Visa sökformulär

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något

Gemensamt uttalande från kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck och stadsdirektör Helene Öhrling.

Vi vet att många kan känna oro inför det allvarliga läge vi har med Coronaviruset. Det gör vi med. Men vi har också framtidstro och hopp att vi klarar det tillsammans. Allt vårt fokus ligger nu på att hantera den rådande situationen. Vi vill också att varenda medarbetare i Västerås stad och varenda person som bor i Västerås kommun ska känna och förstå att den är viktig för att vi ska fortsätta få en hel stad att fungera.

Västerås stad följer noggrant coronavirusets utveckling. Vår målbild är att säkerställa det kommunala uppdraget och vi arbetar hela tiden för att förhindra och hantera den smittspridning som pågår. Vi samverkar med myndigheter, kommuner och andra aktörer för att tillsammans hantera de samhällspåfrestningar som uppstår i och med arbetet mot coronavirusets spridning. Målet är att stadens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt samtidigt om vi minimerar smittspridningsrisken.

Kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck och stadsdirektör Helene Öhrling.

Uttrycket ”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något” har sällan varit mer passande. Därför är vi väldigt stolta över med vilken kreativitet och samverkan stadens alla olika verksamheter, förvaltningar, bolag och kommunalförbund tagit sig an utmaningen att vidta åtgärder och genomföra aktiviteter för att få Västerås att fortsätta fungera så bra som möjligt. Vi vet också att civilsamhället och näringslivet gör fantastiska insatser.

Coronaviruset har stora konsekvenser för vårt lokala näringsliv. Utifrån vad vi som kommun kan och får göra så har vi nu tagit fram ett första paket med åtgärder. Vi kommer bland annat att se till att skapa möjligheter att öppna uteserveringar under mars månad för att öka krögares möjligheter till intäkter. I vad som kan ses som andra änden av spektrumet har vi beslutat att satsa resurser på att stödja de personer som är 70+ och kanske inte kan komma iväg och handla. Då finns hjälp med det att få via stadens frivilliga resursgrupp, FRG.

Vi genomför också andra konkreta åtgärder. Allt vi gör bygger vi på experters rekommendationer och riktlinjer vilka kan vara helt nödvändiga för att begränsa smittspridningen. Vi har bland annat infört besöksförbud på alla stadens äldreboenden/servicehus, gruppbostäder, korttidsboenden och psykiatriboenden.

Effektiv samverkan kring trygghetsfrågor, planering för insatser för utsatta barn, streamade sändningar från biblioteken, så ska vi tillsammans med berörda aktörer hantera eventuella förändringar i lokaltrafiken - insatserna som görs är otroligt många, det är omöjligt att nämna allt. Tillsammans ser vi till att åtgärderna blir korrekta och leder till att vi når målbilden att kunna fortsätta genomföra det kommunala uppdraget och få en hel stad att fungera.

Coronaviruset och dess påverkan väcker många frågor. Det kan också finnas ryktesspridning och spekulationer. Här har vi alla ett gemensamt ansvar att lyssna på experter, vara källkritiska och inte dela osäker information. Västerås stad står för en hel del av svaren, och är noggranna med att hänvisa till ansvariga myndigheter när ansvaret ligger någon annanstans.

Vi är otroligt stolta över det arbete som just nu pågår i våra verksamheter och all handlingskraft och engagemang som vi i Västerås stad visar upp tillsammans med alla västeråsare. Att vi tillsammans visar att vi står för och använder oss av våra värderingar ansvar, samarbete och omtanke känns extra viktigt just nu. För även om vi rent fysiskt ska hålla oss ifrån varandra så är det tillsammans, mentalt och genom kloka åtgärder, vi tar oss igenom denna allvarliga tid.

Ta hand om er! / Anders och Helene.

Publicerad

Senast ändrad