Visa sökformulär

Förbjudet att sprida signalkräftor

Någon har planterat in signalkräftor i dammarna på Djäkneberget, vilket är ett lagbrott. Västerås stad kommer därför tillsammans med Länsstyrelsen och fiskeklubben Aspen, att försöka fiska upp alla kräftor i dammarna innan de hinner föröka sig. Om denna åtgärd inte räcker kan det bli aktuellt att tömma dammarna på vatten i vinter.

Signalkräftan omfattas av EU:s förordning om invasiva, främmande arter. Det är därmed förbjudet att plantera in dessa i våra vattendrag. Orsaken är att kräftorna är bärare av kräftpest, som är en dödlig sjukdom för den inhemska flodkräftan. Dessutom äter de grodyngel och förstör miljön för groddjur.

Hjälp oss att hitta fler invasiva arter

På webbsidan invasivaarter.nu finns olika invasiva, främmade växt- och djurarter presenterade med bild och text. Gemensamt för dessa är att de kan innebära ett hot mot ekosystem och den biologiska mångfalden. Hjälp oss att hitta var dessa finns, genom att rapportera in eventuella fynd. Klicka på knappen ”Rapportera” under respektive bild på webbsidan.

Bilden visar en signalkräfta som har ljusa fläckar på klorna.

Signalkräftorna är bärare av kräftpest, som är en dödlig sjukdom för den inhemska flodkräftan.

Publicerad 2020-10-20 11.04

Senast ändrad 2020-10-20 11.23