Visa sökformulär

Butiker får sälja utomhus - avgiftsfritt

Som ett led i att stötta det lokala näringslivet under coronapandemin får butiker ha försäljning utanför butikslokalen utan att betala avgift till Västerås stad. Det hela är ett försök som gäller från 26 mars till 31 augusti.

Beslutet har fattats genom ett så kallat ordförandebeslut i tekniska nämnden. Beslutet har tagits i politisk enighet.Idag har väldigt få butiker försäljning utanför butikslokalen. Västerås stad vill nu prova hur utomhusförsäljning fungerar i större skala. Dessutom kan ett tillfälligt borttag av avgiften skapa bättre möjligheter att utomhus bedriva verksamhet som blivit svår att bedriva inomhus.

Innanför cityringen är avgiften normalt 950 kr/månad per 10 kvadratmeter. Utanför cityringen är avgiften 730 kronor per månad.

Det hela är ett försök på fem månader. Om det kommer statliga beslut som går emot Västerås stads beslut kommer försöket omedelbart att upphöra.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Publicerad 2020-03-26 15.00

Senast ändrad 2020-03-26 17.26