Visa sökformulär

Markarbete möjliggör markvärme på Stora Torget

Från och med den 28 september kommer vi att gräva vid Östra Kyrkogatan. Västerås stad och Mälarenergi förbereder ledningsdragningar för att möjliggöra för markvärme på Stora Torget.

Arbetet innebär att vi stänger av en bit av körbanan vid Östra Kyrkogatan. Den infarten till torget är därmed avstängd för trafik. Endast gång- och cykelbanan samt trafik till Citytunneln är öppen som vanligt.

Tillfällig infart via Västra Kyrkogatan

För att lösa trafiksituationen under byggtiden kommer vi att öppna Västra Kyrkogatan för dubbelriktad trafik. För att få plats med det kommer vi tillfälligt att stänga av alla parkeringsplatser längs Västra Kyrkogatan, samt enstaka parkeringar närmast den tillfälliga vändplatsen. Parkeringarna framför Stadshotellet finns kvar.

Efter slutfört arbete öppnas infarten till Östra Kyrkogatan och Västra Kyrkogatan får åter enkelriktad trafik.

Så här tar du dig till Västra Kyrkogatan

Eftersom Biskopsgatan är enkelriktad förbi Domkyrkan behöver du köra längs Cityringen/Västra Ringvägen och svänga in på Biskopsgatan. Ta till höger vid Västra Kyrkogatan.

Preliminär tidplan

Arbetet beräknas pågå under vecka 40-48.

City har öppet som vanligt

Det är öppet som vanligt under byggtiden och du kommer alltid att kunna ta dig fram till Stadshotellet samt närliggande butiker, kontor, restauranger och bostäder.

Mer information om Stora Torget

vasteras.se/nyatorgen

Kraftsamling, projekt nummer 93

Byggprojektet ingår i konceptet Kraftsamling för Västerås city. Kraftsamling är ett samverkansarbete mellan Västerås stad, Citysamverkan, Mälarenergi, andra företag och organisationer för att utveckla Västerås city. Ledningsarbeten i city har projektnummer 93.

Karta över Stora torget och var arbetet kommer att ske längs Östra Kyrkogatan. På bilden syns även sträckan som är öppen för dubbelriktad trafik.

Kartan över området visar ungefärlig sträckning av arbetsområde (röd markering). Infart för att komma fram till torget sker vid Västra Kyrkogatan (grön markering). Samtliga parkeringsplatser längs Västra Kyrkogatan, samt enstaka vid vändplatsen stängs tillfälligt av. Parkeringsplatserna framför Stadshotellet finns kvar.

Publicerad 2020-09-25 10.41

Senast ändrad 2020-09-25 11.16