Visa sökformulär

Hundar används i jakten på granbarkborrar

Västerås stad tar nu till ett nytt grepp i jakten på den fruktade granbarkborren. Med hjälp av specialutbildade hundar kontrolleras snabbt stora skogsområden.

Granbarkborren ställer varje år till med stora skador för skogsägare i landet. Det är framförallt stormfällda och tork-stressade granar som angrips. De används som yngelkammare innan nya granbarkborrar svärmar och sprider sig till träd i närheten och angriper dem.

Västerås stad äger cirka 3500 hektar skog och en stor del av den är skadad. För att snabbt kunna kontrollera skogsområden har Västerås stad nu börjat använda sig av specialsökhundar. Under en knapp vecka gås 200 hektar skog i Rönnbyområdet igenom med hjälp av två hundar som markerar vid träd där det finns granbarkborrar. Träden kan se helt friska ut för ögat men hundarna känner den speciella doften.

Genom att hundarna markerar på angripna träd kan de sågas ner innan granbarkborrarna svärmar och sprider sig till friska träd i närheten. På så vis kan stora värden sparas.

Skogsstyrelsens information om granbarkborrar Länk till annan webbplats.

Hunden Whisky nosar efter granbarkborrar.

Hunden Whisky nosar efter granbarkborrar. Foto: Jenny Svensson.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.
Observera! Under perioden 28 juni till och med 20 augusti har Kontaktcenter sommaröppettider: 07.30 - 16.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Publicerad

Senast ändrad