförsvar att stanna hemma om man har feber eller något luftvägssymptom. Utöver det följer vi de riktlinjer och rutiner som finns kring hygien och använder den skyddsutrustning som finns.

Västerås stad uppsöker INTE äldre personer i deras hem för att informera om Coronaviruset. Det har kommit fram att personer i Västerås blivit uppsökta av personer som sagt att de kommer från Västerås stad. De är förmodligen bedragare som vill lura äldre på ett eller annat sätt. Om Västerås stad kommer att genomföra uppsökande verksamhet för att berätta om Coronaviruset kommer vi att berätta om det, bland annat här på vår hemsida.

Medarbetare med symptom för covid-19 ska inte vara på jobbet. Om du möter någon som är det ändå ska du i första hand framföra det till medarbetaren eller enhetschefen. Du kan även snabbt framföra dina åsikter genom att:

Vi försöker att minska antalet medarbetare som kommer hem till dig. Detta kan innebära att dina tider behöver ändras. Ibland måste vi prioritera om vår personal och hjälpa de som har störst behov i första hand. Det kan innebära att ditt besök planeras om, eller till och med bokas av.

Om du har insatser som ”tillsyn” och ”social kontakt” kan de behöva göras per telefon istället.

Endast personal som är friska och symtomfria ska vara på arbetet. Våra medarbetare får löpande uppdaterad information om coronaviruset.
Även om äldre och andra riskgrupper ska undvika folksamlingar så kan du ta emot besök från hemtjänsten.
Västerås stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hygien för att förhindra smittspridning. Våra medarbetare arbetar alltid med så kallad basal hygien samt handtvätt och skyddsutrustning i den omfattning som rekommenderas. Det är vi noga med.

Utgångspunkten är att uppdrag som kontaktperson och stödfamilj fortsätter att utföras i Västerås stad. Uppdragstagare som är symtomfria och friska kan träffa sina klienter förutsatt att även klienterna är friska och symtomfria. Gällande stödfamilj ska samtliga medlemmar i såväl stödfamilj som biologisk familj vara friska och symptomfria för att insatsen ska utföras.

Vid utförande av insatser är det viktigt att tänka på hygienrutinerna. Undvik alltför nära kontakt med klienten, dvs ta inte i hand eller kramas. Håll en god handhygien och tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

Vid de insatser som utförs är rekommendationen att undvika större sociala sammanhang. Gemensamma promenader är bra alternativ.

Inga uppdrag utförs i gruppbostäder. Kontakta boendets personal innan en planerad träff.

För uppdragstagare och klienter som tillhör riskgrupp eller är över 70 år är rekommendationen att fysiska möten undviks. Att hålla kontakt genom telefon eller sociala medier är bra för att undvika fysisk kontakt.

I dagsläget löper ersättningen till uppdragstagare på som vanligt.

Om du är 70 eller äldre boende i ordinärt boende och inte kan få hjälp av människor i din närhet eller andra frivilliga engagemang kan du få hjälp av Västerås stads frivilliga resursgrupp (FRG). Behöver du hjälp med att handla livsmedel kan du ringa till Västerås stads kontaktcenter på telefonnummer 021-39 27 25. Våra telefontider är måndag-fredag klockan 07.30-17.00.

Tjänsten i sig är gratis, men dina varor betalar du själv. När du tagit kontakt med oss genom telefonnumret kommer vi ge dig information om hur våra frivilliga kommer identifiera sig och hur du betalar för dina varor. Vi vill att du ska känna dig säker när du använder tjänsten.

Tyvärr finns det de som vill utnyttja den oro som lätt uppstår vid sjukdomsutbrott. Det har kommit fram att personer i Västerås blivit uppsökta av personer som sagt att de kommer från Västerås stad för att ta prover för Coronaviruset. Detta stämmer inte. Västerås stad uppsöker INTE äldre personer i deras hem för att informera om Coronaviruset. Det är förmodligen bedragare som vill lura äldre på ett eller annat sätt. Om Västerås stad kommer att genomföra uppsökande verksamhet för att berätta om Coronaviruset kommer vi att berätta om det, bland annat här på vår hemsida.

