Visa sökformulär

Agathon fick årets honnörspremium

Barn- och utbildningsförvaltningen har utsett Agathon Bergroth, klass 9a, Tillbergaskolan, till årets mottagare av honnörspremien ur fonden Fru Margit Zetterlunds minne. Premien är på 1900 kronor.

- En stolt, överraskad och ödmjuk Agathon tog emot priset till stort jubel från alla niorna på Tillbergaskolans skolavslutning, berättar rektor Eva Fahlbeck.

Agathon uppfyller de krav som donatorn har satt upp i sina stadgar.

”Premiet ur fonden skall vara ett honnörspremium och utdelas till endast en elev i grundskolans högstadium. Denna elev skall ha ådagalagt synnerliga goda personliga egenskaper, antingen genom uppnådda studieresultat i religionskunskap, historia eller svenska, genom insatser i kamratlivet eller genom annan för honom själv eller skolan hedrande gärning.”

Agathon Bergroth

Motivering

Agathon är en kille som med sitt engagemang och sin vilja att lära sig nya saker, nu i slutbetyg kommer att uppnå betyget A i nästan alla ämnen. Agathon har en hög status bland eleverna eftersom han bemöter alla med ett lugn, vänlighet och en vilja att alltid ställa upp och hjälpa andra som behöver stöttning med studier eller annat. Han är en av de på skolan som visar att det är tufft att plugga och att ha kunskaper. Han är med i elevrådet och är elevrådets länk till skolans ledningsgrupp och rektor. Agathon sköter även om informations-TV:n på skolan. Varje morgon kommer han tidigare till skolan för att innan första lektion hinna lägga ut information om lunch, vikarier och annat aktuellt som händer på skolan. Agathon tvekar heller inte att rycka in och hjälpa lärare. Agathon hjälper gärna till och gör det på ett sådant sätt att den som blir hjälpt känner sig bekväm i situationen. Agathon skulle aldrig mästra sig över någon.

- Detta gör Agathon till en värdig stipendiat till Fru Margit Zetterlunds Honnörspremium 2020, säger Åsa Lundkvist, direktör på barn- och utbildningsförvaltningen.

Publicerad 2020-06-10 16.24

Senast ändrad 2020-06-11 08.16