Visa sökformulär

Billstabron öppen för gång- och cykeltrafik

Nu slipper gång- och cykeltrafikanter en lång omväg när de ska ta sig över Billstabron.

Bron vid Norrleden har varit avstängd sedan mitten av april på grund av trafiksäkerhetsarbete.

Ett räcke har gjutits fast mellan vägen och gång- och cykelbanan för att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna.
Nu är räcket klart och avspärrningarna är hävda.

Det som återstår är lite asfaltering som ska göras efter semestern.

Billstabron med räcke mellan vägen och gång- och cykelbanan.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Publicerad

Senast ändrad