Polisens information om bedragare och vad du gör om du blir utsattlänk till annan webbplats

Information om barn och elever i förskola och skola

Många vårdnadshavare undrar om deras barn ska komma till våra förskolor och skolor eller inte. Vi följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. Det innebär att barn och elever i förskolor, grundskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor som är friska ska vara i verksamheten som vanligt. Alla som har symptom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Det gäller även vid milda symptom. Det är viktigt att inte smitta andra.

Gymnasieskolor och vuxenutbildning har undervisning på distans och ska inte vara i skolans lokaler.

Det är viktigt att barn och elever stannar hemma från förskolan och skolan om de är sjuka eller har milda symptom, som förkylning, snuva, hosta eller feber.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symptom, även milda, att begränsa sina sociala kontakter för att inte smitta andra. Håll barnen hemma om de är sjuka. Gör sjukanmälan som vanligt. Tänk på att barn och elever ska vänta minst två dygn efter att de är friska innan de går tillbaka till förskola eller skola.

Vid oro och allmänna frågor om coronaviruset hänvisas elever, vårdnadshavare och medarbetare till Folkhälsomyndighetens och vårdguidens webbplatser eller att ringa 113 13.

Generell information kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom på 113 13:s hemsidalänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens information om coronavirusetlänk till annan webbplats

Vårdguidens information om coronaviruset på 1177.selänk till annan webbplats

Vad är milda symptom?

Milda symptom är förkylning, snuva, hosta eller feber.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation att barn och vuxna som har förkylningssymptom ska stanna hemma. Det gäller även om symptomen är milda. Symptom på luftvägsinfektion är sjukdomskänsla, huvudvärk, nysningar, snuva, täppt näsa, halsont, hosta eller feber. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Ett barn med pollenallergi, som medicinerar under pollensäsongen, kan efter dialog med förskollärare/lärare vara på förskolan eller skolan.

Alla barn och elever som är friska ska gå i förskolan eller skolan, även om de har anhöriga som insjuknat med coronaliknande symptom. Det är viktigt att vara uppmärksam på hur barnet fortsätter att må. Barnet ska vara hemma vid symptom som sjukdomskänsla, huvudvärk, nysningar, snuva, täppt näsa, halsont eller feber.

Information om smittbärarpenning, reseersättning och ersättning för vård av barn finns på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassans information om ersättning i samband med coronavirusetlänk till annan webbplats

Barn/elever och barn/elever med nära anhöriga i riskgrupp som har frågor hänvisas till 1177 och i så fall därifrån till behandlande läkare.

Oro för smitta är inte en grund för att hålla barn hemma från skolan. Skolplikten gäller.

Västerås stad följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. I dagsläget finns det inga beslut på att stänga förskolor, grundskolor, grundsärskolor eller gymnasieskolor.

När det gäller gymnasieskolor och vuxenutbildning är det beslutat att undervisningen ska ske på distans. Det innebär att den sker digitalt och inte i skolans lokaler.

Nej, du behöver inte betala om förskolor, fritidshem eller pedagogisk omsorg måste stänga, om det inte handlar om enstaka dagar. Det gäller enbart om verksamheten stänger utifrån den nya lagen som börjar gälla 21 mars.

Information om Västerås stads löpande verksamheter

Västerås stad samverkar med myndigheter, kommuner och andra aktörer för att tillsammans hantera de samhällspåfrestningar som uppstår i och med arbetat mot coronavirusets spridning. Målet är att stadens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt samtidigt om vi minimerar smittspridningsrisken.

Socialtjänstens verksamheter har öppet som vanligt. Om du är frisk och har ett bokat besök så ska du gå dit. Om du däremot har förkylningssymptom (hosta, feber, snuva eller annat) så ska du stanna hemma. Kontakta i så fall socialtjänsten/din handläggare via telefon eller mejl för en avstämning eller för att boka en ny tid.

