Visa sökformulär

Nu förbättrar vi södra delen av Emausmotet

Vi breddar en bit av Kopparbergsvägen som ansluter mot Emausmotet. Sett från city blir det två körfält in i cirkulationsplatsen, varav ett leder direkt ner på E18 i riktning mot Stockholm. Arbetet startar i början av maj och beräknas pågå till i början av juni.

Bättre och säkrare trafiksituation

För att minska köerna längs Kopparbergsvägen i nordlig riktning (ut från city) utökar vi med ytterligare ett körfält som ansluter mot cirkulationsplatsen Emausmotet. I och med breddningen är det inte längre trafiksäkert att behålla det södra övergångsstället. Därför tar vi bort det.

Begränsad framkomlighet

Framkomligheten kommer att vara begränsad under byggtiden, men du kommer alltid att kunna ta dig förbi arbetsområdet och fram till närliggande fastigheter och verksamheter. Gång- och cykelbanorna kommer att vara öppna under hela byggtiden.

Karta över Emausmotet.

Publicerad

Senast ändrad