Visa sökformulär

Det här händer nu inför en eventuell folkomröstning om Västerås Flygplats

Personer i Västerås har samlat in namnunderskrifter för att de vill att det ska genomföras en folkomröstning om Västerås Flygplats. Namnunderskrifterna har lämnats in till Västerås stad. Här berättar vi vad som händer nu. Längst ner på sidan hittar du bland annat en tidslinje.

Tjänstepersoner på stadsledningskontoret kommer nu att gå igenom alla namn på listorna med namnunderskrifter. Det här kommer bland annat att göras:

  • Namn kommer att tas bort om det är så att någon som har skrivit under flera gånger.
  • Uppgifterna kommer att kontrolleras så att de som skrivit under är röstberättigade i Västerås.

Granskningen av namnen sker enligt regler i kommunallagen. Övriga bestämmelser om folkomröstning finns i lagen om kommunala folkomröstningar. Granskningen kommer att ta några veckor. För att det ska kunna bli en folkomröstning krävs underskrifter av 10 procent av de röstberättigade i kommunen.

När granskningen är klar ska Västerås stad senast tre månader före ett tänkbart datum för en folkomröstning samråda om datumet med centrala Valmyndigheten. Det innebär att en eventuell folkomröstning sannolikt sker under 2021.

Om tillräckligt många underskrifter godkänns så ska kommunfullmäktige ta ställning om en rådgivande folkomröstning ska hållas.

Kommunfullmäktige beslutar också om hur frågeställningen på valsedlarna ska vara i en eventuell folkomröstning.

Sen startar förberedelser med att ta fram till exempel valsedlar, lokaler och information till dig som ska rösta. Om det blir en folkomröstning kommer den att genomföras ungefär som vid ett vanligt kommun- och riksdagsval. Information om hur det kommer att gå till kommer att finnas till exempel på Västerås stads hemsida och i media.

En folkomröstning är endast rådgivande. Sen tar de förtroendevalda politikerna ställning till vad som ska hända med Västerås Flygplats efter att en eventuell folkomröstning genomförts.

Lådor med namnunderskrifter

På bilden syns lådor med namnunderskrifter i

Publicerad

Senast ändrad