Visa sökformulär

Eldningsförbud

Eldningsförbud råder i Västerås, Eskilstuna, Flen, Strängnäs, Hallstahammar, Surahammar, Arboga, Kungsör och Köpings kommun.

Det råder eldningsförbud från och med 2020-06-22 kl 13:00 i Västerås, Eskilstuna, Flen, Strängnäs, Hallstahammar, Surahammar, Arboga, Kungör och Köpings kommun. Det betyder att det inte är tillåtet att elda i skog och mark. Det är dock tillåtet att elda i en iordningställd grillplats i syfte att tillreda mat. Dock ej engångsgrillar eller grillar med korta ben. Räddningschef i beredskap vid RäddSam Mälardalen kan medge undantag från eldningsförbud i det enskilda fallet.

Det här innebär eldningsförbudet

Eldningsförbud innebär förbud mot viss typ av eldning utomhus. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.). Förbudet omfattar inte eldning vid iordningställda platser utformade så att möjligheten till spridning är låg. Med utomhus avses i denna föreskrift skog, eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Föreskriften är beslutad med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Upplysning

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap.3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Den som eldar är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser.

Publicerad

Senast ändrad