Visa sökformulär

Förlängt stöd till Västerås näringsliv

Fortsatt sänkta parkeringsavgifter i centrum, slopade avgifter för uteserveringar och hyresreducering för torghandel. Dessutom extrapengar för ogräsbekämpning i city och framkomlighetsbeskärning längs gång- och cykelvägar. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade på torsdagen att förlänga stödpaketet till näringslivet i Västerås.

Tidigare i år beslutade tekniska nämnden om en rad åtgärder för att stimulera näringslivet med anledning av coronapandemin. I och med torsdagens beslut förlängs nu dessa. Kommunstyrelsen beslutade dagen före att anslå drygt 2,6 miljoner kronor till nämnden för att den ska kunna genomföra följande åtgärder:

Sänkt parkeringsavgift i Västerås city de två första timmarna.
För att underlätta för cityhandeln blir det fortsatt lågt pris för parkering i röd zon. Priset är 1 krona per timme under de två första timmarna. Därefter gäller normal taxa, 30 kronor per timme. Den låga parkeringsavgiften gäller till den 31 oktober.

Priset gäller endast vid betalning via Easypark-appen
Den låga avgiften gäller endast vid betalning med mobilen, inte med kort eller mynt.

Slopade avgifter för uteserveringar och försäljning utanför butik
Fram till årsskiftet tar inte Västerås stad ut någon markupplåtelseavgift för uteserveringar och försäljning utanför butik. Syftet är att möjliggöra större och fler ytor för uteserveringar och möjligheter för butiker att ha försäljning utomhus.

Hyresreducering för torghandel
Fram till årsskiftet betalar torghandlare endast halva hyran.

Mer pengar till ogräsbekämpning och framkomlighetsbeskärning
Med anledning av ökad cykling och fler gångtrafikanter sätts 400 000 kronor av till extra ogräsbekämpning i city och framkomlighetsbeskärning längs gång- och cykelvägnätet.

Stor enighet bakom beslutet
Besluten togs i full enighet i tekniska nämndens arbetsutskott. Anna Thunell (MP) ordförande i tekniska nämnden och kommunalråd säger:
– Jag är glad över att vi i tekniska nämnden och staden återigen kan stå enade i beslutet. De små företagarna i city, oavsett om de är handlare i city eller torghandlare har en fortsatt svår situation. Jag är även väldigt glad över satsningen på framkomlighetsåtgärderna på våra gång- och cykelbanor. Detta kommer verkligen underlätta för alla som väljer att gå och cykla för att undvika trängsel i kollektivtrafiken. Våra gång- och cykelvägar kommer bli både bättre och tryggare tack vare denna satsning.

Anna Hård af Segerstad (M), 2:e vice ordförande i tekniska nämnden och oppositionsråd, stämmer in:
– En kraftig sänkning av parkeringsavgiften har visat sig mycket uppskattat när fler uppmanas att inte åka kollektivt. Det har lett till att fler vågar ta bilen ner till city och göra ärenden. Torghandeln är omtyckt, skapar liv och rörelse i vår stad och nu får de reducering. Vi gör dessutom en extra insats på bekämpning av ogräs och sly.

Maria Fors, VD för Västerås Citysamverkan säger:
– Pandemin är inte över ännu och vi är glada att politiken i Västerås är lyhörd och agerar eftersom vi har fortsatta utmaningar. Det här visar att vi alla jobbar tillsammans mot samma mål och det skapar energi och motivation hos näringslivet som varje dag finns till för våra invånare och besökare.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Publicerad

Senast ändrad