Visa sökformulär

Billstabron öppen för gång- och cykeltrafik

Nu slipper gång- och cykeltrafikanter en lång omväg när de ska ta sig över Billstabron.

Bron vid Norrleden har varit avstängd sedan mitten av april på grund av trafiksäkerhetsarbete.

Ett räcke har gjutits fast mellan vägen och gång- och cykelbanan för att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna.
Nu är räcket klart och avspärrningarna är hävda.

Det som återstår är lite asfaltering som ska göras efter semestern.

Billstabron med räcke mellan vägen och gång- och cykelbanan.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.
Observera! Under perioden 28 juni till och med 20 augusti har Kontaktcenter sommaröppettider: 07.30 - 16.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Publicerad

Senast ändrad