Stadshusentrén är öppen som vanligt. Om du är frisk kan du gå dit. Om du däremot har förkylningssymptom (hosta, feber, snuva eller annat) så ska du stanna hemma. Tänk på att du också kan få hjälp av Kontaktcenter via telefon och mail. Kontaktcenter når du via:

 • Telefonnummer: 021-39 00 00
 • E-postadress: kontaktcenter@vasteras.se

Vi jobbar för att kunna hålla öppet som vanligt så långt det är möjligt. Om många i personalen är sjuka eller hemma på grund av att de har symptom kan det leda till kortade öppettider och färre öppetdagar. Det är viktigt att du som har sjukdomssymptom väntar med ditt besök tills du är frisk.

Aktuella öppettider för ditt bibliotek hittar du här.länk till annan webbplats

Vi jobbar för att kunna hålla badhusen öppna som vanligt så långt det är möjligt. För att kunna göra det är det viktigt att du som har sjukdomssymptom väntar med ditt besök tills du är frisk. För aktuell information förhållningsregler och eventuellt ändrade öppettider, besök någon av länkarna nedan.

Medley, som driver Lögarängsbadetlänk till annan webbplats

Actic, som driver Kristiansborgsbadetlänk till annan webbplats

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning, samt Västerås stads direktiv. I nuläget betyder det att våra fritidsklubbar och fritidsgårdar ska hållas öppna. Vi jobbar därför för att kunna hålla öppet som vanligt så långt det är möjligt, så att friska barn har någonting att göra i sitt närområde på fritiden. Det är viktigt att de som har sjukdomssymptom stannar hemma.

Vår verksamhet är frivillig och känner du dig som vårdnadshavare orolig kan du välja att låta ditt barn stanna hemma från fritidsklubben/fritidsgården. Det gäller förstås även för dig som brukar gå på klubben/gården.

Hur våra öppettider ser ut kan komma att ändras.

För att minska risken för smittspridning har Västerås stad valt att ställa in eller skjuta på många evenemang och invigningar.

 • Invigningarna av Biblioteksbussen och Kulturbanken är framflyttade. Nya datum meddelas senare. Kulturbanken fortsätter med sina öppettider för inlämning av kulturprylar tisdagar och torsdagar 15.00-19.00, samt lördagar 10.00-15.00. Är du sjuk eller visar symptom på luftvägsinfektion, så är du välkommen tillbaka när du är frisk. Tack för att du hjälper till med att minska risken för spridningen.
 • Invigningen av den nya innebandyarenan lördagen den 21 mars är framflyttad. Invigningen skjuts på obestämd framtid.
 • Västerås stads uppvakning av VSK Bandys SM-guld kommer att ske vid ett senare tillfälle.
 • Tomas Tranströmerpriset, som i år går till den amerikanska poeten Louise Glück, kommer att delas ut vid ett senare tillfälle.
 • Valborgsmässofirandena på Anundshög, Bjurhovda och Bäckby är inställda.

Västerås stad följer de instruktioner och riktlinjer som Region Västmanlands smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. Våra olika förvaltningar, bolag och kommunalförbund planerar för att hantera sina verksamheter vid ett eventuellt större utbrott av viruset.

Information om dina rättigheter som konsument

Just nu får konsumentvägledningen många frågor om att avbeställa resor, inställda arrangemang och paket som fastnar vid näthandel på grund av corona. Du når konsumentvägledningen på telefon 021-39 20 00. Telefontiderna är måndag till fredag klockan 9-12 och 13-15.

På Hallå konsuments hemsida kan du läsa mer om dina rättigheterlänk till annan webbplats

Information till medarbetare inom Västerås stad

Är du medarbetare inom Västerås stad hittar du mer information här

Publicerad 2020-02-25 15.19

Senast ändrad 2020-03-27 16.08