Visa sökformulär

Johannisberg får en ny vattenpark

Nu börjar arbetet med den nya vattenparken i Johannisberg. Den kommer att bestå av olika dammar och ett grönområde som ska användas för rekreation. Parken ska också rena dagvatten från västra Västerås och bidra till att förbättra vattenkvaliteten i Mälaren.

Vattenparksområdet sträcker sig över hela 10 hektar, det vill säga 100 000 kvadratmeter stor yta. Själva vattenytorna blir cirka 6,5 hektar. Förutom rekreation och vattenrening, kommer parken att gynna den biologiska mångfalden. Den innehåller viktiga miljöer som gynnar bland annat insekter, fåglar och fladdermöss.

Arbetet med vattenparken ingår i EU-projektet LIFE IP Rich Waters och är ett samarbete mellan EU, Boverket, Västerås stad och Mälarenergi. Syftet är att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag.

Den totala kostnaden för byggprojektet är cirka 30 miljoner kronor, varav Boverket bidrar med 2,3 miljoner kronor och EU ungefär lika mycket. Resterande kostnader delas mellan Mälarenergi och Västerås stad.

Vattenparken beräknas bli klar sommaren 2021.

Illustration över vattenparken med olika dammar och grönytor.
Bilden visar en grävmaskin och en lerig åker med stora jordhögar och stenbumlingar.

Arbete pågår. Fram till nästa sommar ska detta omvandlas till en vattenpark med fina dammar och grönområde för rekreation.

Publicerad 2020-10-13 17.17

Senast ändrad 2020-10-14 07.58