Visa sökformulär

Ny aktivitetsyta på Öster Mälarstrand

Nu börjar vi bygga en ny aktivitetsyta på Öster Mälarstrand. Här kommer det att finnas plats för olika typer av rörelseaktiviteter och spontanlek för alla åldrar.

Aktivitetsytan kommer att placeras i skogskanten nära Himlabacken, se karta. Här kommer det bland annat att finnas en rolig hinderbana, fina gräsytor, utmanande klätterlek, utegym, grillhus och nya sittplatser.

Preliminär tidplan

Vi börjar med att etablera oss och röja på området. Schaktarbeten kommer utföras under hösten. Ytan beräknas vara klar under våren/försommaren 2021.

Du kommer alltid att kunna ta dig förbi arbetsområdet.

Karta över Öster Mälarstrand. Den nya aktivitetsytan ligger i kanten av skogen nära Himlabacken och Ankarsgatan.

Den rödstreckade markeringen visar ungefärlig placering av den nya aktivitetsytan.

Publicerad 2020-10-02 09.48

Senast ändrad 2020-10-05 08.52