Visa sökformulär

Hjälp oss utveckla naturområdet på Badelunda och Bjurhovda

Vi vill veta vad du tycker om natur- och kulturområdet som ligger på Bjurhovda och Badelunda. Hur använder du området i dag, vad har du för favoritplatser och vad vill du kunna göra här i framtiden? Svara på några frågor på webben och var med och påverka utvecklingen.

vasteras.se/badelundabjurhovda finns en enkät och en karta där du kan svara på frågor och märka ut platser inom området. Alla svar vi får in kommer att hjälpa oss att planera för hur vi ska utveckla området på lång sikt.

- Vi vet att det finns fina och välbesökta natur- och kulturområden i Bjurhovdaskogen och på Badelundaåsen, men vi vill veta mer om hur området används och upplevs av besökare och västeråsare i dag. Då kommer vi också att få reda på hur vi på bästa sätt kan förbättra, bevara och utveckla området i framtiden, säger Johan Bäcklund, biolog på Västerås stad.

Du kanske vet någon plats inom området som behöver förbättras? Eller upplever du någon plats som särskild viktig?

Promenadväg med stora träd till höger

I enkäten finns frågor om bland annat hur ofta du besöker området och vad som är viktigt för att du ska trivas. Det spelar ingen roll om det var länge sedan du besökte området eller om du inte besöker området så ofta. Enkäten är öppen till och med sista oktober och alla svar är anonyma.

Svaren kommer tillsammans med en kartläggning av området att bli ett förslag till en handlingsplan. Planen kommer att styra hur staden jobbar för att bevara de ekologiska och kulturella värdena i området, och hur vi ska jobba för att förbättra möjligheterna till friluftsliv och rekreation. Det är nu du kan vara med och påverka utvecklingen från start!

Läs gärna mer på vasteras.se/badelundabjurhovda

Mer information: Johan Bäcklund, biolog, Telefon: 021-393144 ,mejl: johan.backman@vasteras.se

Publicerad

Senast ändrad